MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu

51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
tel. 71 347 31 14, fax 71 347 31 81
Rekrutacja: tel. 71 347 30 00

www.awf.wroc.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Rok założenia: 1946

Liczba studentów ogółem: 2605
- w tym liczba kobiet: 1455
- w tym liczba cudzoziemców: 50
- w tym studenci stacjonarni: 1992

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. Andrzej Rokita – Rektor
  • dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF – Prorektor ds. Nauczania
  • prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
  • dr Agnieszka Pisula-Lewandowska – Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego
  • dr Ireneusz Cichy – Prorektor ds. Organizacyjnych i Współpracy z Otoczeniem

Informacje dodatkowe

uwaga: na wszystkie kierunki studiów jest wymagane aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych (formularz skierowania do lekarza oraz druk zaświadczenia do pobrania w serwisie IRK)

uwaga: na wszystkie kierunki za międzynarodowe certyfikaty językowe przyznawane są punkty dodatkowe, w przypadku I stopnia za certyfikaty na poziomie B2, w przypadku studiów II stopnia na poziomie C1; ponadto na studiach I stopnia dodatkowe punkty otrzymują laureaci i finaliści olimpiad a na kierunkach Sport i Wychowanie Fizyczne dodatkowe punkty otrzymują osoby posiadające I, mistrzowską lub mistrzowską międzynarodową klasę sportową

uwaga: rekrutacja na wszystkie kierunki również w języku angielskim

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!