MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Gdański Uniwersytet Medyczny

80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel. 58 349 11 11

Dział Rekrutacji
80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa 41--42
www.rekrutacja.gumed.edu.pl
e-mail: rekrutacja@gumed.edu.pl

Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
tel. 58 349 13 91, 58 349 13 97 (kandydaci z maturą zagraniczną)

Stanowisko ds. Rekrutacji Anglojęzycznej
tel./fax 58 349 13 90, tel. 58 349 13 92 
www.admission.mug.edu.pl
e-mail: admission@gumed.edu.pl

www.gumed.edu.pl; www.mug.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
 • SUPER WYDZIAŁ
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk
tel. + 48 58 523 63 20, e-mail: dziekanat@biotech.ug.edu.pl, www.biotech.ug.edu.pl, biotech.ug.edu.pl

Naukę mamy w genach!

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (MWB) to unikatowa w kraju jednostka tworzona przez dwa prestiżowe uniwersytety: Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny, co stwarza interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań i dydaktyki. Misją Wydziału jest najwyższa jakość badań i kształcenia w biotechnologii dla poprawy zdrowia i jakości życia. Jeśli pasjonuje Cię nauka, jesteś ciekaw świata biotechnologii i jej najnowszych odkryć – studiuj z nami!

MWB UG i GUMed jest wiodącą instytucją naukowo-dydaktyczną w Polsce posiadającą od 2002 roku status Europejskiego Centrum Doskonałości w Biomedycynie Molekularnej. W rankingach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących efektywności naukowej MWB znajduje się od lat na najwyższych pozycjach. W 2017 roku MWB otrzymał najwyższą możliwą ocenę A+ za działalność naukową i badawczo-rozwojową przyznawaną jednostkom naukowym przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Wydział prowadzi również najwyżej ocenianą działalność dydaktyczną w kraju. W 2011 roku Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) przyznała Wydziałowi najwyższą, wyróżniającą ocenę jakości kształcenia, a w roku 2012 MNiSW przyznało kierunkowi Biotechnologia prowadzonemu przez MWB tytuł Najlepszego Kierunku Studiów. Polska Komisja Akredytacyjna przyznała w 2019 roku akredytacje na najdłuższy możliwy okres 5 lat. W 2020 roku PKA przyznała kierunkowi, jako jedynemu spośród wszystkich kierunków Biotechnologia w Polsce, Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu” na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Główną bazę lokalową Wydziału stanowią laboratoria w ultranowoczesnym Instytucie Biotechnologii w Gdańsku przy ul. Abrahama 58 (Kampus UG-Oliwa) jak i Kompleks Laboratoryjny zlokalizowany na kampusie GUMed przy ul. Dębinki 1. Wydział posiada nowocześnie wyposażone laboratoria dla badań molekularnych, specjalistyczną aparaturę oraz zwierzętarnię i kompleks fitotronów. Ponadto Wydział posiada laboratorium wirusologiczne o podwyższonym systemie bezpieczeństwa BSL-2 oraz jedno z najnowocześniejszych w Polsce laboratorium BSL-3+, które umożliwia pełen zakres prac z patogenami wirusowymi przenoszonymi drogą powietrzną, na którą w 2020 roku Wydział uzyskał dotację celową z budżetu Państwa w wysokości 4 mln złotych.

Aktywność badawcza prowadzona na Wydziale jest ściśle powiązana z programem kształcenia zakładającym aktywny udział studentów w badaniach naukowych. Zarówno realizowane na Wydziale badania naukowe jak i prowadzone programy kształcenia mają charakter interdyscyplinarny i są oparte o współpracę międzynarodową.. Nasi studenci mają możliwość realizowania pracy magisterskiej oraz odbywania praktyk i staży naukowych w placówkach zagranicznych. Przy opracowaniu programów kształcenia korzystamy z doświadczeń naszych partnerów zagranicznych i stosujemy najwyższe międzynarodowe standardy nauczania. Program nauczania na studiach pierwszego stopnia opiera się na idei „concept based learning” i realizowany jest w formie modułów tematycznych. Koncepcja ta wykracza poza proste przekazywanie informacji opracowane dla tradycyjnej edukacji, a koncentruje się na zrozumieniu i powiązaniu faktów w spójną i logiczną całość, łączącą teorię i praktykę. Zajęcia na II stopniu studiów prowadzone są w dużej części w języku angielskim. Przy wydziale afiliowana jest Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii UG i GUMed.

CZY WIESZ, ŻE...

 • studiujesz na najlepszym uniwersytecie medycznym w Polsce;
 • masz szansę rozwoju w zakresie biotechnologii molekularnej, biotechnologii medyczno-farmaceutycznej lub biotechnologii morza;
 • wybierasz jedyny kierunek biotechnologia w kraju nagrodzony certyfikatem doskonałości kształcenia;
 • wybierasz nowatorski program kształcenia oparty o moduły tematyczne;
 • bierzesz udział w projektach badawczych już od pierwszych lat studiów;
 • możesz uczestniczyć w corocznej szkole letniej biotechnologii z udziałem światowej klasy naukowców i studentów z zagranicy;
 • uczestniczysz w zajęciach prowadzonych w języku angielskim;
 • zdobywasz wiedzę na kursach prowadzonych przez firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne;
 • odbywasz praktyki i staże w najlepszych firmach z branży. 

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!