MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Rektorzy uczelni technicznych apelują do rządu o zwiększenie finansowania przez państwo badań technicznych i określenie priorytetów w reindustralizacji gospodarki. W dokumencie  pt. "Tak dla nauk technicznych", wystosowanym przez Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), podkreślono znaczenie reindustrializacji polskiego przemysłu, która powinna się stać "podstawowym celem w procesie modernizacji polskiej gospodarki i budowaniu gospodarki opartej na wiedzy". Jej głównymi filarami powinny być: zasoby polskiej nauki, skupione przede wszystkim w uczelniach, a zwłaszcza uczelniach technicznych - oraz potencjał gospodarczy polskich firm, które rynkową przewagę uzyskują dzięki inwestycjom w innowacje, rozwój i wdrażanie nowych, zawansowanych technologii - piszą.

Rektorzy uczelni technicznych wskazują na dwie bariery na drodze reindustralizacji. Jedną z nich jest brak finansowania badań wyprzedzających - czyli takich, których celem jest pozyskanie nowej, użytecznej wiedzy. Druga to brak odpowiedniego ("transparentnego") systemu wsparcia takich projektów badawczo-naukowych, które stanowią przejście od badań podstawowych do badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

Według autorów dokumentu w polskim systemie prowadzenia i finansowania badań naukowych brakuje instytucji i mechanizmów, które pozwalają (bez konieczności udziału i finansowania przez podmioty gospodarcze) dopracowywać wyniki badań podstawowych - do poziomu projektów, z których może korzystać przemysł.

Rektorzy proponują też powołanie specjalnego zespołu, złożonego z przedstawicieli uczelni i ministerstw, który miałby wypracowywać przydatne naukowcom zmiany i określić priorytety sprzyjające rozwojowi gospodarczemu.

"Polska nie będzie międzynarodową potęgą gospodarczą we wszystkich dziedzinach. Trzeba jasno określić, co będzie konkurencyjne z naszej strony – także na świecie, i na to postawić. (...) Chcemy tym dokumentem zwrócić uwagę, że stajemy przed wielkim wyzwaniem na następne lata" - powiedział rektor Politechniki Wrocławskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, prof. Tadeusz Więckowski.

Jak podkreślił, ma to znaczenie również dla powodzenia rządowego planu odpowiedzialnego rozwoju, jaki ogłosił dla polskiej gospodarki wicepremier Mateusz Morawiecki.

Chodzi o większe zaangażowanie finansowe państwa w badania - podkreślił rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt.

"Mecenat państwa jest nieunikniony i niezwykle istotny. To nasz apel do polityków, by państwo bardziej się zaangażowało i więcej gwarantowało. Nawet udzielenie gwarancji na kredyty jest niezwykle ważne, bo wówczas biznes również ze swej strony się dołoży do takich badań i rozwoju" - powiedział.

źródło: naukawpolsce.pap.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt