MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
tel. 68 328 20 00, 68 328 30 00
Biuro Rekrutacji
Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
tel.: 789 441 948; 789 441 947; 789 442 110

tel. cudzoziemcy: 789 441 947; 789 442 110

www.uz.zgora.pl

rekrutacja@uz.zgora.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września 2001 r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, a od 1 września 2017 powołano Wydział Zamiejscowy w Sulechowie.

Obecnie naszą uczelnię tworzy 12 wydziałów:

 • Artystyczny
 • Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
 • Ekonomii i Zarządzania
 • Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 • Fizyki i Astronomii
 • Humanistyczny
 • Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
 • Mechaniczny
 • Nauk Biologicznych
 • Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Nauk Społecznych
 • Prawa i Administracji

Wszystkie wydziały posiadają prawo do nadawania tytułów licencjata lub inżyniera i magistra. lub magistra. Uniwersytet posiada 19 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora oraz 7 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Wszystkie wydziały stosują Europejski System Transferu Punktów (ECTS), który umożliwia odbycie studiów za granicą. UZ uczestniczy w Programie Mobilności Studentów MOST (uniwersytety) oraz w systemie mobilności studentów MOSTECH (uczelnie techniczne). Studenci mają również możliwość zaliczenia części studiów na uczelniach zagranicznych w ramach Programu ERASMUS+.
Uniwersytet stwarza możliwości skorzystania z bogatej oferty naukowej, kulturalnej i sportowej. Studenci biorą udział w seminaryjnych spotkaniach dyskusyjnych, obozach i wycieczkach. Uczestniczą również w badaniach naukowych. Ożywioną działalność prowadzą liczne kluby studenckie, które są miejscem spotkań znanych kabaretów studenckich, zespołów muzycznych, chórów akademickich, teatrów studenckich, AZS.

Władze uczelni w kadencji 2020-2024:

 • prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski – Rektor

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!