MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2
tel. 12 662 60 14 (KANCELARIA UCZELNI)
tel. 12 662 60 93 (REKRUTACJA)

www.up.krakow.pl

info@up.krakow.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

TALENT – NAUKA – INNOWACJE

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce, która swoje 77-letnie tradycje i doświadczenie łączy z nowoczesnością i innowacyjnością. Misją uczelni jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia i najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy. Realizowane jest to poprzez model kształcenia integralnego, polegającego na łączeniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Uniwersytet przygotowuje studentów do pracy w wielu zawodach zarówno nauczycielskich, jak i nienauczycielskich. Oferta uczelni obejmuje kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych oraz artystycznych. Kierunki pedagogiczne znajdują się w czołówce kierunków najchętniej wybieranych na uniwersytecie, jednak uczelnia prowadzi również szereg kierunków filologicznych, administracyjnych oraz studiów technicznych i inżynierskich. Uniwersytet Pedagogiczny kształci się blisko 16 tysięcy studentów na ponad 70 kierunkach i w ponad 200 specjalnościach. Oferta edukacyjna odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także oczekiwaniom młodych ludzi, obejmuje studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, liczne kursy oraz szkołę doktorską. Wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.

Wydziały:

 • Nauk Humanistycznych
 • Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Pedagogiki i Psychologii
 • Nauk Społecznych
 • Sztuki

Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie są doskonale przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Z sukcesami pracują w szkolnictwie, instytucjach kultury, administracji państwowej oraz w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, a wielu z nich jest uznanymi ekspertami w różnych dziedzinach nauki i biznesu. Uczelnia zapewnia naukowy rozwój swoich studentów, ale także zachęca ich do angażowania się w dziedzinie szeroko pojętej kultury, sportu oraz działalności społecznej. Do najpopularniejszych organizacji studenckich należą: Niezależne Zrzeszenie Studentów, Samorząd Studentów, Samorząd Doktorantów, Akademicki Związek Sportowy, Chór Mieszany Educatus i Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Pedagogicznego, a także Klub Studencki „Bakałarz” mieszczący się przy ul. Ingardena. Uniwersytet będąc istotnym ogniwem życia społecznego podejmuje wiele ważnych dla regionu inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych oraz gospodarczych. Od wielu lat włącza się w organizację Małopolskiej Nocy Naukowców i Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce. Uczelnia prowadzi jedyne w Polsce Muzeum Podręcznika, posiada prężnie działające Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wpędzeń i Przesiedleń w zabytkowym Forcie Skotniki, w strukturze którego tworzone jest Muzeum „Droga do wolności – Muzeum im. gen. Władysława Andersa”. Ogromnym zainteresowaniem i popularnością cieszy się działalność Uniwersytetu Dzieci i Rodziców oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Studenci, a w szczególności kandydaci na studia zawsze mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry Biura Rekrutacji oraz Centrum Obsługi Studenta. Studentów chętnie wspierają również pracownicy Biura Spraw Studenckich zapewniającego pomoc w sprawach socjalno-bytowych oraz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Liczna grupa studentów oraz pracowników Uniwersytetu chętnie korzysta także z możliwości wymiany zagranicznej.Uczelnia współpracuje z blisko 600 uniwersytetami z całego świata. Współpraca odbywa się głównie na podstawie dwustronnych umów międzyuczelnianych lub programu Erasmus+. Daje to możliwość odbycia części studiów bądź też praktyk poza granicami naszego kraju ponad pięciuset studentom rocznie. Ciekawą perspektywę stwarzają także zawarte między Uniwersytetem Pedagogicznym, a kilkoma uczelniami z Europy tzw. porozumienia o wspólnym kształceniu, dzięki któremu istnieje szansa uzyskania dwóch dyplomów ukończenia studiów wyższych w tym samym czasie. Infrastrukturauczelni składa się obecnie z blisko 20 obiektów. Do Uniwersytetu należy także najwyżej położone w Polsce uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne, zlokalizowane w Gorcach, na szczycie góry Suhora. Ważnym zapleczem są wyremontowane i komfortowe domy akademickie. Dwa z czterech domów studenckich, tj. „Krakowiak” i „Za kolumnami” znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu, tworząc tzw. Akademickie Centrum Hotelowe. Pozostałe mieszczą się nieco dalej, przyciągają jednak studentów swą ciekawą lokalizacją. Pierwszy z nich to oddany do użytku w 2020 roku „Zaułek”, usytuowanyw jednym z najpiękniejszych rejonów miasta – w starej, zabytkowej dzielnicy żydowskiej Kazimierz, drugi natomiast to „Atol”, znajdujący się w dzielnicy Podgórze, w sąsiedztwie zalewu Bagry, niedaleko plaży i strzeżonego kąpieliska. Dopełnieniem oferty Uniwersytetu Pedagogicznego jest cieszący się dużym zainteresowaniem studentów Ośrodek Wychowania Fizycznego, składający się z nowoczesnego zaplecza sportowego (m.in. pływalni, siłowni, sauny, sal gimnastycznych oraz fitness). W ramach zajęć Ośrodek Wychowania Fizycznego daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka.
Uniwersytet Pedagogiczny jest bardzo ważnym, renomowanym ośrodkiem naukowo-badawczym dla polskiego systemu oświaty i wychowania oraz ważną częścią życia Krakowa.

Rok założenia: 1946

Uczelnia w liczbach:
Studenci ogółem: 16 tysięcy.

Ponad 600 uczelni partnerskich na świecie (w tym około 600 w ramach programu Erasmus Plus, ponad 50 na podstawie umów o bezpośredniej współpracy naukowo-dydaktycznej, 2 umów partnerskich w ramach programu typu „podwójny dyplom").

Liczba nauczycieli akademickich: 1000 os., w tym 300 profesorów i doktorów habilitowanych.

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

 • prof. dr hab. Piotr Borek – Rektor
 • dr hab. Robert Stawarz, prof. UP - Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju
 • dr hab. Michał Rogoż, prof. UP - Prorektor ds. Nauki
 • dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP - Prorektor ds. Studenckich

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!