MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2
tel. 12 662 60 14
fax 12 637 22 43

www.up.krakow.pl

info@up.krakow.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

TALENT – NAUKA – INNOWACJE

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce, która swoje ponad 75-letnie tradycje i doświadczenie łączy z nowoczesnością i innowacyjnością. Misją uczelni jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia i najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy. Realizowane jest to poprzez model kształcenia integralnego, polegającego na łączeniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Uniwersytet przygotowuje studentów do pracy w wielu zawodach zarówno nauczycielskich jak i nienauczycielskich. Oferta uczelni obejmuje kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych oraz artystycznych. Kierunki pedagogiczne znajdują się w czołówce kierunków najchętniej wybieranych na UP, jednak uczelnia prowadzi również szereg filologii oraz studiów technicznych i inżynierskich. Na uniwersytecie kształci się ponad 11 tysięcy studentów na blisko 60 kierunkach i 200 specjalnościach. Oferta edukacyjna odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także oczekiwaniom młodych ludzi. Obejmuje studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, liczne kursy oraz szkołę doktorską. Wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego. 

Wydziały:

 • Nauk Humanistycznych
 • Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Pedagogiki i Psychologii
 • Nauk Społecznych
 • Sztuki

 Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie są doskonale przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Z sukcesami pracują w szkolnictwie, instytucjach kultury, administracji państwowej oraz w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, a wielu z nich jest uznanymi ekspertami w różnych dziedzinach nauki i biznesu. Uczelnia zapewnia naukowy rozwój swoich studentów, ale także ich wzrost w dziedzinie szeroko pojętej kultury, sportu oraz działalności społecznej. Do najpopularniejszych organizacji studenckich należą: Samorząd Studentów, Samorząd Doktorantów, a także Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Pedagogicznego czy Klub Studencki „Bakałarz”, organizujący szereg niezapomnianych koncertów i imprez. Uniwersytet będąc istotnym ogniwem życia społecznego podejmuje wiele ważnych dla regionu inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych oraz gospodarczych. Od wielu lat włącza się w organizację Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie, Małopolskiej Nocy Naukowców i Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce. Uczelnia prowadzi jedyne w Polsce Muzeum Podręcznika, unikalny w kraju Uniwersytet Dzieci i Rodziców oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Studenci, a w szczególności kandydaci na studia zawsze mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry Biura Rekrutacji. Studentów chętnie wspierają również pracownicy Biura Spraw Studenckich zapewniającego pomoc w sprawach socjalno-bytowych oraz Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Liczna grupa studentów oraz pracowników Uniwersytetu chętnie korzysta także z możliwości wymiany zagranicznej. Uczelnia współpracuje z blisko trzystoma uniwersytetami z całego świata. Współpraca odbywa się głównie na podstawie dwustronnych umów międzyuczelnianych lub programu Erasmus+. Daje to możliwość odbycia części studiów bądź też praktyk poza granicami naszego kraju ponad pięciuset studentom rocznie. Ciekawą perspektywę stwarzają także zawarte między Uniwersytetem Pedagogicznym, a kilkoma uczelniami z Europy tzw. porozumienia o wspólnym kształceniu, dzięki któremu istnieje szansa uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów wyższych w tym samym czasie. Infrastruktura uczelni składa się obecnie z blisko 20 obiektów. Do Uniwersytetu należy także najwyżej położone w Polsce uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne, zlokalizowane w Gorcach, na szczycie góry Suhora. Ważnym zapleczem są wyremontowane i komfortowe domy akademickie. Dwa z czterech domów studenckich, tj. „Krakowiak” i „Za kolumnami” znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu, tworząc tzw. Akademickie Centrum Hotelowe. Pozostałe mieszczą się nieco dalej, przyciągają jednak studentów swą ciekawą lokalizacją. Pierwszy z nich to oddany do użytku w 2020 roku „Zaułek”, usytuowany w jednym z najpiękniejszych rejonów miasta – w starej, zabytkowej dzielnicy żydowskiej Kazimierz, drugi natomiast to „Atol”, znajdujący się w dzielnicy Podgórze, w sąsiedztwie zalewu Bagry, niedaleko plaży i strzeżonego kąpieliska. Dopełnieniem oferty Uniwersytetu Pedagogicznego jest cieszące się dużą popularnością Centrum Sportu i Rekreacji, składające się z nowoczesnego zaplecza sportowego (m. in. pływalni, siłowni, sauny, sal gimnastycznych, sal fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka.

Uniwersytet Pedagogiczny jest bardzo ważnym, renomowanym ośrodkiem naukowo-badawczym dla polskiego systemu oświaty i wychowania oraz ważną częścią życia Krakowa.

Rok założenia: 1946
Uczelnia w liczbach:
Studenci ogółem: 11975

Ponad 300 uczelni partnerskich na świecie(w tym ponad 200 w ramach programu Erasmus Plus, ponad 100 na podstawie umów o bezpośredniej współpracy naukowo-dydaktycznej, 6 umów partnerskich w ramach programu typu „podwójny dyplom")

Liczba nauczycieli akademickich: 1091 os., w tym 333 profesorów i doktorów habilitowanych

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

 • prof. dr hab. Piotr Borek – Rektor
 • dr hab. Robert Stawarz, prof. UP - Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju
 • dr hab. Michał Rogoż, prof. UP - Prorektor ds. Nauki
 • dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP - Prorektor ds. Studenckich

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt