MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Poznaniu

61-719 Poznań
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
tel. 61 271 12 22, 61 271 12 17
www.studia.swps.pl
www.facebook.com/UniwersytetSWPS

www.swps.pl/poznan

rekrutacja.poznan@swps.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
 • O nas
 • Humaniści XXI wieku
 • Otwarci na świat
 • Jak zacząć
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

Poznań

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje ponad 30 interdyscyplinarnych kierunków studiów w 5 miastach: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu. Od 19 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w Polsce.

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu Uniwersytetu SWPS powstał w 2010 roku. Od początku swojego istnienia intensywnie się rozwija i prowadzi działalność naukowo-badawczą. Kształci psychologów, prawników, dziennikarzy oraz młodych projektantów. Program kierunku wzornictwo, czyli nowoczesnych studiów projektowych znanych jako School of Form został uznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najbardziej innowacyjny w Polsce, dzięki czemu wydział otrzymał milion złotych nagrody na dalsze doskonalenie i rozwój oferty dydaktycznej.

Wykładowcy poznańskiego wydziału chętnie dzielą się ze studentami wynikami swoich badań, wiedzą i doświadczeniem. Zajęcia prowadzą tu znani profesorowie, m.in. John Nezlek – amerykański psycholog społeczny, Teresa Rzepa – autorytet w dziedzinie psychologii zdrowia, Feliks Zedler – ekspert w zakresie postępowania cywilnego, Teresa Gardocka – znawca prawa karnego procesowego, a także znakomici praktycy tacy jak Oskar Zięta – światowej klasy designer, Agnieszka Jacobson-Cielecka – kuratorka i krytyk designu oraz dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni, jak Katarzyna Montgomery, Jarosław Kuźniar, Marek Kacprzak, Piotr Metz. Gośćmi wydziału są takie postacie, jak prof. Robert Cialdini – jeden z najbardziej uznanych psychologów społecznych na świecie, prof. Josef Isensee – międzynarodowej sławy konstytucjonalista czy Arjan Bakker – założyciel Allegro Group. W 2014 r. naukowcy z poznańskiego wydziału pozyskali blisko 3 mln złotych na realizację projektów badawczych w dziedzinie psychologii i prawa. Studenci prowadzą badania typu field study w profesjonalnym laboratorium psychologicznym. Angażują się w różnego rodzaju innowacyjne projekty realizowane z instytucjami, poradniami, kancelariami prawnymi, oraz znanymi firmami takimi jak LPP, IKEA, Modus Design, Schattdecor, Meble Vox, Skoda.

Absolwenci studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS mogą kontynuować edukację i karierę naukową w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w Warszawie i Wrocławiu.

Czy wiesz, że:

 • Uniwersytet SWPS to uczelnia niepubliczna najczęściej wybierana przez kandydatów na studia – potwierdzają to wyniki raportów MNiSW.
 • W corocznym Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” niezmiennie od 2007 r. Uniwersytet SWPS (wcześniej SWPS) jest najlepszą niepubliczną uczelnią o profilu społeczno-humanistycznym w kraju.
 • W 2014 r. na Uniwersytecie SWPS realizowanych było 348 projektów badawczych o wartości prawie 30 mln zł oraz 13 projektów europejskich ze środków EFS w ramach POKL oraz funduszy norweskich i EOG na kwotę ponad 23 mln zł.
 • Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy – wg rankingu „Wprost” z 2014 r. jesteśmy najbardziej cenioną uczelnią niepubliczną kształcącą w zakresie nauk społecznych i filologii obcych.
 • Wypowiedzi ekspertów z Uniwersytetu SWPS pojawiają się w mediach średnio 870 razy w miesiącu.
 • Kształcimy młodą kadrę naukowców – wypromowaliśmy dotychczas 153 doktorów, a 37 osobom nadaliśmy stopień doktora habilitowanego.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt