MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29
tel. 48 361 70 00
Centralny Punkt Informacji
tel. 48 361 80 00

www.uniwersytetradom.pl; www.rekrutacja.uniwersytetradom.pl

rekrutacja@uthrad.pl

Wyszukiwarka studiow
 • SUPER UCZELNIA
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

Odkryj swoje możliwości!

Chcesz rozwijać własne pasje i nabyć cenne umiejętności, które przygotują Cię do wymarzonej pracy? Sprawdź, co gwarantują Ci studia na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu i odkryj swoje możliwości!

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu to jedyna publiczna uczelnia w regionie radomskim. Oferuje bezpłatne studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne z dogodną ceną za czesne. Na 8 Wydziałach i ponad 30 kierunkach kształci specjalistów z wielu dziedzin naukowych: artystycznych, ekonomicznych, humanistycznych, pedagogicznych, technicznych, prawnych oraz medycznych. Oferta dydaktyczna obejmuje również studia podyplomowe.

Uniwersytet w Radomiu kładzie szczególny akcent na łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii w kształceniu. Dzięki licznym godzinom spędzonym na praktykach zawodowych w firmach i przedsiębiorstwach przodujących w poszczególnych branżach, studenci mają możliwość nabycia cennego doświadczenia oraz nawiązywania kontaktów pomocnych w zdobyciu przyszłego zatrudnienia.

Uczelnia rozwija wiele form współpracy międzynarodowej. W ramach programu Erasmus+ zapewnia szerokie możliwości wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne do wielu krajów m. in.: Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Turcji, Węgier i Włoch. Studenci mają również możliwość udziału w międzynarodowych projektach.

Studentom będącym w trudnej sytuacji Uniwersytet w Radomiu udziela wsparcia w postaci stypendiów i zapomogi, a wyróżniających się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi nagradza stypendium Rektora.

W trosce o potrzeby osób niepełnosprawnych Uczelnia powołała Biuro Osób Niepełnosprawnych, którego działanie daje szansę studentom z niepełnosprawnością na pełne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych, badaniach naukowych, w życiu społecznym, kulturalnym i sportowym na równych prawach z innymi.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu:

 • stale poszerza swoją ofertę dydaktyczną,
 • dba o utrzymywanie wysokiego poziomu zinformatyzowania,
 • podąża za nowymi technologiami,
 • rozwija swoją infrastrukturę,
 • pomaga studentom i absolwentom odnaleźć się na rynku pracy,
 • zapewnia miejsce w Domach Studenckich,
 • umożliwia rozwijanie pasji i zainteresowań,
 • wspiera studentów z niepełnosprawnościami oraz znajdujących się w trudnej sytuacji.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt