MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Z dniem 27 czerwca 2016 roku Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, mocą decyzji wydanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym samym uczelnia uzyskała status uczelni akademickiej.

To przełomowe wydarzenie w obliczu przypadającego na ten rok 45-lecia wyższego szkolnictwa pożarniczego.

Możliwość nadawania stopni doktora przyczyni się aktywizacji naukowej uczelni oraz do rozwoju przedsięwzięć badawczo-rozwojowych stanowiących często podstawę do ich uzyskania oraz w dalszej kolejności − usług badawczych realizowanych na zlecenie przedsiębiorstw, zakładów pracy, instytucji, a także osób fizycznych zainteresowanych rozwiązaniem problemów dotyczących analizy zagrożeń i oceny ryzyka, jak również opracowaniem przedsięwzięć profilaktycznych i interwencyjnych.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności.

SGSP prowadzi innowacyjne badania w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, w szczególności w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności − w tym również dla podmiotów zewnętrznych.

www.sgsp.edu.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt