MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

artykuł sponsorowany

Łącznie 35 stypendiów na wybrane kierunki w Warszawie i wydziałach zamiejscowych – ideą programu stypendialnego „Mistrzowski Start” jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Dzięki bardzo dobrym wynikom na maturze, osoby zainteresowane ofertą programową uczelni będą mogły studiować za darmo przez pierwszy rok nauki. Najlepsi będą mieli szansę przedłużyć stypendium na kolejne lata. Zgłoszenia do programu stypendialnego przyjmowane są do 18 lipca.

Program stypendialny to możliwość studiowania przez rok na wybranym przez siebie kierunku na Uniwersytecie SWPS w trybie dziennym i sprawdzenia, czy dany kierunek i forma studiowania odpowiada kandydatowi. – Przez cały okres liceum uczyłam się do egzaminów na studia prawnicze. Mimo, że dużo czasu poświęciłam na naukę, dopiero na parę dni przed terminem składania dokumentów uświadomiłam sobie, że to nie jest dla mnie. Od zawsze interesuję się psychologią i nie wyobrażałam sobie życia wypełnionego lekturą ustaw i kodeksów. Wybrałam uczelnię, która zapewni wartościowy program, rozwój zawodowy i naukowy – mówi Aleksandra Potocka, studentka I roku psychologii, laureatka programu stypendialnego Mistrzowski Start na Uniwersytecie SWPS.

O stypendium „Mistrzowski Start” mogą ubiegać się nie tylko tegoroczni maturzyści z najlepszymi wynikami, którzy zdają polską maturę, ale także osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości uzyskanym w Polsce w wyniku zdania tzw. nowej matury obowiązującej od 2005 roku. Laureaci otrzymują stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku. Może być ono przedłużane w kolejnych latach, jeżeli w każdym roku nauki, średnia oceny rocznej studenta będzie wyższa o co najmniej o 0,1 od średniej ocen całego roku.

Aby ubiegać się o stypendium, należy przekroczyć próg wymaganych punktów z trzech przedmiotów z części pisemnej matury, które w procesie rekrutacji przeliczane są zgodnie z regulaminem i złożyć dokumenty na studia w siedzibie uczelni w wybranym przez siebie mieście: Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach lub Sopocie. W zależności od wydziału pod uwagę będzie również brany wynik z kolejnych etapów – napisanie eseju, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub rozmowa z komisją.

Uniwersytet SWPS w Warszawie oferuje kandydatom 5 stypendiów na Wydziale Psychologii, 2 stypendia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz 2 na Wydziale Prawa. Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu oferuje 3 stypendia dla kandydatów na kierunku psychologia oraz po 1 na kierunkach prawo oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. W Poznaniu kandydaci mogą ubiegać się o 3 stypendia na kierunku psychologia i 3 stypendia na kierunku prawo. W Sopocie do zdobycia jest 5 stypendiów na kierunku psychologia, a w Katowicach 10 stypendiów na kierunkach: psychologia, psychokryminalistyka i psychodietetyka.

Aby przystąpić do „Mistrzowskiego Startu” należy wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny oraz dostarczyć do 18.07 br., do siedziby uczelni komplet wymaganych dokumentów. Zwycięzcy zostaną wyłonieni do 12 sierpnia 2016 r.

Więcej informacji i regulamin programu stypendialnego znajduje się na stronie www.mistrzowskistart.swps.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt