MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbyła się 10 października br. uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 połączona z jubileuszem 25-lecia powstania uczelni niepublicznych.

Ćwierć wieku niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce podsumował prof. dr hab. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii i przewodniczący Komitetu Obchodów 25- lecia uczelni niepublicznych.

Pierwsza uczelnia niepaństwowa powstała na początku transformacji politycznej, społecznej i ekonomicznej w 1991 r. W szczytowym okresie rozwoju szkolnictwa wyższego co trzeci student kształcił się w uczelni niepublicznej, które powstawały często poza tradycyjnymi ośrodkami akademickimi, co przybliżało miejsce studiowania do miejsca zamieszkania studentów.

Pierwsze 15 lat to stały i dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego, w tym niepublicznego. Po tym okresie rozpoczął się niż demograficzny, który stworzył wiele trudności uczelniom niepublicznym i  powoduje sukcesywny spadek liczby studentów w tych szkołach wyższych (obecnie jest ich ok. 350 tys. osób). Pomimo to jedna uczelnia – SWPS – spełniła kryteria, aby stać się uniwersytetem, a kilkanaście uzyskało uprawnienia do nadawania stopni naukowych i zyskało miano uczelni akademickich.

Jubileusz 25-lecia uczelni niepublicznych obchodzono razem z szesnastą inauguracją nowego roku akademickiego  Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Kołodko.

W uroczystości wzięli udział rektorzy niepublicznych uczelni, w tym członkowie Komitetu

Honorowego Jubileuszu: prof. nadz. dr hab. Witold Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, przewodniczący KRAUN – członek Komitetu; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, rektor Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie, wiceprzewodniczący KRUN w latach 2000-2005 – Członek Komitetu; prof. dr hab. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego, przewodniczący KRZaSP w latach 2005-2008, przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji Konferencji Lewiatan – przewodniczący Komitetu; dr Krzysztof Pawłowski, założyciel i były rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, przewodniczący KRUN w latach 1997-1999 – członek Komitetu; prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, prezes Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji Konfederacji Lewiatan w Warszawie – członek Komitetu; prof. nadzw. dr hab. Józef Szabłowski, rektor Warszawskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Otwocku, były rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, przewodniczący KRUN w latach 2000-2005 – członek Komitetu; prof. dr hab. Waldemar Tłokiński, rektor Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku, przewodniczący KRZaSP – członek Komitetu.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt