MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
Centrum Wsparcia Dydaktyki
Rekrutacja.uj.edu.pl

www.uj.edu.pl

rekrutacja@uj.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
 • SUPER WYDZIAŁ
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński


ul. prof. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
www.wzks.uj.edu.pl, facebook.com/WZiKS, wzks.uj.edu.pl

JEDEN WYDZIAŁ – wiele możliwości

Studia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej oznaczają łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką, możliwość wyboru przedmiotów zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami osób studiujących oraz rozwijania pasji poprzez działalność w studenckich mediach oraz licznych kołach naukowych. Stawiamy na interdyscyplinarne programy kształcenia, które są bardzo dobrze oceniane przez pracodawców!

Oferta dydaktyczna Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ to ponad 50 kierunków studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych! WZiKS to największy wydział Uniwersytetu Jagiellońskiego, który stwarza wiele możliwości rozwoju i którego zdecydowaną przewagą jest interdyscyplinarność, czego świetnym przykładem jest elektroniczne przetwarzanie informacji – studia łączące wiedzę z zakresu informatyki, językoznawstwa i nauk o sztuce. W ofercie są zatem kierunki o profilu humanistycznym (filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach), społecznym (ekonomia, finanse i controlling, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, psychologia stosowana), a także wiele kierunków w obszarze zarządzania (począwszy od klasycznych – zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość i zarzadzanie finansami – przez zarzadzanie informacją – po bardziej unikatowe, jak media społecznościowe w zarządzaniu czy zarządzanie zmianą społeczną).

Od 2007 roku na wydziale działa telewizja studencka – UJOT TV. Dzięki nowoczesnemu studiu telewizyjnemu studenci mogą szlifować swój warsztat dziennikarski oraz uczyć się zawodu reportera w praktyce. Podobną rolę spełnia UJOT FM – studenckie radio będące od 8 lat na antenie i emitujące ponad 50 autorskich audycji tygodniowo! To na WZiKS co roku organizowany jest Festiwal Kultury i Mediów „Polikultura”, który na stałe wpisał się już w kalendarz krakowskich wydarzeń kulturalnych.

Co jeszcze wyróżnia WZiKS? To jedna z najnowocześniejszych bibliotek wydziałowych UJ! Wyposażona w 80 stanowisk komputerowych oraz kabiny multimedialne oferuje ok. 130 tys. woluminów książek i prawie 5 tys. woluminów czasopism. To przestronne miejsce, w którym powstała nie jedna praca dyplomowa.

Ponadto, od 2023 roku na wydziale realizowany jest projekt Campus Living Lab nastawiony na inicjatywy o charakterze badań użytecznych i współpracę między światem nauki i praktyki. Pracę koncepcyjną wspierają Przestrzenie Współpracy Kreatywnej.

Dzięki praktycznemu nastawieniu oraz dostosowywaniu oferty dydaktycznej do wymogów rynku pracy, absolwenci wydziału znajdują pracę odpowiadającą ich zainteresowaniom, a wielu z nich może pochwalić się rozpoznawalnymi nagrodami i wyróżnieniami.

CZY WIESZ, ŻE...

 • WZiKS to największy i jeden z najbardziej interdyscyplinarnych wydziałów UJ oferujący ponad 50 kierunków studiów, na których studiuje ponad 7 tys. studentów!
 • jako pierwszy wydział UJ wprowadził elektroniczny obieg podań studenckich
 • posiada własne media studenckie: telewizję UJOT TV oraz radio UJOT FM
 • liczy osiem prężnie działających instytutów (Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej; Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania; Instytut Studiów Informacyjnych; Instytut Spraw Publicznych; Instytut Psychologii Stosowanej; Instytut Sztuk Audiowizualnych; Instytut Przedsiębiorczości; Instytut Kultury)
 • otrzymał instytucjonalną ocenę wyróżniającą od Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • w budynku wydziału znajdziecie kilka inspirujących murali i wygodne przestrzenie do pracy lub odpoczynku

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński


ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
tel.: 12 664 54 51, 12 664 60 00, 12 664 60 15, fax: 12 664 69 02
e-mail: student.wbbib@uj.edu.pl, wbbib.uj.edu.pl

ZBUDUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ NA SOLIDNYCH PODSTAWACH

Programy kształcenia bardzo dobrze ocenione przez pracodawców: Ścisłe łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. Wybór przedmiotów zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami studentów. Wykłady i ćwiczenia uzupełniane na bieżąco o aktualne informacje i techniki badawcze. Z tego jesteśmy dumni!

Nasza oferta dydaktyczna dla licealistów to cztery interdyscyplinarne kierunki: BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA, BIOINFORMATYKA, BIOCHEMIA oraz BIOTECHNOLOGIA. Wszystkie mają swoje podstawy w biologii, lecz wraz z pogłębianiem się wiedzy na temat funkcjonowania organizmów żywych przekształciły się w osobne dziedziny nauki. Odkrycia oraz wynalazki, których autorami są biochemicy, biofizycy, biotechnolodzy i bioinformatycy na naszych oczach rewolucjonizują medycynę, diagnostykę chorób, projektowanie i produkcję leków, kosmetologię, kryminalistykę, ochronę środowiska, rolnictwo oraz produkcję paliw. W chwili obecnej sektor life science to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów gospodarki i rosnący rynek pracy dla wysokiej klasy specjalistów.

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego znajduje się w ścisłej czołówce ośrodków badawczych i dydaktycznych w kraju. O jego pozycji decydują pracujący tu ludzie – świetni naukowcy, nauczyciele akademiccy z pasją oraz ambitni doktoranci.

Dzięki umiejętnemu pozyskiwaniu funduszy z krajowych i europejskich programów na badania i rozwój, WBBiB może zaoferować swoim studentom interesujące zajęcia, nieograniczony dostęp do nowoczesnego sprzętu oraz udział w realizacji projektów, poświęconych najbardziej aktualnym problemom w obszarze nauk biologicznych. Za sprawą rozbudowanej sieci kontaktów międzynarodowych, studenci mogą wyjeżdżać na staże naukowe, brać udział w wykładach prowadzonych przez zagranicznych gości, a także uczestniczyć w ciekawych konferencjach i warsztatach.

Przykładamy dużą wagę do tego, by nasi wychowankowie nauczyli się zdobywać i analizować informacje. Stwarzamy doskonałe warunki do nabywania cennych, laboratoryjnych umiejętności praktycznych. Stawiamy na samodzielne myślenie, odpowiedzialność i pracę zespołową. Wszystko to sprawia, że absolwenci WBBiB cieszą się bardzo dobrą opinią u pracodawców.

CZY WIESZ, ŻE...

 • Przed podjęciem decyzji o wyborze studiów, możesz odwiedzić WBBiB, wziąć udział w wykładach i pokazach organizowanych specjalnie dla licealistów, porozmawiać ze studentami i wykładowcami oraz zobaczyć nasze laboratoria (szczegóły na: www.wbbib.uj.edu.pl/dla-szkol).
 • We współpracy z krakowskimi firmami z sektora life science umożliwiamy naszym studentom odbycie płatnych staży wakacyjnych.
 • Kierunek BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA łącząc pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i biologicznych daje studentom dużą elastyczność w wyborze ścieżki kariery zawodowej.
 • W Polsce BIOCHEMIĘ można studiować tylko na WBBiB.
 • 10 razy z rzędu BIOTECHNOLOGIA na WBBiB zajęła pierwsze miejsce w rankingu kierunków opracowywanym przez „Perspektywy”.
 • BIOINFORMATYKA to przyszłościowy kierunek, uruchomiony w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na specjalistów od programowania, analizy danych biologicznych i biomedycznych oraz modelowania komputerowego makrocząsteczek.