MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Metodologia, źródła danych, zmiany w tegorocznej edycji Rankingu Szkół Wyższych i Rankingu Kierunków Studiów, a także plany jego rozwoju były tematem V Seminarium Rankingowego Perspektywy 2016, które odbyło się 21 lipca w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Na spotkanie przyjechało blisko 70 przedstawicieli uczelni z całej Polski. Wzięli w nim udział członkowie Kapituły z jej przewodniczącym prof. Michałem Kleiberem.

- Misją Rankingu Perspektyw jest pomoc maturzystom w wyborze uczelni i kierunku studiów, ale rankingi szkół wyższych pełnią także drugą istotną rolę: pozwalają w sposób obiektywny oceniać i porównywać uczelnie, przyczyniają się do ich unowocześnienia – powiedział Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, otwierając spotkanie. – Dlatego co roku przybywa jeden ranking globalny i trzy rankingi narodowe. Ranking Szkół Wyższych Perspektywy jest przygotowywany od roku 2000, a jego metodologia odzwierciedla zmiany w sytuacji polskiego szkolnictwa wyższego. Miarą wiarygodności tego Rankingu jest certyfikat „IREG Approved”, przyznany po półtorarocznym audycie dokonanym przez międzynarodowe autorytety w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Daniel Mider z Centrum Badań Marketingowych INDICATOR przedstawił obszernie metodologię badań pracodawców na potrzeby Rankingu. Badania są prowadzone na ogólnopolskiej próbie 1800 firm z całej Polski metoda CAWI (Computer-Assisted Web Interview) i CATI (Computer Assisted Telephone Interviews). Jak podkreślił Daniel Mider, procent odmów i brak danych nie przekracza 5 proc., co czyni je bardzo wiarygodnym. W toku dyskusji padło wiele propozycji udoskonalenia tego badania, poprzez m.in. wskazywanie przez pracodawców nie uczelni, ale wydziałów, z których chcieliby zatrudnić (lub już zatrudniają) pracowników oraz ściślejszą współpracę z organizacjami pracodawców

Marek Michajłowicz z Ośrodka Przetwarzania Informacji, kierownik projektu POL-on, z którego pochodzi znaczna część danych do Rankingu, przedstawił charakterystykę tego systemu i możliwości jego wykorzystania oraz planowany rozwój. POL-on jest największym działającym  w naszym kraju systemem gromadzenia danych i ich regularne uzupełniania leży w interesie uczelni, bowiem będzie on służył m.in. do podziału dotacji dla szkół wyższych.  

Szczególną uwagę organizatorzy poświęcili Rankingowi Kierunków Studiów, który w tym roku  został przygotowany w nowej, wzbogaconej formule. Nie obyło się bez problemów wynikającym m.in. z trudności z przypisaniem pracowników do wydziałów, ale kierunek zmian wyznaczony przez tegoroczny Ranking Kierunków Studiów będzie utrzymywany w kolejnych latach.

W zamierzeniach na rok 2017 jest:

  • zwiększenie liczby ocenianych kierunków do ponad 50
  • odchodzenie od oceniania grup kierunków studiów na rzecz oceniania kierunków
  • wzbogacenie Rankingu o więcej kryteriów specyficznych dla poszczególnych kierunków,
  • bardziej precyzyjne identyfikowanie kierunku na wydziale i na uczelni
  • nagradzanie 3 wydziałów prowadzących najlepsze studia na danym kierunku.

Uczestnicy zgłosili wiele wniosków dotyczących udoskonalenia metodologii i sposobu pracy nad Rankingiem. Wszystkie propozycje zostaną przedyskutowane przez Kapitułę Rankingu,
a także omówione z zainteresowanymi gremiami jesienią, w czasie przygotowań do kolejnej edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy i Rankingu Kierunków Studiów.

Perspektywy

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt