MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Domy dziecka to nie tylko miejsca, które „karmią i dają schronienie”, ale też mają realny wpływ na rozwój dzieci. Wychowawcy zachęcają wychowanków do realizacji swoich pasji, proponując im rozmaite zajęcia pozalekcyjne, które są zgodne z ich zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przykładem jest poznański Dom Dziecka nr 2, którego wychowawcy podejmują wiele działań, aby wspierać podopiecznych w rozwijaniu pasji oraz we wchodzeniu na rynek pracy. W ostatnim czasie placówka nawiązała współpracę z poznańską agencją zatrudnienia – Grupą Job, która w ramach projektu „Misja Praca”, zainicjowanego przez Polskie Forum HR, realizuje program wolontariatu kompetencyjnego właśnie w Domu Dziecka nr 2. Pracownicy firmy od kilku miesięcy prowadzą cykl warsztatów wspomagających proces adaptacji młodych ludzi na rynku pracy.

Dom Dziecka nr 2 dla wychowanków

W Domu Dziecka nr 2 dominuje indywidualne podejście do każdego podopiecznego. Wychowawcy, oprócz sprawowania podstawowej opieki, starają się także poznać każde dziecko i jego zainteresowania bądź pomóc w ich znalezieniu.

- W naszej placówce przebywają dzieci w różnym wieku. Staramy się w maksymalnym stopniu zapewnić im optymalne warunki do rozwoju osobistego. W zależności od zainteresowań, dzieciom są proponowane określone zajęcia dodatkowe, np. lekcje tańca, zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne. We współpracy z uczniami Zespołu Szkół Geodezyjnych w Poznaniu oraz studentami poznańskich uczelni organizujemy wychowankom także mecze siatkówki – wymienia Wojciech Walczak, Dyrektor Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu. 

Misją domu dziecka jest także przygotowanie swoich podopiecznych do wejścia w samodzielne, dorosłe życie. W tym celu placówka chętnie nawiązuje współpracę z przedstawicielami różnych zawodów, którzy pokazują dzieciom, na czym polega ich praca.

W ramach projektu „Misja Praca” przedstawiciele Grupy Job zorganizowali cykl spotkań dla wychowanków Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu, które miały na celu pomóc młodym ludziom w odnalezieniu swojej ścieżki zawodowej. Pracownicy terenowych oddziałów Grupy Job oraz Centrali (z działu Kadr, Administracji, IT i HR) poprowadzili warsztaty, podczas których podzielili się swoja wiedzą i doświadczeniem. Warsztaty miały na celu stworzenie przestrzeni do rozmowy o pasjach, zainteresowaniach, predyspozycjach, sukcesach szkolnych i sportowych, a tym samym pomóc podopiecznym domu dziecka w odkrywaniu swoich mocnych stron. Takie podsumowanie własnych umiejętności to baza przy wyborze szkoły i przyszłej ścieżki kariery, zgodnej z indywidualnymi zdolnościami i zainteresowaniami. Od specjalistów młodzi ludzie dowiedzieli się także, jak rozwijać umiejętności przydatne w pracy zawodowej, takie jak komunikacja czy współpraca oraz w jaki sposób wzmocnić pewność siebie i poczucie własnej wartości, niezbędne w samodzielnym funkcjonowaniu.

Dzięki inicjatywie Grupy Job, w Domu Dziecka nr 2 od kilku miesięcy odbywają się cykliczne spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, którymi są zainteresowani wychowankowie. Na prośbę podopiecznych, zainteresowanych kosmetologią i fryzjerstwem, zorganizowano warsztaty w salonie fryzjerskim oraz spotkanie z wizażystką, połączone z nauką makijażu i profesjonalną sesją zdjęciową do CV. Ponieważ jedna z wychowanek planowała aplikować do szkoły policyjnej, wolontariusze firmy zorganizowali spotkanie z policjantem z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, który opowiedział o swojej pracy oraz przygotowaniach do egzaminów wstępnych.

W czerwcu podopieczni wzięli udział w warsztatach  programowania i grafiki 3D, prowadzonych przez zaprzyjaźnionych programistów. Zainteresowani będą mogli kontynuować naukę w tym obszarze w przyszłym roku szkolnym.

- Cieszymy się, że udało nam się zorganizować spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Projekt wzbudził ogromny entuzjazm i  zaangażowanie nie tylko wśród pracowników naszej firmy, ale też wśród naszych znajomych i zaprzyjaźnionych specjalistów, którzy włączyli się w jego realizację. Mnie, jako koordynatorowi projektu, największą satysfakcję dała właśnie możliwość zaangażowania w nasze działania szerokiego grona osób. Nie tylko sami dzielimy się swoja wiedzą i doświadczeniem, ale też zachęcamy do tego innych. Razem możemy zdziałać więcej! – mówi Martyna Majorowicz, koordynatorka projektu.   

Korzyści dla wszystkich

Chociaż program „Misja Praca” skierowany jest do młodzieży, to nie tylko młodzi ludzie są beneficjentami akcji. Korzyści z zaangażowania w projekt odnoszą wszystkie strony: zarówno wychowankowie domu dziecka, jak i prowadzący spotkania wolontariusze oraz firma, której przedstawiciele pomagają podopiecznym placówek społecznych. Dla młodzieży jest to przede wszystkim szansa na rozwój zainteresowań i predyspozycji zawodowych.

Dotychczasowe spotkania z przedstawicielami różnych zawodów cieszyły się zainteresowaniem i zaangażowaniem naszych wychowanków. Było to dla nich cenne doświadczenie, a ich radość z takich spotkań jest dla nas ważną wartością – podkreśla Wojciech Walczak. – Współpraca z Grupą Job pokazała nam, że takie inicjatywy są potrzebne i spotykają się z pozytywnym odzewem ze strony dzieci, dlatego będziemy chcieli w przyszłości kontynuować wspólne działania z firmą – dodaje.

Wolontariusze firmy także przyznają, że czerpią dużą satysfakcję z pomocy innym, sprawdzenia się w nowej roli, czy nawiązania nowych kontaktów. Z programu wolontariatu pracowniczego korzyści odnosi także firma, zyskując spełnionych zawodowo i zaangażowanych pracowników.

–  Co przesądziło o tym, że postanowiłam zostać wolontariuszką? Chciałam zrobić coś wartościowego dla innych, dla dzieci. Ich los zawsze był dla mnie ważny, dlatego kiedy pojawiła się możliwość udziału w projekcie dającym im realne korzyści, nie wahałam się ani chwili – twierdzi Dorota Żyto-Harańczuk, jedna z wolontariuszek z Grupy Job, biorących udział w projekcie. Monika Chmielowicz, również wolontariuszka, dodaje natomiast – Wolontariuszem zostałam, aby nieść radość dzieciom. Okazało się, że bardzo wiele dało to również mi samej. Wolontariat to nieocenione źródło wiedzy o sobie samym.

Plan dalszej współpracy

Obserwując, jak pozytywny wpływ mają warsztaty zarówno na podopiecznych Domu Dziecka nr 2, jak również na pracowników Grupy Job, zdecydowano o dalszej współpracy firmy i placówki. Obecnie realizowane spotkania są początkiem długofalowej współpracy. W ramach kontynuacji projektu Grupa Job chce umożliwić wychowankom spotkania z przedstawicielami innych interesujących ich zawodów.

– Często w toku wielu zadań do wykonania i przez szybkie tempo pracy tracimy perspektywę i zapominamy o tym, co jest naprawdę ważne. Zależało nam na tym, aby dać naszym pracownikom możliwość zrobienia czegoś wartościowego, co przyniosłoby korzyść nie tylko dla innych, a także dla nich samych – tłumaczy Katarzyna Rydzewska, wiceprezes Grupy Job. – Nie mniej istotny jest również fakt, że mogliśmy wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności dla zrobienia czegoś ważnego i dobrego dla innych – dodaje.

Projekt „Misja Praca” pokazuje, jak łącząc strefę biznesową i społeczną można przyczynić się do rozwoju pasji, zainteresowań, a także zmiany czyjejś sytuacji życiowej. Kolejne spotkania z podopiecznymi Domu Dziecka nr 2 planowane są po wakacjach.

O Grupie Job:

Grupa Job to poznańska spółka świadcząca kompleksowe usługi w obszarze HR oraz doradztwa personalnego. Obecnie należy do grona europejskich liderów w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Spółka koncentruje swą działalność w regionie Europy Środkowo–Wschodniej. Posiada 10 oddziałów regionalnych w Polsce. Grupa Job od 2012 roku wchodzi w skład grupy kapitałowej Upright Group, obsługującej outsourcingowo różnego typu podmioty rynkowe.

Spółkę tworzą trzy marki: Job Impulse, Job Simple Solutions oraz Job Trainings. W ich obszarze działania mieszczą się przede wszystkim: usługi związane z pracą tymczasową, rekrutacja pracowników zarówno w kraju, jak i za granicą, doradztwo w dziedzinie polityki personalnej, szkolenia i programy rozwojowe z zakresu zarządzania różnorodnością. Misją Grupy Job jest świadczenie najwyższej jakości usług przy jednoczesnym wsparciu klientów w osiąganiu ich celów biznesowych. Potwierdzeniem skuteczności prowadzonych działań są certyfikaty przyznane przez Polskie Forum HR oraz Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”. Firma realizuje również politykę społecznie odpowiedzialnego biznesu m.in. poprzez projekt TAKpełnosprawni czy Kampanię Grupy Job na rzecz Poczucia Własnej Wartości. Za swoją aktywność na tym polu, spółka została wyróżniona w II edycji konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju”, którego organizatorem był miesięcznik Forbes i firma doradcza PwC. Działania firmy doceniło również Forum Odpowiedzialnego Biznesu poprzez wpisanie jej rokrocznie w latach 2011-2015 do raportu „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki”.

www.grupajob.pl

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt