MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21
tel. 12 662 48 60

www.urk.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Historia Uniwersytetu sięga 1890 r., kiedy przy Wydziale Filozoficznym UJ powstało 3-letnie Studium Rolnicze. Dzięki staraniom pierwszego dyrektora, prof. Emila Godlewskiego, w latach 1906-1910 wybudowano Collegium Agronomicum, które obecnie stanowi siedzibę rektorów i Senatu Uniwersytetu. W 1923 r. studium przekształcono w Wydział Rolniczy UJ. Po zakończeniu działań wojennych wydział wznowił swą działalność. Od 1946 r. funkcjonował już jako Wydział Rolniczo-Leśny, natomiast w latach 1952-53 został przekształcony w Wyższą Szkołę Rolniczą. Lata 60. i 70. były okresem intensywnego rozwoju uczelni. Powstały wtedy nowe wydziały. W 1972 r. nazwę szkoły zmieniono na Akademię Rolniczą.
Z dniem 11 kwietnia 2008 r. Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uzyskała status Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Obecnie uczelnia kształci blisko 8 tysięcy studentów. Zajęcia prowadzone są przez ponad 750 pracowników naukowych. Wszystkie wydziały posiadają prawo nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Rok założenia: 1890 

LICZBA  STUDENTÓW
łącznie 7688 studentów (stan na 31.12.2020 r.)
Studia stacjonarne – 6071
Studia niestacjonarne – 1617
Studia MBA - 23

Udział kobiet: 61,3%
Studenci cudzoziemcy: 167
Nauczyciele akademiccy: 718

Władze uczelni w kadencji 2020-2024:

  • dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Rektor
  • prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak-Florkiewicz – Prorektor ds. Nauki
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk – Prorektor ds. Ogólnych
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą
  • dr hab. inż. Andrzej Bogdał, prof. UR – Prorektor ds. Kształcenia

Informacje dodatkowe

Uwaga: terminy składania dokumentów i postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne zostaną podane w późniejszym terminie; informacja bezpośrednio na uczelni.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt