MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. H. Wieniawskiego 1
tel. c. 61 829 40 00

www.amu.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
  • O nas
  • SUPER WYDZIAŁ
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od lat zajmuje czołowe miejsca w polskim rankingu szkół wyższych plasując się jako trzeci uniwersytet w Polsce. Znajduje się w elitarnym gronie posiadaczy statusu uczelni badawczej. Co to oznacza dla kandydatek i kandydatów na studia?

Udział UAM w programie „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza” sprawił, że naukowcy, badacze i studenci mają do dyspozycji ogromne środki na projekty i badania naukowe. W latach 2020-2026 uczelnia otrzyma 49,9 mln zł więcej każdego roku.

UAM stwarza warunki młodym naukowcom

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stawia na rozwój. Dlatego propozycje kierowane do studentów są różnorodne. W tym także rozwiązania dla najlepszych. Już na I roku studiów studenci UAM mogą realizować własny projekt naukowy, na który uzyskują grant w ramach programu BEST Student GRANT. Mogą także aplikować do programu Szkoła Orłów czy Study@research.

Ogromnym atutem uczelni jest też rozwinięta na szeroką skalę oferta wymiany akademickiej. Z UAM możesz kształcić się niemal w każdym zakątku świata. Jest to możliwe dzięki programom: Erasmus+, MOST, NAWA, CEEPUS, ale nie tylko. UAM podpisał ponad 330 umów bilateralnych, które umożliwiają mobilność studencką między krajami spoza Unii Europejskiej.

Oferta edukacyjna

Jednym z największych atutów jest bogata oferta edukacyjna przygotowana przez 20 wydziałów i 4 filie zamiejscowe. Każda jednostka specjalizuje się w danej dziedzinie nauki, co sprawia, że poziom wykształcenia studentów UAM jest naprawdę wysoki, a dyplom UAM otwiera drogę do kariery.

20 wydziałów uczelni znajduje się w Poznaniu z siedzibami w trzech miejskich kampusach. Największy i najnowocześniejszy jest Kampus Morasko, na którym swoją siedzibę ma już większość wydziałów. Pozostałe kampusy to Kampus Śródmiejski w samym centrum Poznania oraz Kampus Ogrody usytuowany w ustronnym zielonym zakątku miasta. Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to także możliwość kształcenia się w zamiejscowych filiach. Te znajdują się w Pile, Kaliszu, Gnieźnie i Słubicach.

Rekrutacja startuje 1 czerwca 2022 roku

W najbliższej rekrutacji, która rozpocznie się 1 czerwca 2022 roku kandydaci na studia I i II stopnia będą mogli wybierać spośród 367 kierunków i specjalności. Są to propozycje dla umysłów ścisłych, ale też humanistów, przyrodników czy aktywistów społecznych. Na wydziałach działają natomiast nowoczesne pracownie, zakłady i laboratoria, które umożliwiają zdobycie praktycznych doświadczeń. Są one wyposażone w najwyższej jakości sprzęt, a niektóre centra są unikatowe w skali kraju, jak Centrum Dronów na WNPiD czy Lego Innovation Studio na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Rozwijaj swoje pasje

Studenci UAM mogą rozwijać także swoje pozanaukowe pasje dzięki kołom naukowym działającym na wydziałach oraz organizacjom i stowarzyszeniom studenckim. Ponadto na uczelni działa Chór Kameralny, Chór Akademicki oraz Orkiestra Kameralna, a także Teatr GRANDA.

Osobom, które lubią spędzać swój czas wolny aktywnie, polecamy natomiast sekcje sportowe prowadzone przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. UAM dysponuje świetnie wyposażonym kompleksem sportowym, a w Studium pracuje doświadczona kadra trenerska.

Rok założenia: 1919
Studenci ogółem: 34000
– w tym na studiach stacjonarnych: 27 702
Nauczyciele akademiccy: 3006