MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów decyzją z dnia 27 czerwca br. przyznała Uczelni Łazarskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Tym samym formalnie trafiła do elitarnego grona 13 uczelni posiadających takie uprawnienia.

Decyzja Centralnej Komisji to potwierdzenie kompetencji, potężnego dorobku naukowego i jakości, jaką oferuje Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego. Przy wydawaniu decyzji brane pod uwagę były takie czynniki jak: odpowiednia ilości kadry, duża liczba rozpraw doktorskich, odpowiednie zaplecze naukowe, duże biblioteczne zasoby naukowe oraz sukcesy w łączeniu kształcenia akademickiego studentów z ich praktycznym przygotowaniem do wykonywania zawodu prawnika.

Wydział Prawa i Administracji konsekwentnie realizuje strategię rozwoju od roku 1997, kiedy otrzymał uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku prawo. Na bieżąco modyfikuje programy nauczania i nieustannie dba o wysoką jakość, kadrę naukową i praktyczny wymiar kształcenia. Znakomita większość wykładowców pracujących na Wydziale, to uznani specjaliści i praktycy prawa, przekazujący studentom najbardziej potrzebne umiejętności – powiedział Dziekan Wydziału Prawa i Administracji doktor Mieczysław Błoński.

Istotnym elementem działalności Wydziału są badania w obszarze różnych dziedzin prawa. Przede wszystkim są to: prawo lotnicze, postępowanie karne i kryminalistyka, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo medyczne, cywilne, europejskie, konstytucyjne, energetyczne, administracyjne, ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawo międzynarodowe.

Kadra akademicka Wydziału to między innymi sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze i radcy prawni. Wydział kształci obecnie 1100 studentów. Profesorowie kładą nacisk, by teoria łączyła się z praktyką. Studenci rozwiązują problemy prawne, uczęszczają na zajęcia prowadzone przez praktyków i pracują w Studenckiej Poradni Prawnej, która na co dzień pomaga osobom potrzebującym pomocy prawnej.

Od samego początku istnienia Wydział dążył do uzyskania uprawnień do habilitacji. Wieloletnia praca pozwoliła osiągnąć ten cel. W ostatnim czasie Wydział został wyróżniony w kilku niezależnych rankingach. W Rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” Wydział został uznany za najlepszy wśród wszystkich wydziałów prawa szkół niepublicznych. Pozycję tą zajął po raz ósmy w ciągu dekady.

W maju br. dziennik „Rzeczpospolita” bardzo wysoko ocenił jakość kształcenia na Wydziale. Natomiast w kwietniu 2015 roku Polska Komisja Akredytacyjna uznała, że kształcenie prowadzone na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego zasługuje na najwyższą ocenę wyróżniającą.

– Ostatnie decyzje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej, to bardzo istotne wydarzenia dla naszej Uczelni, obiektywne potwierdzenie bardzo wysokiej jakości kształcenia oraz poziomu kadry akademickiej, jaką ma do zaoferowania Uczelnia. Czujemy dumę, a ostatnie wiadomości to wspaniała nagroda i ukoronowanie wieloletnich wysiłków. To także najlepsza motywacja do dalszych starań i działania na rzecz rozwoju polskiej nauki i kształcenia na najwyższym akademickim poziomie – powiedziała rektor Uczelni Łazarskiego, prof. Krystyna Iglicka-Okólska.

Strona Wydziału Prawa i Administracji tutaj.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt