MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Coraz częściej biznes podejmuje współpracę z uczelniami. Korzystają na niej wszystkie strony. Dla firm to okazja do zdobycia przedsiębiorczych, kreatywnych i otwartych na zmianę pracowników oraz budowy pozytywnego wizerunku pracodawcy. Uczelnie zyskują w społeczności akademickiej opinię szkół zaangażowanych w rozwój studentów i zainteresowanych przyszłością swoich absolwentów na rynku pracy. Natomiast studentom taka współpraca uchyla drzwi do rozwoju kariery zawodowej.

W roku akademickim 2016/2017 drugi rocznik studentów rozpocznie naukę na specjalizacji bankowość, uruchomionej w październiku 2015 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To efekt współpracy uczelni z PKO Bankiem Polskim, który został mecenasem naukowym UKW. Studenci zyskują możliwość zdobycia - poza wiedzą teoretyczną - praktycznego doświadczenia podczas warsztatów i zajęć dydaktycznych z pracownikami Banku. Przewidziane są także odpłatne praktyki dla studentów w placówkach PKO Banku Polskiego. Zgodnie z umową współpraca obejmuje realizację projektów mających na celu podniesienie jakości edukacji, w tym tworzenie programów kształcenia. Władze uczelni spodziewają się, że przyczyni się to do kształtowania nowego profilu absolwenta ekonomii.  Studenci nie tracąc walorów akademickiego studiowania będą bardziej świadomi znaczenia zjawisk społecznych i ekonomicznych i ich wpływu na funkcjonowanie rynku usług finansowych. Warto dodać, że współpraca z UKW ma dłuższą tradycję m.in. od kilku lat Bank jest partnerem Bydgoskiego Festiwalu Nauki, organizowanego przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego wspólnie z innymi bydgoskimi uczelniami.

Teoria i praktyka we Wrocławiu

Cykl zajęć prowadzonych przez pracowników PKO Banku Polskiego na Politechnice Wrocławskiej to kolejny przykład udanej współpracy z uczelniami. W semestrze letnim w ubiegłym roku akademickim studenci mogli uczestniczyć w 18 wykładach w ramach przedmiotu „Sektor bankowy w Polsce. Teoria i praktyka z PKO Bankiem Polskim”. Celem projektu było przekazanie studentom możliwie szerokiej wiedzy o funkcjonowaniu rynku i instytucji finansowych. Najlepszych z nich zaproszono na płatne praktyki w PKO Banku Polskim.

W regionie wrocławskim od trzech lat Bank współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w ramach projektu „Mój pierwszy biznes przed 20” (adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego celem jest praktyczna nauka przedsiębiorczości i innowacyjności). – Taka aktywność buduje nasz pozytywny wizerunek w oczach młodych ludzi. Pomaga to w zdobywaniu najlepszych kandydatów do pracy, a jednocześnie w promowaniu oferty produktowej – ocenia Dominika Cebrat, dyrektor Biura Wsparcia Sprzedaży i Analiz w Regionalnym Oddziale Detalicznym PKO Banku Polskiego we Wrocławiu.

Sprawdzeni partnerzy

Od wielu lat PKO Bank Polski jest partnerem Szkoły Głównej Handlowej. Sponsoruje serwis Kariera http://kariera.sgh.waw.pl/, w którym publikowane są oferty praktyk i staży w banku. – Zamieszczamy je także w biurach karier innych uczelni: Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ale ze względu na profil naszej działalności właśnie z SGH pozyskujemy największą grupę kandydatów na praktyki i staże w Banku – wyjaśnia Jolanta Jakóbczyk, dyrektor Biura Rozwoju Zasobów Ludzkich w PKO Banku Polskim.

Bank wspiera także finansowo Forum Absolwentów, Studentów i Ekspertów Akademickich – projekty, które są elementami programu komunikacji z absolwentami wdrażanego przez SGH w roku akademickim 2015/2016.

Biura kariery uczelni wyższych woj. lubelskiego i podkarpackiego, to także sprawdzeni partnerzy Banku. W większości przypadków, współpraca polega na publikacji ofert pracy i praktyk w PKO Banku Polskim na stronach internetowych biur karier, w ich siedzibach oraz w newsletterach wysyłanych do studentów. Wśród uczelni, z którymi Bank od lat realizuje stałą współpracę, są Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. – Dla studentów organizujemy specjalne staże w Centrum Obsługi Klienta Detalicznego oraz uczestniczymy w Targach Pracy i Praktyk organizowanych przez KUL – wyjaśnia Anna Leziak, kierownik zespołu Usług Personalnych PKO Banku Polskiego w Lublinie. W ubiegłym roku akademickim współpraca w zakresie stałej publikacji ofert pracy została nawiązana także z biurami karier szkół wyższych z Zamościa, Białej Podlaskiej, Tarnobrzegu i Jarosławia.

Innowacyjna edukacja

 – Z wydziałem zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego współpracujemy m.in. w zakresie promocji, rekrutacji i miękkiego HR. Zasiadamy też w Radzie Biznesu tego wydziału. Zawarliśmy też umowę w ramach oferty „Partner Innowacyjnej Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego”. Aktywnie współpracujemy z organizacjami studenckimi  –  wymienia Dorota Kawałczewska, partner biznesowy w Departamencie Zarządzania Personelem i Efektywnością PKO Banku Polskiego w Łodzi.

Także współpraca z wydziałem zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego pomaga promować Bank jako pożądanego pracodawcę. Wykłady, warsztaty, szkolenia dla studentów prowadzą przedstawiciele biura partnerów biznesowych, menedżerowie z oddziałów oraz doradcy.  Realizowane tematy to m.in. „Doradca – pasja czy rutyna”, „Asertywność w życiu osobistym i zawodowym” oraz „Techniki skutecznej prezentacji handlowej”. W zakresie prezentacji oferty praktyk i staży Bank współpracuje z Uniwersytetem Białostockim, pojawia się na katowickich i krakowskich uczelniach w ramach targów pracy lub tzw. dni otwartych.

Ważną rolę w budowaniu wizerunku PKO Banku Polskiego, jako pracodawcy pełnią także Ambasadorzy – studenci, którzy pośredniczą w kontaktach pomiędzy Bankiem a swoją uczelnią.  Współorganizują i uczestniczą w spotkaniach skierowanych do studentów, pogłębiających wiedzę o Banku oraz realizują samodzielne, autorskie działania promocyjne.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. Актуальное Леон бет зеркало всегда под рукой для ставок в любое время.