MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel. 52 374 94 11, fax 52 374 9327

www.pbs.edu.pl

rdd@pbs.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Początki uczelni to rok 1951, kiedy to powołano Wieczorową Szkołę Inżynierską– pierwszą w Bydgoszczy szkołę wyższą. Rok 1964 to Wyższa Szkoła Inżynierska, a po kolejnych 10 latach – Akademia Techniczno-Rolnicza. 1 września 2021 roku rozpoczął się nowy rozdział w historii największej uczelni technicznej województwa kujawsko-pomorskiego. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy przekształcił się w Politechnikę Bydgoską.

W roku akademickim 2023/2024 w ofercie dydaktycznej znajduje się 35 kierunków studiów na 8 wydziałach. Znakiem rozpoznawczym Politechniki Bydgoskiej są kierunki o profilu praktycznym z przeważającą liczbą ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, wydłużonym okresem praktyk, prowadzone w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami – liderami poszczególnych branż w regionie i kraju. Absolwenci studiów o profilu praktycznym mają przewagę na rynku pracy z uwagi na zdobyte w czasie nauki doświadczenie zawodowe.  Wiele zajęć prowadzonych jest przez przedstawicieli branży, co pozwala rozwijać wiedzę i umiejętności ściśle związane z wymaganiami przyszłych pracodawców.

Kształcenie inżynierów na Politechnice Bydgoskiej wspiera nie tylko doświadczona kadra, ale również nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria czy projekty międzynarodowe. 2023 rok był dla Uczelni czasem inwestycji. Dobiegła końca budowa nowego budynku dydaktycznego i rozpoczął funkcjonowanie nowoczesny Centralny Dziekanat. Wraz z jego powstaniem uczelnia proponuje studentom nową jakość obsługi - większość spraw studenckich można załatwić w jednym miejscu i coraz częściej zdalnie. Powstaje również Akademickie Centrum Sportu z wielofunkcyjną halą do siatkówki, futsalu, koszykówki, z siłownią i salami do aerobiku, zajęć tanecznych czy rehabilitacji. W kolejnych latach planowana jest budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej z boiskiem do piłki nożnej, boiskami do koszykówki, siatkówki plażowej, tenisa ziemnego i strefą lekkoatletyczną.

Najlepsi maturzyści mogą wziąć udział w programie Pakiet na Start, który oferuje wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z podjętymi studiami m.in. zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego, kursy językowe, zakwaterowanie w domach studenta. Studenci Politechniki Bydgoskiej mogą również skorzystać z programów socjalnych, stypendialnych, zapomóg oraz z oferty programów międzynarodowej wymiany studenckiej Erasmus+.

Politechnika Bydgoska angażuje się także w życie miasta, czego przykładem jest kooperacja z Młynami Rothera czy odbywające się na terenie kampusu Jarmarki Akademickie. PBŚ sukcesywnie rozwija współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi, dzięki organizowanym konkursom dla młodzieży i wydarzeniom takim jak Inżynieralia i Wagary z Politechniką. Nowością jest uruchomienie w roku 2023 klasy politechnicznej w bydgoskim Zespole Szkół Elektronicznych.

Konsekwentnie rozwijamy Politechnikę Bydgoską jako uczelnię interdyscyplinarną, odpowiadającą potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego. Dlatego w roku akademickim 2024/2025 uruchomimy kierunek lekarski na nowo powstałym Wydziale Medycznym. Politechnika to z roku na rok coraz silniejsza marka. Wraz z nią wzmacnia się akademicki charakter Bydgoszczy i województwa. Inżynierowie są z Politechniki - zapraszamy na studia!

 

Rok założenia: 1951

 

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. inż. Marek Adamski – rektor
  • dr hab. inż. Małgorzata Gotowska, prof. PBŚ – prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich
  • dr hab. inż. Łukasz Skowroński, prof. PBŚ – prorektor ds. nauki i ewaluacji
  • dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ – prorektor ds. rozwoju

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!