MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków
Dział Nauczania:
tel. 12 299 20 43, 12 299 20 33, 12 299 20 30
fax 12 421 01 46

www.asp.krakow.pl

rektor@asp.krakow.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie - od swego powstania w roku 1818 - pełni ważną rolę w dziejach polskiej sztuki. Blisko 200 lat istnienia zobowiązuje do utrzymania wysokiego poziomu kształcenia, rozwoju nowych kierunków i form studiów oraz do pełnienia roli instytucji kultury skupiającej wokół siebie wybitnych twórców reprezentujących sztuki piękne, sztuki projektowe oraz konserwację i restaurację dzieł sztuki.

Misją Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki jest przygotowanie młodych artystów do aktywnego uczestnictwa w życiu artystycznym Kraju, a także do promocji polskiej sztuki za granicą. Znaczące miejsce w polskiej kulturze zajmuje wielu spośród ponad 7000 naszych powojennych absolwentów. Poprzez udział w Procesie Bolońskim Uczelnia nasza wpisuje się w Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego. Oferta edukacyjna Akademii to wiele możliwości kształcenia w dziedzinie sztuk plastycznych, w trzech dyscyplinach artystycznych: sztuki piękne, sztuki projektowe oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki. Studia różnią się organizacją, czasem trwania, uzyskiwanym tytułem i dyplomem oraz związanymi z nimi uprawnieniami. Studenci mają możliwość odbycia części studiów w zagranicznych uczelniach, rozwijania swoich zainteresowań w kołach artystyczno-naukowych, uczestniczenia w warsztatach i wystawach organizowanych przez Uczelnię.

Obok tradycyjnych kierunków studiów - malarstwa, rzeźby, grafiki, scenografii, dynamiczny rozwój przeżywają wydziały projektowe - architektura wnętrz, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, wzornictwo. Poprzez wprowadzenie unikatowego kierunku studiów Akademia ma swój udział w rozwoju nowych form sztuki i obszarów projektowych (intermedia).

Tradycyjny warsztat artystyczny wzbogacają nowe rodzaje działań (kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych). Kreatywnemu kształtowaniu młodych twórców służą odpowiednio formułowane programy i metody kształcenia, służą wybitni pedagodzy związani z Akademią.

Rok założenia: 1818

Władze uczelni w kadencji 2020-20204

  • prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk - rektor
  • prof. dr hab. Joanna Kubicz - prorektor ds. upowszechniania dorobku
  • dr hab. Agata Kwiatkowska-Lubańska - prorektor ds. badań i ewaluacji
  • prof. dr hab. Robert Sowa - prorektor ds. studenckich i kształcenia
  • prof. dr hab. Bartłomiej Struzik - prorektor ds. współpracy

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!