MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach został wybrany nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych na kadencję 2016-2020.

Zastępcą przewodniczącego KRAUM wybrano prof. dr. hab. n. med. Radzisława Kordka, rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) została powołana w 1989 r. Obecnie celem KRAUM, będącej autonomicznym zgromadzeniem rektorów jest umocnienie współpracy między uniwersytetami medycznymi oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, w tym: opracowywanie wspólnego stanowiska rektorów oraz Dyrektora CMKP i wyrażania opinii w sprawach związanych z kształceniem przed i podyplomowym w zakresie nauk medycznych oraz we wszystkich innych sprawach dotyczących społeczności akademickiej publicznych wyższych szkół medycznych; podejmowanie w granicach obowiązującego prawa wszelkich czynności zmierzających do rozwoju wyższego szkolnictwa medycznego oraz nauk medycznych; inspirowanie i koordynowanie współpracy publicznych wyższych szkół medycznych; przedstawianie wspólnego stanowiska rektorów i wyrażanie opinii w sprawach szpitali klinicznych, dla których organem tworzącym są uczelnie medyczne oraz CMKP; reprezentowanie wspólnych interesów, a także podejmowanie działań prowadzących do efektywnej współpracy stowarzyszonych uczelni medycznych w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowo – badawczej i organizacyjnej; występowanie w sprawach dotyczących środowiska uczelni medycznych wobec organów władzy państwowej oraz działanie umożliwiające swobodną wymianę studentów i pracowników uczelni medycznych w kraju i za granicą.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.