MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax 261 839 159

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:
• https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA
• https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT
• https://twitter.com/WAT_edu
• https://www.instagram.com/wat_edu/  

 

www.wat.edu.pl

rekrutacja@wat.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
  • O nas
  • SUPER WYDZIAŁ
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 już ponad 70 lat, kształcąca kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów. Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP realizowane jest na 11 kierunkach politechnicznych oraz 1 kierunku ekonomicznym (logistyka ekonomiczna), na poziomie jednolitych studiów magisterskich zgodne z zapotrzebowaniem i limitem miejsc ustalanym każdego roku przez ministra obrony narodowej. Podchorążowie kształcą się według modelu studiów wojskowych, który obejmuje kształcenie ogólne oraz wojskowe przyszłych oficerów. W czasie studiów otrzymują oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe. W WAT funkcjonuje Szkoła Doktorska, studia podyplomowe, kursy. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

O szczegółach rekrutacji można przeczytać na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/dla-kandydatow/

UWAGA:

  • Zasady mogą ulec zmianie po ukazaniu się zarządzenia MON – szczegóły będą publikowane na stronie rekrutacja.wat.edu.pl
  • rejestracja na studia wojskowe od 1 marca, zgodnie z terminem określonym przez MON
  • informacje o kierunkach i zasadach rekrutacji na studia cywilne znajdują się w dziale UCZELNIE TECHNICZNE.

Zapraszamy na WIRTUALNY DZIEŃ OTWARTY ON-LINE: https://www.youtube.com/watch?v=tbBatX6BCFw

Odwiedź nas na:
Facebook i Instagram, YouTube, gdzie publikujemy krótkie filmy, oraz jak wygląda dzień podchorążego WAT itp.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt