MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Przyjęciem „Przesłania” zakończyła się sesja podsumowująca zwołany w czerwcu we Wrocławiu XXV Kongres Techników Polskich, który był zorganizowany wspólnie
z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich.

Patronem Honorowym wydarzenia był Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

XXV Kongres przebiegał pod hasłem „Technika – Człowiekowi”, a III Światowy Zjazd „Inżynierowie Polsce i Światu”. Było to spotkanie polskich inżynierów z kraju oraz mieszkających i pracujących poza jego granicami, gdzie osiągnęli sukces naukowy lub biznesowy.

Uczestnicy XXV KTP i III ŚZIP, polscy inżynierowie przybyli z całego kraju i z zagranicy, stwierdzili, iż przed Polską stoją ogromne zadania cywilizacyjne. W ich wypełnianiu uczestniczy społeczność techniczna, podobnie jak czynili to nasi poprzednicy w XIX i XX stuleciu.

Środowisko techniczne z zadowoleniem przyjęło Plan Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Uczestnicy XXV KTP i III ŚZIP wyrażają przekonanie i oczekują, iż wnioski z bogatych merytorycznie sesji plenarnych i konferencji naukowo-technicznych będą uwzględnione w dalszych pracach nad tym Planem.

Uczestnicy XXV KTP i III ŚZIP wyrażają przeświadczenie, że priorytetami najbliższego okresu działania państwa powinno być tworzenie warunków do inwestowania w edukację, naukę i rozwój techniczny w powiązaniu z praktyką przemysłową i skorzystaniem z ogromnego potencjału oraz doświadczenia polskich inżynierów z kraju i zagranicy

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt