MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach

40-326 Katowice, ul. Techników 9
tel. 32 750 60 84, 32 721 26 53
www.studia.swps.pl
www.facebook.com/UniwersytetSWPS

www.swps.pl/katowice

rekrutacja.katowice@swps.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to pierwszy prywatny uniwersytet w Polsce. Oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu. Od 21 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju. Obecnie kształci ponad 16 tys. studentów.

Ranking szkół wyższych „Perspektyw” z 2017 r. potwierdził silną pozycję Uniwersytetu SWPS na rynku edukacyjnym. Doceniono potencjał naukowo-badawczy uczelni, świetnie wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną oraz wysoki poziom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów. Dzięki dążeniu do zachowania najwyższych standardów, niezmiennie od 2007 r. Uniwersytet SWPS pozostaje najlepszą uczelnią niepubliczną o profilu społeczno-humanistycznym.

Według rankingu kierunków, Uniwersytet SWPS jest najlepszą uczelnią niepubliczną prowadzącą studia na takich kierunkach jak: psychologia, studia filologiczne i kulturoznawstwo.

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: psychologia (w Warszawie, Sopocie i we Wrocławiu), kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, socjologia i prawo oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach psychologia (w Warszawie i we Wrocławiu) oraz kulturoznawstwo.

Wydział Zamiejscowy w Katowicach to jednostka Uniwersytetu SWPS powstała w 2010 roku. Od początku swojej działalności wydział łączy nowoczesną dydaktykę z badaniami naukowymi spełniającymi najwyższe standardy. Koncentruje się w dużym stopniu na sprawach istotnych dla śląskiej społeczności, dzięki czemu szybko stał się ważnym ośrodkiem studiów psychologicznych na Śląsku. Prowadzi nowoczesne studia psychologiczne, kształci klinicystów oraz psychologów działających na rzecz biznesu. W odpowiedzi na potrzeby maturzystów oraz trendy rynkowe wydział uruchomił także interdyscyplinarne studia w zakresie psychokryminalistyki.


Uniwersytet SWPS Warszawa:

Uprawnienia habilitacyjne: 2
H – dr hab. nauk społecznych w zakresie psychologii (uprawnienia habilitacyjne od maja 2005 r.)
H – dr hab. nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa (uprawnienia habilitacyjne od 2009 r.)

Uprawnienia doktorskie: 5
D – dr nauk społecznych w zakresie psychologii (uprawnienia doktorskie od maja 2002 r.)
D – dr nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa (uprawnienia doktorskie od kwietnia 2007 r.)
D – dr nauk prawnych w zakresie prawa (uprawnienia doktorskie od 2012 r.)
D – dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii (uprawnienia doktorskie od grudnia 2008 r.)
D – dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (uprawnienia doktorskie od kwietnia 2015 r.)

Uniwersytet SWPS, Filia we Wrocławiu:

Uprawnienia habilitacyjne: 1
H – dr hab. nauk społecznych w zakresie psychologii (uprawnienia habilitacyjne od października 2012 r.)

Uprawnienia doktorskie: 1
D – dr nauk społecznych w zakresie psychologii (uprawnienie doktorskie od marca 2009 r.)

Uniwersytet SWPS,Wydział Zamiejscowy w Sopocie:

Uprawnienia doktorskie: 1
D – dr nauk społecznych w zakresie psychologii (uprawnienie doktorskie od stycznia 2016 r.)

Informacje dodatkowe

UWAGA: Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się stronie www.studia.swps.pl

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt