MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań, skr. poczt. 191

tel. 61 855 25 21, fax 61 852 80 91
Rekrutacja: 61 853 00 18

www.uap.edu.pl

office@uap.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Studia na UAP to doświadczenie najlepszych tradycji sztuki, ujętych w nieustannie ewoluujące kanony estetyczne, projektowe oraz teoretyczne. Największa uczelnia artystyczna w kraju, posiadająca jako jedyna wśród wyższych uczelni plastycznych status uniwersytetu, na 8 wydziałach kształci aż na 14 kierunkach: Animacja, Architektura, Architektura Wnętrz, Design Krajobrazu, Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, Fotografia, Grafika, Intermedia, Kuratorstwo i Teorie Sztuki, Malarstwo, Projektowanie Mebla, Rzeźba, Scenografia, Wzornictwo.

Na Wydziałach Malarstwa i Rysunku, Architektury i Wzornictwa, Grafiki i Komunikacji Wizualnej oraz Komunikacji Multimedialnej prowadzone są również studia doktoranckie. Bogactwo i różnorodność oferty artystycznej, badawczej i przede wszystkim edukacyjnej przejawia się w możliwości kształcenia na klasycznych kierunkach prowadzonych w ramach interdyscyplinarnej perspektywy oraz kierunkach projektowych realizowanych w duchu szacunku dla tradycji kultury i krajobrazu, a także aktualnych kwestii wynikających z nierówności czy zagrożeń, jakie niesie współczesna cywilizacja. Uczelnia artystyczna w Poznaniu to prężnie rozwijający się ośrodek teoretyczny, łączący pogłębioną refleksję nad kulturą połączoną z jej artystyczną praktyką.

Swobodny wybór pracowni jest sygnaturą, znakiem szczególnym Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Polega on na tym, że niezależnie od studiowanego kierunku, każdy student może wybrać dowolną spośród 143 nowoczesnych i autonomicznych pracowni artystycznych oraz projektowych – malarskich, graficznych, rysunkowych, projektowania ubioru, opakowań czy animacji komputerowej. Dodatkowo do dyspozycji studentów pozostają nowoczesne studio filmowe, laboratoria fotograficzne i wiele innych.

Uczelnia posiada znajdującą się w ścisłym centrum Poznania sieć galerii sztuki – Miejskie Galerie UAP (we współpracy z Miastem Poznaniem oraz Fundacją Rarytas), galerię sztuki Wydziału Malarstwa i Rysunku, galerie AT i Rotundę, NAD SCHODAMI STUDIO, NAPRZECIW oraz zabytkowy pałac w Skokach – miejsce plenerów malarskich, warsztatów, a także rezydencji dla artystów.

Znaczny stopień umiędzynarodowienia UAP to rozbudowana współpraca z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i za granicą. W chwili obecnej uniwersytet ma podpisanych niemal 60 umów z uczelniami zagranicznymi w programie wymiany akademickiej Erasmus+. W ramach wymiany UAP odwiedza rocznie kilkudziesięciu studentów z różnych krajów, a polscy studenci naszej uczelni wyjeżdżają za granicę.

Ponadto prowadzimy intensywną wymianę z państwami spoza Europy, takimi jak m.in. Chiny, Izrael, Brazylia, Japonia czy USA. Umiędzynarodowieniu Uczelni sprzyja również rozbudowany program Study in English umożliwiający kształcenie na wszystkich kierunkach i specjalnościach z wykładowym językiem angielskim. Rocznie w tym trybie kształci się kilkudziesięciu studentów z różnych stron świata. Nieodłącznym elementem życia uczelnianego są liczne wykłady otwarte, spotkania z uznanymi artystami i teoretykami kultury. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu należy do kilku elitarnych organizacji, takich jak European League of Institutes of the Arts (ELIA), Santander Universidades czy Heuright. W ramach współpracy międzynarodowej, obejmującej program Erasmus i liczne umowy dwustronne, studenci oraz kadra pedagogiczna mają okazję do zdobywania wiedzy w wielu uczelniach na całym świecie.

W 2019 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu będzie obchodzić swoje stulecie istnienia.

Władze uczelni w kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. Wojciech Hora - rektor
  • dr hab. Piotr Szwiec - prorektor ds. studenckich
  • prof. dr hab. Bogumiła Jung - prorektor ds. współpracy zewnętrznej
  • dr hab. Maciej Kurak - prorektor ds. naukowo-artystycznych

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!