MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Politechnika Częstochowska

tel. 34 325 02 81
Dział Nauczania
42-200 Częstochowa, ul. J. H. Dąbrowskiego 69, pok. 147
tel. 34 325 02 81, 34 325 04 50

 

www.pcz.pl

d_nauczania@pcz.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Politechnika Częstochowska jest uczelnią z ponad 70-letnią tradycją, najstarszą i największą w regionie.

Uczelnia posiada 6 Wydziałów:

- Wydział Budownictwa,
- Wydział Elektryczny
- Wydział Infrastruktury i Środowiska,
- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki,
- Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,
- Wydział Zarządzania.  

Politechnika Częstochowska to najstarsza szkoła wyższa w regionie częstochowskim  i cieszy się renomą zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Od początku swojego istnienia Politechnika Częstochowska kładzie nacisk na współpracę z firmami, zakładami
i przedsiębiorstwami regionu, decydując w dużym stopniu o obliczu Częstochowy, postrzeganej w kraju jako ważny i prężny ośrodek nauki i przemysłu. Od 1949 roku, czyli
od chwili swego powstania, Politechnika Częstochowska wykształciła ok. 90 tysięcy studentów, jej absolwenci to wysoko wykwalifikowanymi pracownicy, specjaliści z zakresu nauk ścisłych czy ekonomicznych. Wielu absolwentów Uczelni odniosło sukces zawodowy
i naukowy, zostało właścicielami firm produkcyjnych i usługowych o zasięgu krajowym
i międzynarodowym. Ich sukces to także sukces Politechniki Częstochowskiej. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia są rankingi uczelni wyższych, w których od kilku lat Politechnika zajmuje coraz wyższe miejsca w poszczególnych kategoriach. Tak pozytywna ocena to przede wszystkim zasługa kadry naukowo-dydaktycznej, ciągle podnoszącej swoje kwalifikacje zawodowe, oraz ich aktywności w realizacji wielu umów i projektów o zasięgu krajowym
i międzynarodowym. Nie bez znaczenia jest też to, że wszystkie wydziały Politechniki Częstochowskiej posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a pięć z nich prawo
do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Dziś w ofercie edukacyjnej Uczelni jest ponad 30 kierunków studiów w języku polskim i angielskim. Prawie wszystkie kierunki mogą poszczycić się akredytacją Federacji Europejskich Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI)
w Brukseli. Naszym absolwentom stwarza to możliwość uzyskania tytułu inżyniera europejskiego. O dostosowywaniu standardów kształcenia na Politechnice Częstochowskiej do wymagań międzynarodowych, zwłaszcza Unii Europejskiej, świadczy obowiązujący
na Uczelni punktowy system zaliczania wykładów (ECTS). Dzięki programowi Erasmus+  studenci mają szansę na odbycie części studiów poza macierzystą jednostką,
w zagranicznych ośrodkach akademickich i naukowych. Oferowane przez Uczelnię studia
w języku angielskim pozwalają zdobyć nie tylko wysokie kompetencje zawodowe, ale także rozwijać umiejętności lingwistyczne. O obecnym obliczu Politechniki Częstochowskiej decydują również liczne inwestycje finansowane nie tylko ze środków własnych i dotacji rządowej, ale także z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Pozwoliły one zmodernizować istniejącą bazę Uczelni i zapewnić rozwój działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Politechnika Częstochowska może poszczycić się dobrą infrastrukturą sześciu wydziałów, zmodernizowaną Biblioteką Główną i trzema akademikami. Studenci rozwijają swoje zainteresowania w licznych kołach naukowych, a Akademickie Centrum Kultury jest animatorem życia kulturalno-społecznego dla całej społeczności akademickiej. Dziś Politechnika Częstochowska to nowoczesna uczelnia.

 

Rok założenia: 1949

Liczba studentów ogółem – 5680
- w tym studenci stacjonarni – 3560
- w tym liczba kobiet (stacjonarne, niestacjonarne, cudzoziemki) – 1915
- w tym liczba cudzoziemców – 310 

 

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol – Rektor

 

Uchwała Senatu Uczelni dotycząca zasad rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023:

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 75/2020/2021 z dnia 23.06.2021 roku
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023.

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol – Rektor

 

Uchwała Senatu Uczelni dotycząca zasad rekrutacji na studia na rok akademicki 2022/2023:

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 75/2020/2021 z dnia 23.06.2021 roku
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2022/2023.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt