MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Warszawski

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Biuro ds. Rekrutacji:
Pałac Kazimierzowski, pok. 4, tel. 22 552 40 41, 22 552 40 42
www.irk.uw.edu.pl
e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW
00-312 Warszawa, ul. Dobra 55,
pokój 0.070 - parter
tel. 22 55 24 222, 22 55 20 277
tel. 22 55 24 221, 22 55 24 056
e-mail: bon@uw.edu.pl

www.rekrutacja.uw.edu.pl

rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
  • O nas
  • SUPER WYDZIAŁ
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Utworzony w 1816 roku Uniwersytet Warszawski jest dziś największą i jedną z najlepszych uczelni w Polsce.

Rok założenia: 1816

Studenci cudzoziemcy: 1514
Uprawnienia habilitacyjne: 35
Uprawnienia doktorskie: 43

Władze uczelni w kadencji 2016-2020: 

  • prof. UW dr hab. Marcin Pałys – Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
  • prof. Jolanta Choińska-Mika – prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia
  • prof. Anna Giza-Poleszczuk – prorektor ds. rozwoju
  • prof. Andrzej Tarlecki – prorektor ds. kadrowych oraz polityki finansowej
  • dr hab. Maciej Duszczyk – prorektor ds. nauki

Informacje dodatkowe

Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo nieruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów – szczegółowe informacje na Uczelni.

Uwaga: minimalna liczba punktów /próg kwalifikacji/ z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania – 30 pkt /chyba, że Uchwała stanowi inaczej/

Z Uchwały Senatu:
§ 2 Ilekroć w uchwale mowa jest o:(…)
14) przedmiocie punktowanym – należy przez to rozumieć przedmiot, z którego brak wyniku nie dyskwalifikuje kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym;
15) przedmiocie wymaganym – należy przez to rozumieć przedmiot obowiązkowy w postępowaniu kwalifikacyjnym.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt