MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax 261 839 159

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE:
https://www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA
https://www.youtube.com/user/UczelniaWAT
https://twitter.com/WAT_edu
https://www.instagram.com/wat_edu/
https://pl.linkedin.com/school/military-university-of-technology/

www.wat.edu.pl

rekrutacja@wat.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER WYDZIAŁ
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2B, 00-908 Warszawa
tel. 261 83 76 55, e-mail: dziekanat.wlo@wat.edu.pl, wlo.wat.edu.pl

Sięgamy po więcej

Naszym celem jest, aby nasi studenci mieli jak najlepszy start zawodowy, dlatego dużą wagę przywiązujemy do aspektów praktycznych tj. atrakcyjnych miejsc praktyk zawodowych, warsztatów oraz wizyt studyjnych.

Stale poszerzamy i unowocześniamy naszą bazę dydaktyczną w taki sposób, aby jak najbardziej przybliżyć studentów do przyszłych warunków pracy, poprzez nowe gry decyzyjne, symulacyjne, programy komputerowe. Możemy poszczycić się dość bogatą bazą dydaktyczną, m. in.:

Multimedialny System Treningu Strzeleckiego – TL Wisła. Jest to realistyczny laserowy symulator umożliwiający prowadzenie strzelań w bezpieczny sposób z użyciem replik broni wyposażonych w emiter laserowy z rzeczywistym odzwierciedleniem odrzutu pocisków. Laboratorium przeznaczone jest do zajęć zarówno ze studentami wojskowymi, jak i cywilnymi oraz stanowi praktyczne uzupełnienie wiedzy teoretycznej zdobytej na zajęciach.

Laboratorium Ochrony Infrastruktury Krytycznej/Zarządzania Kryzysowego wyposażone jest w oprogramowanie do prowadzenia symulacyjnych gier decyzyjnych w obszarze zarządzania kryzysowego oraz wspierające proces zarządzania ryzykiem w organizacji. Studenci mogą w ten sposób analizować poszczególne sytuacje krytyczne, obserwować skutki podjętych decyzji oraz oceniać podjęte działania. Doskonalą w ten sposób umiejętności m.in. selekcji i analizy informacji, poprawnej oceny sytuacji, podejmowania trudnych decyzji, wykorzystania dostępnych sił i środków w optymalny sposób, jak i komunikowania się oraz współpracy w zespole.

Laboratorium Badań nad Bezpieczeństwem dysponuje oprogramowaniem dedykowanym analizie ryzyka i analizie zagrożeń ochrony informacji niejawnych oraz dla bezpieczeństwa danych osobowych, jak i narzędziami do eksploracji danych, opartymi o techniki OSIN pozwalające na znalezienie relacji pomiędzy fragmentami informacji z różnych źródeł znajdujących się w Internecie.

Pracownia Kryminalistyki pozwala na wprowadzenie studentów w aspekty ujawniania, identyfikacji oraz zabezpieczania śladów daktyloskopijnych, mechanoskopijnych oraz traseologicznych oraz prowadzenie oględzin miejsca zdarzenia. Zajęcia poświęcone technice kryminalistycznej uzupełnione są także zagadnieniami taktyki kryminalistycznej.

Wojskowe Centrum Badawczo-Dydaktyczne Logistyki, przeznaczone dla studentów wojskowych i cywilnych, którego celem utworzenia było powstanie nowoczesnej bazy dydaktycznej w oparciu o najnowsze technologie na rynku. Głównym punktem obiektu jest hala magazynowa z wyposażeniem oraz rampą załadowczo-wyładowczą (laboratorium przemysłowe badań opakowań i wyposażenia magazynów). Dysponujemy m.in. pracownią badań operacyjnych, dedykowaną służbie mundurowej oraz laboratorium technologii RFID. Pracownia RFID szkoli studentów jak należy wykorzystać system automatycznej identyfikacji RFID w logistyce, transporcie i innych branżach gospodarki krajowej. Znajduje się tu również innowacyjna makieta logistyczna służąca do optymalizacji procesów magazynowych. Studenci uczą się modelowania, odwzorowania rzeczywistości, jak również mogą poczuć się projektantami obiektu logistycznego (magazynu).

Laboratorium Inżynierii Zarządzania dysponuje m.in. programem do symulacji biznesowych, gdzie studenci w realistycznym środowisku podejmują decyzje zarządcze w wirtualnych przedsiębiorstwach i widzą ich konsekwencje. Laboratorium pozwala również na wykorzystanie w zarządzaniu systemów informatycznego wspomagania, zarządzanie procesami i analizę zagrożeń oraz ryzyka, symulacje komputerowe.

CZY WIESZ, ŻE...

  • oferta studiów naszego Wydziału to studia techniczne – Logistyka o profilu praktycznym, ale również kierunki społeczne: Administracja Publiczna w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego, Bezpieczeństwo Narodowe, Obronność Państwa (profil praktyczny) i Zarządzanie.
  • studia to nie tylko nauka. To również udział w Kołach Naukowych, gdzie możesz rozwijać swoje zainteresowania, wycieczki studyjne, Pikniki studenckie, jak również udział w Organizacjach Studenckich np. Sekcja Skoków Spadochronowych, Sekcja Strzelecka, Studenckie Koło Żeglarskie oraz Klub Pływacki

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt