MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Filia we Wrocławiu

53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30b
Biuro Rekrutacji
tel. 71 750 72 72
www.studia.swps.pl
www.facebook.com/UniwersytetSWPS

www.swps.pl/wroclaw

rekrutacja.wroclaw@swps.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
 • O nas
 • Humaniści XXI wieku
 • Otwarci na świat
 • Jak zacząć
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

Wrocław

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje ponad 30 interdyscyplinarnych kierunków studiów w 5 miastach: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu. Od 19 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w Polsce.

Wrocławski wydział Uniwersytetu SWPS rozpoczął działalność 11 lat temu. Szybko znalazł się w czołówce polskich ośrodków naukowych. W ocenie działalności badawczej przeprowadzonej przez MNiSW w 2013 r. otrzymał elitarną kategorię A+ i zajął 1 miejsce w naukach humanistycznych i społecznych, pokonując 92 jednostki uniwersyteckie. Obecnie oferuje studia na kierunkach takich jak psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, grafika, komunikacja wizualna oraz kreowanie mediów.

Studenci wrocławskiego wydziału współpracują z naukowcami najwyższej klasy takimi jak: prof. Dariusz Doliński – specjalista w zakresie psychologii reklamy i wpływu społecznego, prof. Ralf Schwarzer – ekspert w dziedzinie psychologii zdrowia, prof. Michael Fleischer – znawca komunikacji społecznej, czy prof. Jacek Joostberens – laureat Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków 2012. Nasi wykładowcy, prof. Aleksandra Łuszczyńska oraz prof. Leszek Koczanowicz otrzymali prestiżowe wyróżnienie w programie MISTRZ, przyznawane wybitnym badaczom przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Działa tu Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi, prowadzące badania z zakresu psychologii ekonomicznej i ekonomii behawioralnej, oraz Centrum Badań Stosowanych nad Zdrowiem i Zachowaniami Zdrowotnymi, które realizuje międzynarodowy projekt w zakresie psychodietetyki. Wydział jest jedynym ośrodkiem w południowo-zachodniej Polsce, który posiada uprawnienia do prowadzenia specjalizacji z psychologii klinicznej dla magistrów psychologii.

Studenci aktywnie działają w kołach naukowych zajmujących się m.in. psychologią pozytywną, seksuologią oraz reklamą. Uczestniczą w Dniach Mózgu poświęconych neuronauce oraz Dniach Psychologii Sportu. Współorganizują konferencję Main Event na temat designu i komunikacji. Przygotowują liczne wystawy swoich badań empirycznych, projektów graficznych oraz fotografii.

Absolwenci studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS mogą kontynuować edukację i karierę naukową w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich we Wrocławiu i Warszawie.

Czy wiesz, że:

 • Uniwersytet SWPS to uczelnia niepubliczna najczęściej wybierana przez kandydatów na studia – potwierdzają to wyniki raportów MNiSW.
 • W corocznym Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” niezmiennie od 2007 r. Uniwersytet SWPS (wcześniej SWPS) jest najlepszą niepubliczną uczelnią o profilu społeczno-humanistycznym w kraju.
 • Wrocławski wydział Uniwersytetu SWPS ma tyle lat co Facebook.
 • W 2014 r. na Uniwersytecie SWPS realizowanych było 348 projektów badawczych o wartości prawie 30 mln zł oraz 13 projektów europejskich ze środków EFS w ramach POKL oraz funduszy norweskich i EOG na kwotę ponad 23 mln zł.
 • Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy – wg rankingu „Wprost” z 2014 r. jesteśmy najbardziej cenioną uczelnią niepubliczną kształcącą w zakresie nauk społecznych i filologii obcych.
 • Wypowiedzi ekspertów z Uniwersytetu SWPS pojawiają się w mediach średnio 870 razy w miesiącu.
 • Kształcimy młodą kadrę naukowców – wypromowaliśmy dotychczas 153 doktorów, a 37 osobom nadaliśmy stopień doktora habilitowanego.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt