MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1
tel. 91 48 00 700, fax 91 48 00 705
Dział Rekrutacji:
tel. 91 48 00 816, 91 48 00 817, 91 48 00 827
www.pum.edu.pl/rekrutacja

www.pum.edu.pl

rekrut@pum.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie utrzymuje silną pozycję w ścisłej czołówce uczelni akademickich. W skali Polski, w gronie blisko stu ankietowanych uczelni, znajdujemy się w grupie TOP20 na 16. pozycji. Wśród uczelni medycznych zajmujemy wysokie 4. miejsce, a na Pomorzu Zachodnim niezmiennie – pierwsze! PUM posiada 3 wydziały: Wydział Medycyny i Stomatologii; Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Studentom z Polski i zagranicy oferowane są kierunki studiów: lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, biotechnologia medyczna, dietetyka kliniczna, fizjoterapia, kosmetologia, logopedia kliniczna z terapią zajęciową, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia zdrowia, ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore  oraz zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, na których uczy się przeszło pięć tysięcy studentów, w tym siedmiuset
w ramach English Program i Asklepios Program. Prowadzimy studia jednolite magisterskie, studia I i II stopnia, studia podyplomowe i szkołę doktorską. Zajęcia ze studentami odbywają się również w szpitalach klinicznych PUM: SPSK nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej wraz ze szpitalem w Policach oraz SPSK nr 2 na Pomorzanach w Szczecinie, a także w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej. Egzaminy natomiast przeprowadzane są w nowoczesnym Centrum Egzaminów Testowych. Według rankingu PERSPEKTYW, ważnego źródła informacji nie tylko dla tysięcy młodych Polaków, którzy dokonują wyboru miejsca i rodzaju studiów, ale i dla władz uczelni, którym coroczne notowania wskazują co jeszcze zmieniać i poprawiać, a co pielęgnować i rozwijać – PUM plasuje się na silnej pozycji wśród uczelni publicznych. Dlatego warto podkreślić również osiągnięcia w kategoriach szczegółowych rankingu: „efektywność naukowa” i „publikacje”, gdzie PUM zajął drugie miejsca, a w kategorii „potencjał naukowy” – miejsce 11. Ze względu na to, że notowania ogólne klasyfikują uczelnie wyższe niezależnie od ich specjalizacji, warte uwagi są również notowania w poszczególnych dziedzinach nauki.

Wśród uczelni medycznych PUM zajął 1. miejsce w kategorii „publikacje”, 2. miejsce w kategoriach „efektywność naukowa” i „potencjał naukowy” oraz 4. miejsce w kategorii „absolwent na rynku pracy”. Dużą popularnością cieszą się nasze kierunki studiów. W kategorii „kierunki medyczne i o zdrowiu” nasza kosmetologia uplasowała się na miejscu 3., ratownictwo medyczne na miejscu 4., kierunek lekarski na miejscu 6., pielęgniarstwo i położnictwo na miejscach 7., kierunek lekarsko-dentystyczny na miejscu 8, farmacja oraz analityka medyczna na miejscu 11., biotechnologia na miejscu 12., a fizjoterapia na miejscu 17. W 2022 r. oceniano 73 grupy w 9. dziedzinach nauki.

Władze uczelni w kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński – Rektor

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!