MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62
tel. 34 378 53 30, fax 34 378 53 32

www.cspsp.pl

cspspcz@cspsp.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej są policealnymi szkołami zawodowymi kształcącymi w zawodzie technik pożarnictwa. Kształcącą one aspirantów na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 28 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej: Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, nie karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający w pełni z praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby (Dz. U. 2017 poz. 1204 ze zm.).

Warunki i zasady naboru do szkół aspirantów PSP są zmienne i corocznie ustalane są przez Komendanta Głównego PSP.

Zasady rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa od roku szkolnego 2018/2019, znacząco różnią się od zasad rekrutacji obowiązujących w latach poprzednich. Do najważniejszych zmian zalicza się m.in.:

  • Zmianę limitu wieku przyjęcia do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa z 23 do 25 roku życia;
  • Zniesienie egzaminu teoretycznego podczas naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa;
  • Wprowadzenie wymogu posiadania świadectwa dojrzałości;
  • Wprowadzenie wymogu przystąpienia do pisemnej części egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka; język obcy (wybrany); fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia (1 wybrany).

Kandydaci (mężczyźni i kobiety) ubiegający się o przyjęcie do szkół aspirantów PSP, po złożeniu niezbędnych dokumentów, przystępują do testu sprawności fizycznej. Warunkiem niezbędnym jest orzeczenie lekarskie, stwierdzające przydatność do służby w PSP. Nauka kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem tytułu technika pożarnictwa, który umożliwia otrzymanie stopnia młodszego aspiranta PSP. Po ukończeniu szkoły absolwenci kierowani są do służby w jednostkach organizacyjnych PSP na terenie całego kraju.

Władze szkoły:

  • st. bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz – komendant
  • bryg. mgr Dariusz Markiewicz – zastępca komendanta

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!