MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W tym roku już po raz 10. zostanie otwarta Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków „IWIS 2016”. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską. Wystawa po raz kolejny została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 10-12 października 2016 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Partnerami Strategicznymi wystawy są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych – IFIA, Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców AEI oraz Naczelna Organizacja Techniczna – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS to największe w Polsce międzynarodowe wydarzenie promujące wynalazczość i innowacje. W poprzednich latach na wystawie gościliśmy wynalazców z ponad 20 państw m.in. z Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Egiptu, Iranu, Kanady, Malezji, Korei, Turcji i Wielkiej Brytanii. Rok temu polscy i międzynarodowi wynalazcy zaprezentowali na wystawie blisko 400 innowacji, stanowiących przegląd osiągnięć technicznych, częściowo już wykorzystywanych w praktyce, a częściowo wciąż oczekujących na wdrożenie. Każdego roku wystawie towarzyszą również wykłady i prelekcje dotyczące praw własności intelektualnej i przyznawania patentów.

Podstawowe cele wystawy to:

  • Zaprezentowanie polskim i zagranicznym przedsiębiorcom innowacyjnych osiągnięć polskiej nauki i techniki,
  • Możliwość przedstawienia w Polsce innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych opracowanych przez polskich twórców techniki,
  • Możliwość nawiązania komercyjnych kontraktów przez polskich twórców oraz wdrożenia licznych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki,
  • Promocja laureatów konkursu „Młody Innowator” organizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów oraz FSNT - Naczelną Organizację Techniczną dla najbardziej zdolnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wyróżniających się swoją aktywnością, pomysłowością i innowacyjnością,
  • Kreowanie innowacyjnych postaw wśród młodzieży promując innowacyjne postrzeganie świata oraz motywowanie do podejmowania nowych wyzwań, w tym również do opracowywania wynalazków, które mogą znacząco wpływać na intelektualny rozwój,
  • Inspiracja do opracowywania nowych wynalazków mogących wpływać na rozwój polskiej gospodarki.

Podczas X edycji wystawi IWIS odbędzie się V Międzynarodowy Konkurs Chemiczny organizowany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA wraz ze Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

W wystawie prezentują swoje osiągnięcia zarówno uznane placówki naukowo-badawcze, uniwersytety i politechniki, jak również innowacyjne przedsiębiorstwa, indywidualni wynalazcy, w tym młodzi twórcy innowacyjnej myśli technicznej. Do udziału w wystawie zaproszeni są także przedstawiciele instytucji finansowych zainteresowani inwestycjami w nowoczesne produkty i technologie. Wynalazcy, którzy decydują się na udział w wystawie prezentują swój dorobek w 20 kategoriach m.in.: poczynając od ekologii i ochrony środowiska przez mechanikę, budownictwo,  elektronikę oraz przemysł włókienniczy i chemiczny aż do innowacyjnych rozwiązań medycznych. Szczegółowe informacje dotyczące IWIS 2016 można znaleźć na oficjalnej stronie wystawy www.iwis.polskiewynalazki.pl.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt