MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, Żeromskiego 116
tel. 42 631 29 74, fax 42 631 24 90

 

www.p.lodz.pl

rekrutacja@info.p.lodz.pl

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER UCZELNIA
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Potęguj możliwości

  • jedna z najbardziej innowacyjnych uczelni w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy
  • 5. uczelnia techniczna w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy

Wiedza inżynierska, kompetencje miękkie, doświadczenie w firmach, praca badawcza – na Politechnice Łódzkiej znajdziesz pełen wachlarz możliwości, które pozwolą Ci dostosować swoje predyspozycje do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Z nami rozwiniesz swój potencjał!

ZDOBĄDŹ POSZUKIWANE KOMPETENCJE
Politechnika Łódzka stawia na budowanie i utrzymywanie silnych relacji z otoczeniem biznesowym. Nasza uczelnia jest inicjatorem i członkiem wielu stowarzyszeń kluczowych dla gospodarki kraju, które skupiają ponad 50 przedstawicieli środowisk biznesowych, m.in. Klastra ICT Polska Centralna, Logistycznej Sieci Polski Centralnej – LODZistics, Łódzkiego Klastra Fala Energii, czy Stowarzyszenia Klaster Biogospodarki.

Na Wydziałach Politechniki Łódzkiej działają rady biznesu, dzięki którym programy studiów są jeszcze pełniej dostosowywane do zapotrzebowania pracodawców. Z Wydziałem Organizacji i Zarządzania na przykład współpracuje Klub 500, skupiający prezesów i dyrektorów firm i instytucji gospodarczych, który organizuje także konkursy na najlepsze prace dyplomowe związane z biznesem. Dzięki ścisłej współpracy PŁ z firmami, możesz mieć pewność, że program studiów, które wybierzesz, będzie odpowiadał na potrzeby pracodawców i uwzględni aktualne trendy na rynku pracy.

Oferujemy ponad 60 kierunków kształcenia, z czego 24 w języku angielskim i jeden w języku francuskim. Nasi studenci, wykorzystując wiedzę z nauk technicznych, tworzą pod okiem ekspertów innowacyjne technologie, które na co dzień poprawiają jakość życia.

ZYSKAJ DOŚWIADCZENIE W FIRMACH
Politechnika Łódzka dba o łączenie edukacji z praktyką gospodarczą. Na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej został utworzony kierunek aktuariat i analiza finansowa, który kształci przyszłych pracowników obowiązkowo zatrudnianych w każdym przedsiębiorstwie na mocy prawa polskiego. Z kolei Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności wyróżnia nie tylko 2. miejsce w rankingu kierunków studiów Perspektywy 2022 w dziedzinie biotechnologii. Na Wydziale realizowany jest także kierunek biogospodarka, umożliwiający zdobywanie wiedzy na trzech uczelniach: Politechnikach Łódzkiej i Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Dzięki bogatej wiedzy teoretycznej, wizytom studyjnym w przedsiębiorstwach z całej Polski, praktykom oraz stażom, nasi absolwenci są poszukiwanymi i chętnie zatrudnianymi pracownikami w kraju, a także za granicą.

STUDIUJ W MIĘDZYNARODOWYM ŚRODOWISKU
Nowe technologie, specjalistyczna wiedza i kontakt z firmami to jednak nie wszystko. Studia techniczne na Politechnice Łódzkiej to także możliwość zdobycia wykształcenia w językach obcych. Już od ponad 25 lat w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) prowadzimy studia w języku angielskim i francuskim. Studenci mają możliwość wyjazdu do jednej z ponad 400 uczelni zagranicznych w ramach umów międzynarodowych, a także zdobycia podwójnego dyplomu – Politechniki Łódzkiej i wybranej uczelni zagranicznej. Stale rośnie także liczba międzynarodowych projektów edukacyjnych, które koordynuje Politechnika Łódzka.

Czy wiesz, że...

  • Politechnika Łódzka organizuje liczne konkursy i olimpiady, które umożliwiają przyjęcie na studia bez postępowania kwalifikacyjnego. Indeks Politechniki Łódzkiej jest nagrodą m.in. w Konkursie Chemicznym Trzech Wydziałów, w konkursach organizowanych przed Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, a także przez Instytut Matematyki.
  • Na pasjonatów nauki na Politechnice Łódzkiej czeka specjalny program E²TOP – Excellence in Engineering Talents in Research with Opportunities Programme. W ramach programu już na pierwszym roku studiów można skorzystać m.in. z indywidualnej ścieżki badawczej pod opieką mentora, a także możliwości wsparcia finansowego oraz wyjazdów do najlepszych ośrodków badawczych w Europie i na świecie.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt