MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15
tel. 32 208 36 00

www.sum.edu.pl

sekcjarekrutacji@sum.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jest uczelnią z 75-letnią tradycją i innowacyjnymi osiągnięciami. Uczelnia posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej w zakresie kształcenia na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji, analityki medycznej, biotechnologii medycznej, kosmetologii, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa i fizjoterapii. Jako pierwsza uczelnia w Polsce uzyskała akredytację APHEA dla kierunku studiów zdrowie publiczne oraz Akredytację Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych na kształcenie na kierunku lekarskim prowadzonym w  języku angielskim, w Wydziale Nauk Medycznych w Katowicach. Uczelnia kształci lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, analityków medycznych, biotechnologów medycznych, a także specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, kosmetologii, neurobiologii,  coachingu medycznego, elektroradiologii oraz zarządzania ryzykiem zdrowotnym. W swojej ofercie studiów SUM, poza wymienionymi powyżej kierunkami studiów, kształci na takich kierunkach jak: koordynator medyczny, bezpieczeństwo i higiena pracy, chemia kosmetyczna, czy trener zdrowia. W Uniwersytecie, jako pierwszej publicznej uczelni medycznej w Polsce, we współpracy z Polskim Towarzystwem Koderów Medycznych, wprowadzono podyplomowe studia dla koderów medycznych. Unikatowym w skali kraju przedmiotem, w ramach kierunku ratownictwo medyczne, jest Medycyna taktyczna - RM w środowisku Pola Walki. Wspólnie z Polską Akcją Humanitarną wprowadzono kształcenie z zakresy organizacji pomocy humanitarnej. Nasze hasło promocyjne to UniwerSum Możliwości. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach kształci najwięcej studentów w Polsce, prowadzi studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Studia w języku angielskim prowadzone są na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji, biotechnologii medycznej, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, a także zdrowiu publicznym oraz dietetyce. Uczelnia od roku akademickiego 2019/2020 prowadziSzkołę Doktorską która kształci doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne oraz nauki o zdrowiu. W ramach szkolenia podyplomowego prowadzi szkolenia i kursy specjalizacyjne.    

Rok założenia: 1948

Uczelnia w liczbach:
Uprawnienia habilitacyjne: w 1 dziedzinie 3 dyscyplinach
Uprawnienia doktorskie: w 1 dziedzinie 3 dyscyplinach

Informacje dodatkowe

uwaga: szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji 2024/2025 znajdują się na stronie internetowej Uczelni: https://kandydat.sum.edu.pl/

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!