MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
tel. c. 22 234 72 11
Biuro ds. Przyjęć na Studia:
Gmach Główny, Plac Politechniki 1, pok. 66
tel. 22 234 74 12

www.pw.edu.pl

rekrutacja.bps@pw.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER WYDZIAŁ
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel.: 22 234 6309, e-mail: dziekanat.wains@pw.edu.pl, ans.pw.edu.pl

Administracja zarządcza
NOWOCZESNA ADMINISTRACJA

Administracja zarządcza – nowy wymiar administracji łączącej wiedzę prawną, ekonomiczną i socjologiczną z innowacjami technologicznymi!

Wydział Administracji i Nauk Społecznych jest jednostką naukową prowadzącą jedne z najwyżej ocenianych w Polsce badań w dyscyplinie nauki prawne (kategoria A+). Prowadzony na Wydziale kierunek studiów: Administracja zarządcza jest kierunkiem, który umożliwia zdobycie wiedzy prawniczej połączonej z kompetencjami potrzebnymi na współczesnym rynku pracy, w tym przygotowuje do działania w środowisku wyzwań technologicznych i cyfryzacji.

Celem kształcenia na kierunku Administracja zarządcza jest przygotowanie absolwentów do funkcjonowania w erze cyfrowej w zakresie zarządzania organizacyjno-prawnego w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), podmiotach niepublicznych (m. in. kancelariach prawnych, bankach, zakładach ubezpieczeń), jak również jako przedsiębiorców. Kierunek jest odpowiedzią na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego i współczesny model pracy.

Zajęcia zostały przygotowane w sposób pozwalający kształcić nowoczesnych administratywistów, którzy innowacyjnie zarządzają i wykonują zadania z wykorzystaniem interdyscyplinarnej wiedzy zarówno prawnej, jak również ekonomiczno-społecznej oraz na temat systemów i usług informacyjnych w administracji publicznej, e-administracji, nowych technologii, integracji nowych rozwiązań zarządzania danymi w istniejących już systemach, bezpieczeństwa i ochrony danych. Mają umiejętności i kompetencje miękkie umożlwiające efektywne działanie w zespole, prowadzenie dialogu i negocjacji w środowisku zawodowym, potrafią krytycznie myśleć.

W zależności od wyboru indywidulanej ścieżki kształcenia budowanej w ramach modułów i przedmiotów obieralnych absolwent uzyskuje bardziej rozbudowane kwalifikacje w obszarze nowych technologii, cyberbezpieczeństwa albo e-administracji (studia II stopnia).

Wydział prowadzi aktywną współpracę z Uczelniami w wielu krajach. Umożliwia Studiującym kształcenie w ramach programu Erasmus+ oraz ENHANCE Alliance, którego Politechnika Warszawska jest członkiem. W trakcie studiów możliwe jest realizowanie semestrów na jednej z ponad dwudziestu uczelni europejskich, z którymi Wydział współpracuje (w państwach takich jak m. in.: Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Grecja, Irlandia), udział w letnich i zimowych szkołach organizowanych przez członków ENHANCE Alliance, uzyskanie, poprzez krótkie formy kształcenia realizowane wspólnie na uczelniach partnerskich, różnorodnych kompetencji i umiejętności prospołecznych.

Studiując na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych studiujesz na znakomitej uczelni o profilu badawczym (Politechnika Warszawska jest w prestiżowym gronie 10 polskich uczelni Programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”), o bogatej tradycji i nowoczesnym profilu. Uzyskujesz możliwość rozwoju poprzez działalność w różnych formach aktywności studenckiej, gdyż na Uczelni funkcjonuje ponad 150 kół naukowych i organizacji studenckich (m. in. działające na Wydziale koło naukowe VIS LEGIS oraz Koło Nauk Społecznych „De Facto”).

CZY WIESZ, ŻE...

  • Absolwenci Wydziału znakomicie funkcjonują na rynku pracy – jesteśmy na pierwszym miejscu w Polsce wg. wskaźnika mierzonego wysokością zarobków absolwentów uczelni oraz stopniem ich zatrudnienia w odniesieniu do kierunku administracja.
  • Nasz kierunek to kompetencje, wiedza i umiejętności wykształcane w oparciu o nauki prawne, ekonomiczne i socjologiczne z komponentami z zakresu cyfryzacji, ochrony danych, cyberbezpieczeństwa, co pozwala tworzyć sylwetkę absolwenta umiejącego w sposób wrażliwy społecznie i obywatelski wykonywać zarządcze działania administracyjno-prawne w środowisku cyfrowym.
  • Program studiów na WAiNS został opracowany w konsultacjach z pracodawcami, aby był jak najbardziej dostosowany do oczekiwań rynku pracy.
  • Jesteśmy Wydziałem multidyscyplinarnym, na którym pracownicy naukowi prowadzą badania w wielu dyscyplinach (prawo, ekonomia, socjologia, nauki o polityce i administracji, filozofia, nauki o bezpieczeństwie) i na styku danej dyscypliny z nowoczesnymi technologiami (na Wydziale funkcjonuje m.in. zespól badawczy Prawa Nowych Technologii, Zespół Badawczy Prawa Publicznego czy Zespół Badawczy Humanistycznych Aspektów Sztucznej Inteligencji).

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!