MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Uczestnicy XI edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez przedstawicieli Domu Maklerskiego PKO BP. Akademię organizuje Fundacja im. Lesława A. Pagi, której partnerem od wielu lat jest PKO Bank Polski.

Celem projektu jest umożliwienie studentom i absolwentom zainteresowanym rynkiem kapitałowym poznania specyfiki pracy w instytucjach finansowych. ALRK realizuje go przez zapewnienie co roku grupie 30 utalentowanych młodych ludzi, 2-tygodniowego, bezpłatnego szkolenia, zwanego Szkołą Letnią oraz odbycie, co najmniej 2-miesięcznego, płatnego stażu w podmiotach, będących wiodącymi uczestnikami rynku kapitałowego.

Szkolenia obejmują ćwiczenia umiejętności menedżerskich (takich jak efektywna praca w zespole, zarządzanie konfliktem, podejmowanie decyzji i negocjacje) oraz praktyczne warsztaty z umiejętności rynkowych. Podczas programu zespoły pracują nad realnymi wyzwaniami, przed którymi stają menedżerowie (jak wprowadzanie spółki na giełdę) oraz poznają te procesy ze strony różnych uczestników rynku.

W tym roku praktycy z Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego poprowadzili warsztaty dotyczące przygotowania prezentacji dla inwestorów (Kinga Regulska) oraz Equity research – kupować czy sprzedawać? (Małgorzata Żelazko i Artur Iwański).  Sesja networkingowa, w której uczestniczył również Filip Paszke, dyrektor DM, była okazją  do zadawania pytań na temat indywidualnych ścieżek kariery oraz staży organizowanych w Banku.

W spotkaniu wzięło udział blisko 30 studentów z największych polskich uczelni (m.in.. SGH, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) i kilku zagranicznych (m.in. Bocconi University, London School of Economics, University of Oxford).  

PKO Bank Polski - od wielu lat partner Fundacji im. Lesława A. Pagi - co roku zaprasza uczestników Letniej Szkoły ALRK na staże.  W tym roku przygotował dla jej absolwentów 5 miejsc w Domu Maklerskim PKO BP. Młodzi pasjonaci rynku kapitałowego będą mogli pogłębić swoją wiedzę praktyczną o rynku pod okiem bankowych ekspertów.

W Akademii Liderów Rynku Kapitałowego mogą wziąć udział studenci trzeciego, czwartego i piątego roku jednolitych studiów magisterskich, studenci trzeciego roku studiów licencjackich, studenci magisterskich studiów uzupełniających lub absolwenci uczelni wyższych.

Dziesięć lat istnienia ALRK zaowocowało grupą 290 alumnów. Pracują w najlepszych firmach sektora finansowego oraz uczestniczą w wielu prestiżowych wydarzeniach i inicjatywach na rynku. Są ze sobą w kontakcie, wspierają się i wymieniają doświadczeniami zawodowymi oraz mają możliwość uczenia się od najlepszych specjalistów na rynku.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt