MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Rzeszowski

35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16c
tel. 17 872 10 00
www.ur.edu.pl
www.ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja

Szczegółowych informacji na temat procesu rekrutacji na studia udziela:
Dział Rekrutacji i Karier Studenckich
35-959 Rzeszów, ul. Pigonia 8, pokój nr 45
(budynek Biblioteki UR)
tel. 17 872 11 82, 17 872 14 00
www.ur.edu.plfacebook.com/uniRzeszow
e-mail: rekrutacja@ur.edu.pl

www.ur.edu.pl
facebook.com/uniRzeszow

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER UCZELNIA
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Wybierz swoją przyszłość – studiuj w Uniwersytecie Rzeszowskim!

Uniwersytet Rzeszowski jest największą uczelnią na Podkarpaciu. Oferuje kształcenie na wysokim poziomie. Podobnie jak Rzeszów – stale się rozwija dostosowując ofertę do potrzeb rynku.

Uniwersytet Rzeszowski kształci na blisko 60 kierunkach studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach doktoranckich i podyplomowych. Studia na UR łączą w sobie tradycje akademickie, ponadczasowe wartości, nowoczesne zaplecze, dbałość o wysoki poziom badań naukowych, znajomość aktualnych trendów i wiedzę o potrzebach rynku pracy.

Uczelnia jest przyjaznym studentom ośrodkiem akademickim współtworzącym nasz region. Jest integralną częścią rozwijającego się Podkarpacia. Podzielony na 4 kolegia kształci w niemal wszystkich obszarach wiedzy, ważnych z punktu widzenia rozwijających się gałęzi gospodarki.

Na przyszłych studentów czekają dopasowane do potrzeb współczesnego rynku pracy programy studiów (także interdyscyplinarne) z dużą liczbą zajęć praktycznych prowadzonych przez osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym oraz nowoczesne pracownie i centra badawczo-dydaktyczne.

Ważnym elementem procesu kształcenia są praktyki zawodowe przygotowujące studentów do podjęcia pracy, które realizowane są w wiodących firmach i instytucjach Podkarpacia. Absolwenci naszych kierunków mogą podejmować szereg potrzebnych i atrakcyjnych na rynku pracy zawodów.

Dużą uwagę Uniwersytet Rzeszowski stawia się na mobilność i interdyscyplinarność studentów oferując możliwość udziału w krajowych oraz międzynarodowych stażach i praktykach m.in. w ramach programu Erasmus+, umożliwiając studentom wyjazd do jednej z blisko 290 uczelni zagranicznych, m.in. w Chorwacji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii i we Włoszech.

Swoje zainteresowania i pasje studenci mogą rozwijać poprzez członkostwo w ponad 100 kołach naukowych i innych organizacjach, takich jak np. Akademickie Radio Feniks, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny – IFMSA-Poland Oddział Rzeszów, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa – ELSA Poland, Chór Akademicki czy Zespół „Resovia Saltans”. Interesy studentów reprezentuje Samorząd Studentów UR.

Wiodącym wydarzeniem życia akademickiego jest corocznie organizowany przez studentów Festiwal „KultURalia”, w ramach którego, obok muzycznych koncertów, organizowane są m.in.: „Noc Planszówek”, „BiegUR” czy „Noc Biologów”.

Atmosfera życia studenckiego oraz życzliwa kadra dydaktyków i mentorów gwarantuje indywidualny rozwój i zdobycie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy.

Studia w Uniwersytecie Rzeszowskim to dobra inwestycja w Twoją przyszłość!

Czy wiesz, że:

  • Każdego roku z oferty uniwersytetu korzysta ponad 5.000 nowych studentów.
  • Nasze mury opuszczają nauczyciele, artyści, inżynierowie, humaniści, ekonomiści, pielęgniarki, lekarze i wielu innych specjalistów.
  • Uniwersytet Rzeszowski wspiera finansowo studentów przy pomocy stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg.
  • Uniwersytet Rzeszowski oferuje studentom dostęp do infrastruktury wyposażonej w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą i umożliwia im udział w pracach badawczych prowadzonych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi.
  • Studenci Kolegium Nauk Medycznych UR odbywają zajęcia m.in. w Centrum Symulacji Medycznej, Instytucie Nauk o Człowieku oraz we współpracujących z Kolegium jednostkach klinicznych i ośrodkach zdrowia. Wkrótce dla studentów dostępne będzie Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie, a w realnych planach jest budowa Szpitala Uniwersyteckiego.
  • Uniwersytet Rzeszowski prowadzi także studia podyplomowe skierowane do nauczycieli, pedagogów, pracowników sektora publicznego i administracji oraz przedstawicieli wybranych grup zawodowych a także kadry zarządzającej.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt