MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Gdański Uniwersytet Medyczny

80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel. 58 349 11 11

Dział Rekrutacji
80-210 Gdańsk, al. Zwycięstwa 41--42
www.rekrutacja.gumed.edu.pl
e-mail: rekrutacja@gumed.edu.pl

Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
tel. 58 349 13 91, 58 349 13 97 (kandydaci z maturą zagraniczną)

Stanowisko ds. Rekrutacji Anglojęzycznej
tel./fax 58 349 13 90, tel. 58 349 13 92 
www.admission.mug.edu.pl
e-mail: admission@gumed.edu.pl

www.gumed.edu.pl; www.mug.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) to nowoczesny ośrodek akademicki, rozpoznawalny w kraju i na świecie. Od ponad 75 lat Uczelnia zapewnia wysoką jakość kształcenia we wszystkich zawodach medycznych i prowadzenie badań naukowych na najwyższym, światowym poziomie. Został wybrany do elitarnego grona 10 najlepszych polskich uczelni wyróżnionych w prestiżowym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Zgodnie z założeniami projektu, GUMed zamierza zintensyfikować działalność naukową w trzech priorytetowych obszarach badawczych, do których należą: onkologia; kardiologia i medycyna sercowo-naczyniowa oraz biochemia, genetyka i biologia molekularna. Potwierdzeniem wiodącej roli w zakresie działalności naukowo-badawczej jest także wysoka pozycja GUMed w różnego rodzaju rankingach, plasujących Uczelnię w gronie jednostek, w których tworzy się wartościowe publikacje, chętnie cytowane w prestiżowych czasopismach. Jako jedna z kilku polskich uczelni GUMed jest rozpoznawalny w tzw. rankingu szanghajskim. Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingach oraz liczne wyróżnienia dla pracowników. W rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego GUMed oceniającego jakość działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych może pochwalić się prestiżową kategorią A+ przyznaną dla Wydziału Farmaceutycznego i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz kategorią A pozostałych Wydziałów (Wydział Lekarski, Wydział Nauk o Zdrowiu z IMMiT). Publikacje naukowców GUMed są jednymi z najczęściej cytowanych w prestiżowych czasopismach i wpływają na rozpoznawalność polskiej nauki na świecie. Znakomita kadra naukowa i nowoczesna infrastruktura pozwalają na specjalistyczną działalność naukową i kliniczną na najwyższym poziomie.

GUMed to jeden z najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce, uczelnia z dynamicznie i coraz intensywniej rozwijającymi się w ostatnich latach badaniami o charakterze interdyscyplinarnym, często z istotnym udziałem współpracy międzynarodowej. W ramach konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i klinicznej modernizacji doczekały się liczne pracownie badawcze i laboratoryjne, sale warsztatowe i dydaktyczne, jak również powstały sztandarowe obiekty GUMed – Centrum Symulacji Medycznej, Centrum Sportu oraz wchodzące w skład Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego budynki Centrum Medycyny Inwazyjnej i Nieinwazyjnej, które stanowią unikatowy w skali europejskiej kompleks medyczno-naukowy. Centrum Symulacji Medycznej wyposażone jest w najnowszej generacji fantomy, blok operacyjny oraz pracownię rzeczywistości wirtualnej. Tu studenci doskonalą praktyczne umiejętności zanim rozpoczną leczenie pacjentów.

Gdański Uniwersytet Medyczny realizuje innowacyjny projekt Young Scientist Program (Młody Naukowiec), którego celem jest wsparcie studentów zainteresowanych rozwojem kompetencji osobistych i prowadzeniem prac o charakterze badawczym.

Wysoko wykwalifikowana kadra, stale modernizowana infrastruktura oraz narzędzia diagnostyczne najnowszej generacji stwarzają doskonałe możliwości do tego, by w perspektywie najbliższych lat Gdański Uniwersytet Medyczny wzmocnił swoją pozycję uczelni badawczej. W Uczelni realizowanych jest wiele projektów krajowych i międzynarodowych. Poprzez transfer wiedzy do przemysłu i wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uczelnia staje się coraz atrakcyjniejszym partnerem wspólnych inicjatyw badawczych. Potencjał naukowców w zakresie medycyny, biotechnologii czy nauk farmaceutycznych charakteryzuje się wysokim stopniem innowacyjności i dużym potencjałem komercyjnym. W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym dzięki środkom przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) powstał ośrodek naukowy specjalizujący się w badaniach nad aberracjami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób.

GUMed kształci ponad 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest ponad 1000 studentów zagranicznych, co stanowi blisko 17 proc. wszystkich żaków w Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku. Wybitna kadra naukowa, ogromny potencjał badawczy i infrastrukturalny oraz najlepsi studenci to elementy stanowiące o obecnych i przyszłych sukcesach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.   

 

Rok założenia: 1945

Uczelnia w liczbach 
Studenci ogółem (I, II, M): 6213
 - udział kobiet: 3753
 - studenci cudzoziemcy: 1038 

Władze uczelni w kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. Marcin Gruchała – rektor
  • prof. dr hab. Jacek Bigda – prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia (I zastępca Rektora)
  • prof. dr hab. Michał Markuszewski prorektor ds. nauki
  • dr hab. Tomasz Smiatacz – prorektor ds. studenckich 
  • prof. dr hab. Edyta Szurowska – prorektor ds. klinicznych

Informacje dodatkowe

wersja do MegaBazy

uwaga: Gdański Uniwersytet Medyczny prowadzi studia międzyuczelniane we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim – kierunki: biotechnologia /I, II/, logopedia /I, II/, fizyka medyczna /I, II/ oraz z Politechniką Gdańską – kierunek: inżynieria mechaniczno-medyczna /I, II/; rekrutacja na ww. kierunki jest prowadzona przez uczelnie partnerskie – zasady przyjęć bezpośrednio na uczelniach UG - https://ug.edu.pl/rekrutacja, PG - https://pg.edu.pl/rekrutacja

 

wersja do druku

uwaga: Gdański Uniwersytet Medyczny prowadzi studia międzyuczelniane we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim – kierunki: biotechnologia /I, II/, logopedia /I, II/, fizyka medyczna /I, II/ oraz z Politechniką Gdańską – kierunek: inżynieria mechaniczno-medyczna /I, II/; rekrutacja na ww. kierunki jest prowadzona przez uczelnie partnerskie – zasady przyjęć na UG w dziale „uniwersytety” str. …, na PG w dziale „uczelnie techniczne” str. …

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt