MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach

40-326 Katowice, ul. Techników 9
tel. 32 750 60 84, 32 721 26 53
www.studia.swps.pl
www.facebook.com/UniwersytetSWPS

www.swps.pl/katowice

rekrutacja.katowice@swps.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
 • O nas
 • Humaniści XXI wieku
 • Otwarci na świat
 • Jak zacząć
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

Katowice

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje ponad 30 interdyscyplinarnych kierunków studiów w 5 miastach: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu. Od 19 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w Polsce.

Wydział Zamiejscowy w Katowicach Uniwersytetu SWPS powstał w 2010 roku. Od początku swojej działalności łączy nowoczesną dydaktykę z badaniami naukowymi spełniającymi najwyższe standardy. Koncentruje się w dużym stopniu na sprawach istotnych dla śląskiej społeczności, dzięki czemu szybko stał się ważnym ośrodkiem studiów psychologicznych w tym regionie. Prowadzi nowoczesne studia psychologiczne, oferuje jedyną na Śląsku specjalność Psychologia rozwoju osobistego – coaching, kształci klinicystów oraz psychologów działających na rzecz biznesu. W odpowiedzi na potrzeby maturzystów oraz trendy rynkowe wydział uruchomił także interdyscyplinarne studia w zakresie psychokryminalistyki.

Studenci katowickiego wydziału uczą się od najlepszych specjalistów, którzy łączą pracę naukową z praktyką zawodową. Zajęcia prowadzą m.in. prof. Augustyn Bańka – badacz wpływu środowiska na człowieka, prof. Ryszard Stocki – psycholog organizacji i zarządzania, dr Beata Kozak – trener i coach, pracująca dla międzynarodowych korporacji, dr Bogdan Lach – psycholog śledczy, profiler czy dr Anna Brytek-Matera – ekspert w zakresie zaburzeń odżywiania. Studenci mają do dyspozycji Pracownię Badań Jakościowych QualLab, która stanowi profesjonalną przestrzeń do przeprowadzania wywiadów indywidualnych i grupowych, konsultacji społecznych, obserwacji oraz badań diagnostycznych.

Z inicjatywy dziekan Katarzyny Popiołek pracownicy wydziału angażują się w ważne dla mieszkańców Śląska sprawy. Przykładem wspomagania i aktywizowania oddolnych inicjatyw społecznych przez psychologów Uniwersytetu SWPS jest np. konferencja „Kryzysy, katastrofy, kataklizmy” oraz projekt Interwencja Edukacyjna „Bliżej”. Za swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności prof. Katarzyna Popiołek została uhonorowana platynowym laurem „Pro Publico Bono”, przyznawanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą.

Absolwenci studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS mogą kontynuować edukację i karierę naukową w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w Warszawie i Wrocławiu.

Czy wiesz, że:

 • Uniwersytet SWPS to uczelnia niepubliczna najczęściej wybierana przez kandydatów na studia – potwierdzają to wyniki raportów MNiSW.
 • W corocznym Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” niezmiennie od 2007 r. Uniwersytet SWPS (wcześniej SWPS) jest najlepszą niepubliczną uczelnią o profilu społeczno-humanistycznym w kraju.
 • Dziekan Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Katowicach, prof. Katarzyna Popiołek została wyróżniona w plebiscycie „Dziennika Zachodniego” na najbardziej wpływowe kobiety województwa śląskiego.
 • W 2014 r. na Uniwersytecie SWPS realizowanych było 348 projektów badawczych o wartości prawie 30 mln zł oraz 13 projektów europejskich ze środków EFS w ramach POKL oraz funduszy norweskich i EOG na kwotę ponad 23 mln zł.
 • Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy – rankingu „Wprost” z 2014 r. jesteśmy najbardziej cenioną uczelnią niepubliczną kształcącą w zakresie nauk społecznych i filologii obcych
 • Wypowiedzi ekspertów z Uniwersytetu SWPS pojawiają się w mediach średnio 870 razy w miesiącu.
 • Kształcimy młodą kadrę naukowców – wypromowaliśmy dotychczas 153 doktorów, a 37 osobom nadaliśmy stopień doktora habilitowanego (dane z 31 marca 2015 r.)

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt