MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10
tel. 61 856 90 00

www.ue.poznan.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu został utworzony w 1926 r. jako Wyższa Szkoła Handlowa. W 1938 r. zmieniono nazwę Uczelni na Akademia Handlowa i przyznano jej prawo nadawania stopni naukowych. W 1950 r. została upaństwowiona i przemianowana na Wyższą Szkołę Ekonomiczną. Od 1974 r. Uczelnia funkcjonuje pod nazwą Akademia Ekonomiczna. 27 grudnia 2008 r. otrzymała formalnie status uniwersytetu i swoją ostateczną nazwę – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do ścisłej czołówki polskich uczelni ekonomicznych. Jako ośrodek naukowo-dydaktyczny cieszy się też wielką renomą za granicą. Specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr menedżerskich, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. Studenci UEP mogą studiować na 15 kierunkach w języku polskim i na 7 programach w języku angielskim, mają także do wyboru szeroki wachlarz specjalności.

Uczelnia w liczbach
Rok założenia: 1926
Liczba studentów w roku akademickim 2020/2021 – 7619 studentów
Studenci cudzoziemcy: 441 osób

Władze uczelni w roku akademickim 2020-2024:

  • prof. dr hab. Maciej Żukowski - Rektor
  • prof. dr hab. Elżbieta Gołata - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  • prof. dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło - Prorektor ds. Edukacji i Studentów
  • prof. dr hab. Maciej Szymczak - Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem

Informacje dodatkowe

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt