MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie został wybrany nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) w kadencji 2016-20.

Na funkcje wiceprzewodniczących KRPUT zostali wybrani (na zdjęciach od lewej): prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski, rektor Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej oraz prof. dr. hab. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

 

 

Honorowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych będzie w nadchodzacej kadencji prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, dotychczasowy przewodniczacy KRPUT, rektor Politechniki Wrocławskiej w kadencjach: 2008-12 oraz 2012-16.

KRPUT jest dobrowolnym stowarzyszeniem rektorów reprezentujących polskie uczelnie techniczne. O zaliczeniu do grona uczelni technicznych decydują posiadane przez uczelnie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk technicznych przynajmniej na jednym wydziale lub uprawnienia równorzędne.

skład KRPUT wchodzi 21 uczelni członkowskich oraz 6 uczelni stowarzyszonych.

Nowym władzom KRPUT składamy serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów!

Perspektywy

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!