MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax 261 839 159

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:
• https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA
• https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT
• https://twitter.com/WAT_edu
• https://www.instagram.com/wat_edu/  

 

www.wat.edu.pl

rekrutacja@wat.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku, kształcąca na jednolitych studiach magisterskich kandydatów na oficerów. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi na ponad 20 kierunkach studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie),  II stopnia (magisterskie) oraz jednolite studia magisterskie. W WAT funkcjonuje Szkoła Doktorska, studia podyplomowe, kursy. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Informacje dodatkowe

Kształcenie kandydatów na oficerów dla potrzeb Sił Zbrojnych RP, realizowane jest na ponad 10 kierunkach inżynierskich i jednym ekonomicznym na poziomie jednolitych studiów magisterskich. W czasie studiów otrzymują oni na koszt MON zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe w wysokości związanej z wysokością najniższego uposażenia szeregowego zawodowego – obecnie jest to ok. 5000 zł. Absolwenci tego rodzaju studiów, mają zapewnioną pracę jako oficerowie Wojska Polskiego.

UWAGA:

  • jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego, olimpiad lub konkursów wymienionych w stosownej uchwale Senatu WAT, otrzymuje maksymalną liczbę, 100 pkt. rankingowych za świadectwo dojrzałości
  • rejestracja na studia wojskowe od 1 kwietnia, zgodnie z terminem określonym przez MON. Zasady mogą ulec zmianie po ukazaniu się zarządzenia MON – szczegóły będą publikowane na stronie rekrutacja.wat.edu.pl
  • informacje o kierunkach i zasadach rekrutacji na studia cywilne znajdują się
    w dziale UCZELNIE TECHNICZNE.

 

Szczegółowe informacje o rekrutacji:
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/dla-kandydatow/

Relacja z Dnia Otwartego: 
https://www.youtube.com/watch?v=jep544OPCWQ

Odwiedź nas na:
Facebook i Instagram, YouTube, gdzie publikujemy krótkie filmy, oraz jak wygląda dzień podchorążego WAT itp.

UWAGA: Informacje o kierunkach i zasadach rekrutacji na studia cywilne znajdują się w dziale UCZELNIE TECHNICZNE

 

 

Uwaga:

Podstawą do naliczania punktów jest przedmiot dający kandydatowi największą liczbę punktów rankingowych za świadectwo dojrzałości „nowa matura” (wyniki procentowe) -  - maksimum 100 pkt.

Punkty rankingowe z danego przedmiotu obliczane są wg wzoru:

 

PRP = M * WP * WM

gdzie:

PRP - punkty rankingowe za przedmiot,
M - wartość wyniku matury z przedmiotu w części pisemnej matury (bez znaku procent),
WP - waga przedmiotu: matematyka - 0,45; (w zależności od kierunku studiów) -  fizyka, informatyka, chemia, historia, WOS, geografia 0,3; język angielski - 0,2; język polski - 0,05
WM - wskaźnik poziomu matury: poziom rozszerzony „1”, poziom dwujęzyczny „1”,  pozom podstawowy „0,5”

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!