MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
Centrum Wsparcia Dydaktyki
Rekrutacja.uj.edu.pl

www.uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER WYDZIAŁ
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński


Kontakt:
ul. prof. St. Łojasiewicza 4,
30 – 348 Kraków
facebook.com/WZiKS

Jeden wydział – wiele możliwości

INTERDYSCYPLINARNE PROGRAMY KSZTAŁCENIA BARDZO DOBRZE OCENIONE PRZEZ PRACODAWCÓW. ŚCISŁE ŁĄCZENIE WIEDZY TEORETYCZNEJ Z PRAKTYKĄ. WYBÓR PRZEDMIOTÓW ZGODNIE Z INDYWIDUALNYMI ZAINTERESOWANIAMI STUDENTÓW. WYKŁADY I ĆWICZENIA UZUPEŁNIANE NA BIEŻĄCO O AKTUALNE INFORMACJE I TECHNIKI BADAWCZE. Z TEGO JESTEŚMY DUMNI!

Oferta dydaktyczna Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej to ponad 50 kierunków studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych!

WZiKS to największy wydział Uniwersytetu Jagiellońskiego, który stwarza wiele możliwości rozwoju i którego zdecydowaną przewagą jest interdyscyplinarność, czego świetnym przykładem jest elektroniczne przetwarzanie informacji – studia łączące wiedzę z zakresu informatyki, językoznawstwa i nauk o sztuce.

W ofercie są zatem kierunki o profilu humanistycznym (filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach), społecznym (ekonomia, finanse i controlling, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia), a także wiele kierunków w obszarze zarzadzania (począwszy od klasycznych – zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość i zarzadzanie finansami – przez zarzadzanie informacją, po bardziej unikatowe, jak media społecznościowe w zarządzaniu czy zarządzanie zmianą społeczną).

Od 2007 roku na wydziale działa telewizja studencka – UJOT TV. Dzięki profesjonalnie wyposażonemu studiu telewizyjnemu studenci mogą szlifować swój warsztat dziennikarski oraz uczyć się zawodu reportera w praktyce. Podobną rolę spełnia UJOT FM – studenckie radio będące od 5 lat na antenie i emitujące ponad 50 autorskich audycji tygodniowo!

To na WZiKS co roku organizowany jest Festiwal Kultury i Mediów „Polikultura”, który na stałe wpisał się już w kalendarz krakowskich wydarzeń kulturalnych.

Co jeszcze wyróżnia WZiKS? To jedna z najnowocześniejszych bibliotek wydziałowych UJ! Wyposażona w 80 stanowisk komputerowych oraz kabiny multimedialne oferuje ok. 130 tys. woluminów książek i prawie 5 tys. woluminów czasopism. To przestronne miejsce, w którym powstała nie jedna praca dyplomowa.

Dzięki praktycznemu nastawieniu oraz dostosowywaniu oferty dydaktycznej do wymogów rynku pracy, absolwenci wydziału znajdują pracę odpowiadającą ich zainteresowaniom, a wielu z nich może pochwalić się rozpoznawalnymi nagrodami i wyróżnieniami.

CZY WIESZ, ŻE...

  • to największy i jeden z najbardziej interdyscyplinarnych wydziałów UJ, który oferuje ponad 50 kierunków studiów, na których studiuje ponad 7 tys. studentów!
  • jako pierwszy wydział UJ wprowadził elektroniczny obieg podań studenckich
  • posiada własne media studenckie: telewizję UJOT TV oraz radio UJOT FM
  • liczy osiem prężnie działających instytutów (Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Instytut Studiów Informacyjnych, Instytut Spraw Publicznych, Instytut Psychologii Stosowanej, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Instytut Przedsiębiorczości, Instytut Kultury)
  • otrzymał instytucjonalną ocenę wyróżniającą od Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • liczy 11 kół naukowych, w których studenci rozwijają swoje pasje poprzez organizację konferencji naukowych i innych wydarzeń
  • posiada bibliotekę wyposażoną w 80 stanowisk komputerowych, kabiny multimedialne oraz kabinę tyflologiczną