MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Rzeszowski

35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16c
tel. 17 872 10 00

Szczegółowych informacji na temat procesu rekrutacji na studia udziela:

Dział Rekrutacji i Karier Studenckich
35-959 Rzeszów, ul. Pigonia 8, pokój nr 45
(budynek Biblioteki UR)
tel. 17 872 11 82, 17 872 14 00
https://pl-pl.facebook.com/uniRzeszow/

www.ur.edu.pl

rekrutacja@ur.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER UCZELNIA
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Wybierz swoją przyszłość – studiuj w Uniwersytecie Rzeszowskim!

Uniwersytet Rzeszowski jest największą uczelnią na Podkarpaciu. Oferuje kształcenie na wysokim poziomie. Podobnie jak Rzeszów - stale się rozwija dostosowując ofertę do potrzeb rynku.

Uniwersytet Rzeszowski to blisko 70 kierunków studiów I, II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Wśród nich są nowe kierunki, m. in.: nanotechnologia, menedżer rozwoju produktu, zarządzanie państwem, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, malarstwo, optometria, nauczanie języków obcych-język angielski i rosyjski.

Uniwersytet w Rzeszowie jest uczelnią stosunkowo młodą, ma za sobą 20 lat funkcjonowania, ale wykształcił już tysiące absolwentów – studentów i doktorantów – w tym pierwszych (2021 rok) absolwentów kierunku lekarskiego.

W ramach 4 Kolegiów (głównych jednostek organizacyjnych) UR prowadzi proces badawczy i dydaktyczny w niemal wszystkich obszarach wiedzy, ważnych z punktu widzenia rozwijających się gałęzi gospodarki.

Dodatkowo kształcenie odbywa się w ramach Szkoły Doktorskiej, a także studiów podyplomowych.

Oferta studiów, łącząc tradycje akademickie oraz innowacyjne kierunki rozwoju, obejmuje kształcenie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (m. in. filologia angielska, lingwistyka stosowana, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, archeologia, jazz i muzyka rozrywkowa, prawo, ekonomia, pedagogika, bezpieczeństwo wewnętrzne, praca socjalna) oraz medycznych i przyrodniczych (m. in. kierunek lekarski – także w języku angielskim, fizjoterapia, pielęgniarstwo, systemy diagnostyczne w medycynie, biotechnologia, agroleśnictwo, logistyka w sektorze rolno-spożywczym, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, mechatronika, technologia żywności i żywienie człowieka).

Dla potrzeb nowoczesnego kształcenia zostały opracowane programy studiów (także interdyscyplinarne) dopasowane do potrzeb współczesnego rynku pracy, z dużą liczbą zajęć praktycznych, prowadzonych przez specjalistów z bogatym doświadczeniem zawodowym oraz nowoczesne pracownie i centra badawczo-dydaktyczne.

Nieodłącznym elementem tego procesu są praktyki zawodowe, realizowane w wiodących firmach i instytucjach Podkarpacia, przygotowujące studentów do podjęcia atrakcyjnej pracy. Specjalnie do tego celu stworzone Biuro Karier UR, którego pracownicy są profesjonalnymi doradcami kariery, oferuje m.in. konsultacje zawodowe, szkolenia oraz ciekawe oferty pracy i staży. Dużą popularnością cieszą się organizowane przez nich warsztaty, spotkania z pracodawcami oraz targi pracy.

Programy wymiany studenckiej, oferujące możliwość udziału w krajowych oraz międzynarodowych stażach i praktykach (w ramach programu Erasmus+ jest to ok. 290 uczelni zagranicznych, np. w Chorwacji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii i we Włoszech), są istotnym elementem internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, ale też pomostem do budowania wzajemnego zaufania i szacunku.

UR to szansa na spotkanie ciekawych ludzi i realizację swoich pasji. Swoje zainteresowania i pasje studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego mogą rozwijać poprzez członkostwo w ponad 100 kołach naukowych i innych organizacjach, m.in. Akademickie Radio Feniks, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny – IFMSA-Poland Oddział Rzeszów, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa – ELSA Poland, Chór Akademicki czy Zespół „Resovia Saltans”.

Uczelnia oferuje szerokie wsparcie osobom z niepełnosprawnościami, zapewniając pomoc asystentów i tłumaczy migowych. W ramach Biura Osób z Niepełnosprawnościami UR prowadzone są także liczne konsultacje psychologiczne.

Do zobaczenia w mURach UR!

Czy wiesz, że:

  • Każdego roku z oferty uniwersytetu korzysta ponad 5.000 nowych studentów.
  • Nasze mury opuszczają nauczycie, artyści, inżynierowie, humaniści, ekonomiści, pielęgniarki, lekarze i wielu innych specjalistów.
  • Uniwersytet Rzeszowski oferuje studentom dostęp do infrastruktury wyposażonej w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą i umożliwia im udział w pracach badawczych prowadzonych we współpracy z międzynarodowymi ośrodkami badawczymi.
  • Uniwersytet Rzeszowski wspiera finansowo studentów przy pomocy stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg.
  • Mieścimy się w blisko 43 budynkach w kilku kampusach. Nasi studenci uczą się zarówno w obiektach zabytkowych (Instytut Muzyki), jak i nowoczesnych (Centrum Symulacji Medycznej, Instytut Nauk o Człowieku).
  • Nie wyobrażasz sobie życia bez sportu? Dostępne jest już dla studentów Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne Ośrodek Badań Innowacyjnych w Sporcie.
  • Uniwersytet Rzeszowski prowadzi także studia podyplomowe skierowane do nauczycieli, pedagogów, pracowników sektora publicznego i administracji oraz przedstawicieli wybranych grup zawodowych a także kadry zarządzającej.
mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt