MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Politechnika Częstochowska

tel. 34 325 02 81
Dział Nauczania
42-200 Częstochowa, ul. J. H. Dąbrowskiego 69, pok. 147
tel. 34 325 02 81, 34 325 04 50

 

www.pcz.pl

d_nauczania@pcz.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Politechnika Częstochowska jest uczelnią z ponad 70-letnią tradycją, najstarszą i największą w regionie.

Uczelnia posiada 6 Wydziałów:

- Wydział Budownictwa,
- Wydział Elektryczny
- Wydział Infrastruktury i Środowiska,
- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki,
- Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,
- Wydział Zarządzania.  

Politechnika Częstochowska to najstarsza szkoła wyższa w regionie częstochowskim i cieszy się renomą zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Od początku swojego istnienia Politechnika Częstochowska kładzie nacisk na współpracę z firmami, zakładami i przedsiębiorstwami regionu, decydując w dużym stopniu o obliczu Częstochowy, postrzeganej w kraju jako ważny i prężny ośrodek nauki i przemysłu.

Od 1949 roku, czyli od chwili swego powstania, Politechnika Częstochowska wykształciła ok. 90 tysięcy studentów, jej absolwenci to wysoko wykwalifikowanymi pracownicy, specjaliści z zakresu nauk ścisłych czy ekonomicznych. Wielu absolwentów Uczelni odniosło sukces zawodowy i naukowy, zostało właścicielami firm produkcyjnych i usługowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Dziś w ofercie edukacyjnej Uczelni jest ponad 30 kierunków studiów w języku polskim i angielskim. Prawie wszystkie kierunki mogą poszczycić się akredytacją Federacji Europejskich Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) w Brukseli. Naszym absolwentom stwarza to możliwość uzyskania tytułu inżyniera europejskiego. O dostosowywaniu standardów kształcenia na Politechnice Częstochowskiej do wymagań międzynarodowych, zwłaszcza Unii Europejskiej, świadczy obowiązujący na Uczelni punktowy system zaliczania wykładów (ECTS). Dzięki programowi Erasmus+ studenci mają szansę na odbycie części studiów poza macierzystą jednostką, w zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowych. Oferowane przez Uczelnię studia w języku angielskim pozwalają zdobyć nie tylko wysokie kompetencje zawodowe, ale także rozwijać umiejętności lingwistyczne. O obecnym obliczu Politechniki Częstochowskiej decydują również liczne inwestycje finansowane nie tylko ze środków własnych i dotacji rządowej, ale także z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pozwoliły one zmodernizować istniejącą bazę Uczelni i zapewnić rozwój działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Politechnika Częstochowska może poszczycić się dobrą infrastrukturą sześciu wydziałów, zmodernizowaną Biblioteką Główną i trzema akademikami. Studenci rozwijają swoje zainteresowania w licznych kołach naukowych, a Akademickie Centrum Kultury jest animatorem życia kulturalno-społecznego dla całej społeczności akademickiej. Dziś Politechnika Częstochowska to nowoczesna uczelnia.

 

Liczba studentów ogółem – 5381
- w tym studenci stacjonarni – 3264
- w tym liczba kobiet 1705 (stacjonarne-1086, niestacjonarne-619, cudzoziemki-160)
- w tym liczba cudzoziemców – 585

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol – Rektor
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki – Prorektor ds. Nauki
  • dr hab. inż. Izabela Major, prof PCz – Prorektor ds. Nauczania
  • dr hab. inż. Marek Warzecha, prof. PCz – Prorektor ds. Rozwoju

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!