MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

00-246 Warszawa, ul. Miodowa 22/24
tel. c. 22 831 02 16-17

www.at.edu.pl

rektorat@at.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza to największa i najstarsza uczelnia teatralna w Polsce; jedyna zapewniająca edukację teatralną w całkowitym wymiarze: zarówno praktycznym, jak i teoretycznym.

Powstała w 1932 roku jako Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. Jego pierwszym dyrektorem i kierownikiem Wydziału Sztuki Aktorskiej był Aleksander Zelwerowicz; Wydział Reżyserii założył w 1933 wielki inscenizator Leon Schiller. Od 1950 roku jako Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, powstała po połączeniu Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie z siedzibą w Łodzi i Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej w stolicy. W 1975 r. utworzono Wydział Wiedzy o Teatrze oraz zamiejscowy Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, prowadzący dwie specjalności: aktorstwa i reżyserii.
Nazwa Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza nadana została uchwałą Sejmu RP w 1996 r. Warszawską AT ukończyli m. in.: Zbigniew Zapasiewicz, Jan Kobuszewski, Konrad Swinarski, Zygmunt Hübner, Stanisława Celińska, Jan Englert, Jerzy Radziwiłowicz, Piotr Fronczewski, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Krzysztof Kolberger, Joanna Szczepkowska, Małgorzata Kożuchowska, Artur Żmijewski, Michał Żebrowski, Jacek Sieradzki, Jacek Pałasiński, Piotr Mitzner, Wojciech Tomczyk, Andrzej Morozowski, Marcin Kydryński.

Dziś studenci wszystkich kierunków mają możliwość prowadzenia wspólnych zajęć praktycznych i realizowania wspólnych projektów artystycznych. Program nauczania na wszystkich wydziałach ulega stałym przekształceniom, dając absolwentom umiejętności potrzebne w zmieniającym się świecie teatru, w nowych mediach.

Uczelnia w liczbach
Uprawnienia habilitacyjne: 1
Uprawnienia doktorskie: 2

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. Wojciech Malajkat - rektor
  • dr  hab. Andrzej Domalik - prorektor ds. naukowych
  • dr hab. Waldemar Raźniak - prorektor ds. studenckich i międzynarodowych
  • prof. dr hab. Wiesław Czołpiński - prorektor ds. Zamiejscowego Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

 

Informacje dodatkowe

uwaga: zasady rekrutacji dostępne są na stronie http://akademia.at.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!