MegaBaza edukacyjna Perspektywy®









Polski Komitet Normalizacyjny w roku szkolnym 2016/17 organizuje po raz piąty Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i ja” – tym razem pod hasłem: „Normy gwarantem bezpieczeństwa produktów”. Konkurs skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wszelkich typów z całej Polski.

Cele konkursu:

  • Upowszechnienie wśród młodzieży przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym.
  • Zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm technicznych przez producenta - uzyskanie pożądanego bezpieczeństwa produktów; przez konsumenta - upewnienia się, że nabywany produkt spełnia oczekiwania co do bezpieczeństwa.
  • Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do zajęć lekcyjnych.

Tegoroczny temat konferencji wpisuje się także w politykę oświatową 2016/17 MEN – Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Tym razem zadania konkursowe dla uczniów obejmują trzy kategorie: „Esej”, „Komiks” i „Video”. Zadaniem konkursowym dla nauczycieli jest napisanie scenariusza lekcji, który może być wykorzystany w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Do 22 stycznia 2017 r. trwa przyjmowanie prac konkursowych, jednak do 8 stycznia 2017 r. należy zgłosić swój udział on-line: http://www.pkn.pl/formularz_konkurs/formularz_konkurs_2016_na_wrzesien/

Zwycięskie prace wybierze jury powołane przez Prezesa PKN. Dla najlepszych autorów nadesłanych prac przewidziane są nagrody rzeczowe. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane 17 lutego 2017 r. na: www.pkn.pl, a nagrody wręczone podczas uroczystej konferencji 15 marca 2017 r.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt