MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 2
Dział Organizacji Studiów:
tel. 25 643 19 21, 25 643 19 24 
Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami:
tel. 25 643 17 39

www.uph.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER UCZELNIA
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

UPH... to więcej niż studia

Innowacyjne kierunki, programy stypendialne i szansa na rozwój.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach od ponad 50 lat zajmuje ważne miejsce na akademickiej mapie Polski. W tym czasie swoje losy z siedlecką uczelnią związało ok. 80 tys. osób, a ona, krok po kroku stawała się liczącym ośrodkiem naukowym, artystycznym i kulturotwórczym, a przede wszystkim niekwestionowanym liderem edukacji w regionie. Dziś dumnie mówimy – Uniwersytet, a Siedlce stały się miastem uniwersyteckim. W ofercie Uniwersytetu są 44 kierunki studiów, w tym 6 w języku angielskim. Wśród nich propozycje dla każdego z popularnych dziedzin nauki tj. humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, rolnicze i medyczne wybierają kandydaci z całej Polski. Za 3 lata mury UPH opuszczą pierwsi prawnicy. Z powodzeniem kształci przyszłe pielęgniarki, ratowników medycznych i kosmetologów, ale to nie wystarcza władzom Uniwersytetu i wiele wskazuje na to, że wkrótce w siedleckich szpitalach i przychodniach pojawią się lekarze z dyplomem UPH. Od 2020 roku funkcję Rektora Uniwersytetu pełni prof. dr hab. Mirosław Minkina, który zapytany na początku kadencji o plany na przyszłość odpowiadał, że chce, aby uczelnia była rozpoznawalną marką nie tylko w regionie i podkreślał, że „Oxford też nie jest w Londynie”. To prawda. Cambrigde też nie mieści się w stolicy Wielkiej Brytanii.

Na nowych studentów czeka 5 nowych możliwości m.in. kierunek o profilu praktycznym analiza danych, bezpieczeństwo międzynarodowe, gospodarka odpadami i recycling i instrumentalna analityka chemiczna. Ruszyła rekrutacja na studia II stopnia na kierunku sztuki plastyczne.

Aby ułatwić swoim studentom wejście na rynek pracy, w programach studiów oprócz wiedzy teoretycznej znajdujemy komponent praktyczny, wyposażający w kompetencje i umiejętności niezbędne w życiu zawodowym. Wielu nauczycieli posiada doświadczenia praktyczne, łącząc działalność naukową i zawodową m.in. w różnych sektorach biznesu, placówkach służby zdrowia czy instytucjach bezpieczeństwa. Studenci mają do dyspozycji świetnie wyposażone pracownie, specjalistyczne laboratoria, salę koncertową, studio nagrań, pracownię fotografii, wirtualną strzelnicę, Centrum Symulacji Medycznych oraz Rolniczą Stację Doświadczalną w Zawadach. Studenci uczestniczą w projektach podnoszących ich umiejętności, w ramach których mają szansę wziąć udział w certyfikowanych szkoleniach.

Studenci przyjezdni mogą liczyć na zakwaterowanie w akademikach przy ul. 3 Maja 49 i na kampusie przy ul. Żytniej 17/19.

Wszystkim, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej również przysługuje prawo ubiegania się o stypendium socjalne, a za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne otrzymują stypendium rektora.

Czy wiesz, że:

  • Po zajęciach na studentów czekają Koła naukowe, Biblioteka Uniwersytecka, Akademickie Centrum Sportu i Rekreacji i zajęcia w Chórze Akademickim. Na wydziałach pojawiły się przyjazne strefy studenta, gdzie można odpocząć, coś zjeść, zrobić kserówkę lub po prostu pobyć ze sobą. Trwa również gruntowna modernizacja klubu studenckiego PeHa, który odmieni się nie do poznania, jednocześnie nawiązując do swojej pięknej historii. Niewiele uczelni w kraju może się pochwalić własnym Ośrodkiem Jeździeckim, UPH tak.
  • To prawda, że Siedlce są najmniejszym miastem, które ma swój Uniwersytet, ale patrząc jak się rozwija, możemy się pozbyć kompleksów i być z niego dumni.
  • Uniwersytecka przygoda w Siedlcach nie musi się kończyć na magisterce. Na chcących rozwijać się naukowo czeka Szkoła Doktorska, która kształci doktorantów w 4 dziedzinach: nauki humanistyczne, społeczne, rolnicze, ścisłe i przyrodnicze i w 6 dyscyplinach: historia, nauki o bezpieczeństwie, nauki biologiczne, nauki chemiczne, rolnictwo i ogrodnictwo, zootechnika i rybactwo. Warto przypomnieć, że Uniwersytet był pierwszą w kraju uczelnią integracyjną. Wielu studentów z niepełnosprawnościami odmieniło swoje życie, podejmując studia w Siedlcach. Obecnie realizowany jest projekt „Uniwersytet MAXI”, w ramach którego studenci ze specjalnymi potrzebami, będą mogli korzystać z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, a uczelnia będzie w pełni dostępna dla każdego.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt