MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14

Biuro Rekrutacji
tel. 81 445 41 37, 81 445 42 16

www.kul.pl

rekrutacja@kul.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

KUL to nowoczesna, innowacyjna i dynamicznie rozwijająca się uczelnia o ponad 100-letniej tradycji. Uniwersytet, dzięki wysokiej jakości studiów zakorzenionej w świecie wartości, oferuje swoim studentom wiele możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.

Prowadzone są tu wszechstronne badania naukowe, które obejmują nie tylko charakterystyczne dla katolickiej uczelni dziedziny jak teologia czy filozofia, ale również humanistykę, nauki prawne, społeczne, przyrodnicze, ścisłe oraz nauki o zdrowiu. Kierują nimi wybitni specjaliści, którzy szerokie kompetencje i doskonałe przygotowanie metodologiczne łączą z pasją przekazywania wiedzy. Programom badawczym odpowiada szeroki wachlarz programów studiów na wszystkich stopniach nauczania, organizowanych zarówno w języku polskim, jak i angielskim z racji na rosnące umiędzynarodowienie uczelni. Rok założenia: 1918

Studenci ogółem: 10 385
– w tym na studiach stacjonarnych: 9907
Studenci cudzoziemcy: 880
Uprawnienia habilitacyjne: 11
Uprawnienia doktorskie: 11

Władze uczelni w kadencji 2020-2024:

  • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski– Rektor KUL
  • ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz – Prorektor ds. misji i administracji
  • dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL – Prorektor ds. kształcenia
  • dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL – Prorektor ds. studentów i doktorantów
  • s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL – Prorektor ds. nauki i kadr

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt