MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


REKLAMA


Rektor elekt prof. dr hab. Kazimierz Karolczak został wybrany przewodniczącym Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych.

W poniedziałek, 13 czerwca 2016 r., w Sali Senackiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyła się jubileuszowa Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych. Gościem honorowym obrad była minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z wieloletnią tradycją na obrady przybyli przedstawiciele władz uczelni pedagogicznych z całej Polski. Uczestnicy konferencji dyskutowali o reformie oświaty oraz potrzebie zmian w systemie kształcenia nauczycieli w Polsce.

Prezydium Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych wybrało nowe Władze na najbliższą kadencję. Przewodniczącym został prof. dr hab. Kazimierz Karolczak - rektor elekt Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,  wiceprzewodniczącym prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski - rektor elekt Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych została utworzona w 1991 roku  z inicjatywy ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Przez lata funkcję przewodniczącego Konferencji pełnił JM Rektor UP prof. Michał Śliwa.

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!