MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Przedstawiciele największych organizacji studenckich zawarli Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Studenckich. – OPOS to odpowiedź na często pomijany głos środowiska studenckiego. W Polsce jest nadal wiele do zrobienia dla młodych ludzi. Dlatego łączymy siły – mówi Michał Moskal, przewodniczący Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

W porozumieniu studenci wyrażają chęć wspólnego działania na rzecz środowiska. Podkreślają, że w ostatnich miesiącach wydarzyło się wiele niepokojących wydarzeń na polskich uczelniach. Przykładem jest sytuacja w Częstochowie, gdzie doszło do próby manipulowania głosami studenckimi w wyborach na rektora.  

Dokument podpisali przedstawiciele 9 największych organizacji studenckich w Polsce – Akademickiego Związku Sportowego, Niezależnego Zrzeszenia Studentów, The European Law Students' Association (ELSA), Erasmus Student Network, AIESEC, AEGGE-Warszawa, Media and Youth, Fundacja Studenckie Forum Bussines Centre Club, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IMFSA-Polska. Organizacje reprezentują nie tylko ogół studentów, lecz także takie grupy, jak studenci kierunków medycznych, prawa, czy studenci będący na Erasmusie. Jak zapowiadają liderzy organizacji piątkowe wydarzenie jest dopiero początkiem szerszej współpracy różnych środowisk studentów, w celu realizacji wspólnych celów.

Pierwszym wspólnym działaniem liderów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Studenckich będzie organizacja wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich okrągłego stołu w sprawie przestrzegania praw studenta i samorządności studenckiej. W szczególności poruszone zostaną tam nadużycia na kilku polskich uczelniach, które mogą skutkować ogólnopolskimi strajkami studentów. Spotkanie odbędzie się już 25 czerwca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt