Wyszukiwarka studiów w PWSZ

Grupa kierunków
Podgrupa kierunków
Kierunek
Tryb studiów
Województwo
porównaj studia


27–28 października 2016 r. IV Polski Kongres Przedsiębiorczości obradujący w Lublinie przyznał Polską Nagrodę Innowacyjności naszej Uczelni za pionierską działalność i wprowadzenie studiów dualnych

W dniach 27–28 października 2016 r. w lubelskim Centrum Konferencyjnym miała miejsce niezwykła impreza – IV Polski Kongres Przedsiębiorczości, którego myślą przewodnią było współdziałanie Nauki – Samorządu – Biznesu. Głównymi organizatorami Kongresu, a zarazem wiodącymi dla poszczególnych grup tematycznych (biznesowych i samorządowych) były instytucje działające w strukturach lub pod patronatem lubelskich władz miejskich i wojewódzkich, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji oraz Polska Agencja Przedsiębiorczości. Patronat honorowy połączony z aktywnym udziałem w organizacji i przebiegu Kongresu przyjęły Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Sportu i Turystyki, także Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublina, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i in. Podsumowanie obrad, dyskusji, sumowanie wniosków i ich analiza trwać będzie zapewne jeszcze długo, bo w ciągu dwóch dni obrad wystąpiło ok. 150 prelegentów na forum dwudziestu czterech (24) paneli dyskusyjnych. Obrady toczyły się jednocześnie w kilku salach.

Na zaproszenie organizatorów Kongresu w obradach uczestniczyła delegacja PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, w składzie: prof. dr. hab. Maciej Pietrzak – Rektor PWSZ w Lesznie, prof. dr hab. Aleksander W. Mikołajczak – Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy zagraniczej, doc. dr Janusz Poła – Kanclerz. W Lublinie spotkaliśmy również Krzysztofa Marca – prezesa Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego, a także Erwina Garbarczyka – prezesa Firmy Fucco Design z Leszna, który wraz z ekipą (Izabela Wrzesińska, Agnieszka Majewska, Katarzyna Gęstwa i Fryderyk Boncler) swojej firmy prezentował możliwości zastosowań nowych technologii w praktycznej działalności.

Ważnym elementem IV Kongresu Przedsiębiorczości było uhonorowanie wybranych firm, instytucji, uczelni – nagrodami w postaci statuetek Polskiej Nagrody Innowacyjności. Wśród wyróżnionych w ten sposób znalazła się również nasza Uczelnia, a nagrodę z rąk Wojciecha Pomarańskiego, prezesa Polskiej Agencji Przedsiębiorczości przyjął JM Rektor prof. Maciej Pietrzak. Nagrodę przyznano za wypracowanie i wdrożenie modelu studiów dualnych na kierunkach politechnicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Przy tej okazji Pan Rektor powiedział m.in., że nagrody, wyróżnienia są zasługą zwykle szerokiego grona pracowników i współpracowników, działaczy, studentów, wolontariuszy i dlatego to jest dorobek Uczelni, a tak naprawdę, to przyjmowana przez Rektora nagroda należy się tym, którzy zapracowali na ten sukces. Tylko oni wiedzą, ile wysiłku trzeba włożyć, ile postawić teorii i je sprawdzić, ile musiało powstać trafionych i nietrafionych pomysłów by nagrodę zdobyć. Pan Rektor wskazał też na moralny aspekt i walor społeczny nagrodzonego przedsięwzięcia, a jako najwyższą wartość wprowadzenia i realizowania w PWSZ w Lesznie studiów dualnych wskazał absolwentów inżynierów dobrze przygotowanych do aktywności zawodowej. To oni będą twórcami nowej rzeczywistości społecznej miasta i regionu, oni będą prowadzić firmy na pola nowoczesności, to oni dobrze zabezpieczą przyszłość swoją i swoich rodzin.

Jednym z paneli dyskusyjnych – „Kształcenie dualne przyszłością polskiego szkolnictwa wyższego" – interesowaliśmy się szczególnie. Odbył się on w pierwszym dniu Kongresu. Wygłaszanie referatów i dyskusja trwały od godz. 12 do 17.30 i trwałyby pewnie jeszcze dłużej, gdyby nie twarda konieczność zdyscyplinowania i poddania się porządkowi organizacyjnemu. Tematami wywoławczymi w tym zakresie były:

  • Studia dualne – innowacja w nauczaniu
  • Praktyka zawodowa – doświadczenia zdobywane w trakcie studiów,
  • Praktyczny model kształcenia – dobry początek kariery zawodowej,
  • Efektywna współpraca uczelni i biznesu,Kierunki zamawiane.

Jednym z czterech głównych prelegentów tego obszaru był prof. dr hab. Maciej Pietrzak – Rektor PWSZ im. J. A. Komeńskiego w Lesznie. Jego wystąpienie na temat studiów dualnych należało do najciekawszych i świetnie przedstawionych – dlatego nie dziwiliśmy się, że był oblegany przez dziennikarzy.. W tym panelu jako prelegenci i paneliści wystąpili nadto: prof. dr hab. Elżbieta Basiul – dziekan Wydz. Szt. Pięknych UMK w Toruniu, dr Marek Białach – WSEI, Przew. Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Lublinie, Teresa Bogacka – kanclerz Wyższej Szkoły SEI, prof. dr hab. Józef Garbarczyk – rektor PWSZ w Gnieźnie, Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja ds. Rozwoju Regionalnego oraz Komisja ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych, dr hab. Mirosław Jarosz – rektor WSEI, Maciej Maniecki – Prezes Zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, dr hab. inż. Karol Prałat – prodziekan Wydz. Politech. PWSZ w Kaliszu, prof. dr hab. inż. Ryszard Pisarski – rektor PWSZ w Legnicy, dr Helena Babiuch – prorektor ds. Dydaktyki i Studentów PWSZ w Legnicy, dr hab. n. med. Andrzej Stanisławek – Senator RP – reprezentował Ministra Jarosława Gowina, Min. Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ariel Wojciechowski – przedstawiciel Parlamentu Studentów RP, w panelu uczestniczył także przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wśród wielu, innym interesującym nas tematem było „Znaczenia marketingu terytorialnego w rozwoju miast i regionów", a to za sprawą E. Garbarczyka z Fucco Design, który w tej grupie zagadnień przedstawił prelekcję „Nowoczesne rozwiązania w informacji turystycznej na przykładzie MAT – Mobilnego Asystenta Turystycznego". MAT doskonale wpisywał się w tematykę i oczekiwania słuchaczy jako alternatywna metoda informacji turystycznej i prezentacji obiektów. Jak się wydaje marketing turystyczny oraz promocja obiektów i tras w wielu miastach nie docenia korzyści i skuteczności nowoczesnych technologii w propagowaniu informacji turystycznej. Moderatorem w tym panelu była Zuzanna Bartczak PwC, a oprócz wymienionego tematu w tym gremium przedstawiono zagadnienia:

  • Jak się wyróżnić: skuteczny branding, marketing miejsca,
  • Jak się promować: czy warto zatrudniać agencję reklamową, czy lepiej polegać na urzędnikach?
  • Autentyczna tożsamość miejsca: kim jesteśmy jako podstawa strategii promocyjnej miasta i regionu,
  • Case study: Miasto Lublin.

Jako prelegenci wystąpili: Dariusz Donica – dyrektor Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Michał Furmanek – Brand Manager Marki Gospodarczej Miasta Lublin, Erwin Garbarczyk – prezes zarządu Fucco Design, David Kennedy – dyrektor ds. marketingu Lacrosse Polska, Marcin Prokop – dziennikarz i Tomasz Żak – burmistrz Andrychowa.

Pierwszy dzień Kongresu zwieńczyła uroczysta gala w Filharmonii Lubelskiej im. H. Wieniawskiego. Na repertuar muzycznego wieczoru – prowadzonego przez znanego z programów telewizyjnych konferansjera Marcina Prokopa – złożyła się muzyka okresu baroku i romantyzmu w wykonaniu solistów i orkiestry kameralnej Filharmonii Lubelskiej im. H. Wieniawskiego. Estrada Filharmonii była też sceną wspólnej pamiątkowej fotografii laureatów nagród przyznanych podczas IV Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.

15 lat PWSZ - historia sukcesu

8 maja Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych zorganizowała w Sali Kolumnowej Sejmu RP debatę podsumowującą dorobek i określającą perspektywy grupy zawodowych uczelni państwowych. Dyskusja 15 lat PWSZ: wygrane szanse - bariery rozwoju okazała się ważną okazją do refleksji o wymiarze gospodarczym i edukacyjnym.

Czytaj więcej...

Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – uczelnie, które dają wiedzę i pracę

Prezentacja „Raportu 15-lecia PWSZ” oraz dyskusja o szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed tymi uczelniami – to najważniejsze punkty programu dzisiejszej konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP. Studenci i absolwenci PWSZ-ów, którzy wzięli udział w spotkaniu, to najlepsza reklama tych uczelni!

Czytaj więcej...

15 lecie PWSZ

W ciągu piętnastu lat państwowe wyższe szkoły zawodowe dowiodły, że można na tzw. prowincji zbudować uczelnię dobrze współdziałającą z miejscowym rynkiem pracy, na wysokim poziomie dydaktycznym, umiejętnie wyważającą proporcje między teorią a praktyką, a nawet z gotowym dorobkiem do utworzenia uczelni akademickiej.

Czytaj więcej...

Duma i wyzwania

Rozmowa z prof. dr hab. Józef Garbarczykiem, przewodniczącym Konferencji Rektorów Publicznych Wyższych Szkół Zawodowych (KRePSZ), rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie.

Czytaj więcej...

Bliżej gospodarki i ludzi

Państwowe wyższe szkoły zawodowe są mocno osadzone w środowisku gospodarczym i społecznym. Nic dziwnego – kształcą praktycznie, odpowiadając na potrzeby lokalnego rynku pracy. Dlatego tak ważne dla nich są dobre kontakty z przedsiębiorcami. Wiele szkół przyłącza się do klastrów, jak np. uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Białej Podlaskiej czy Łomży, a nawet inicjuje ich powstawanie, jak PWSZ w Wałczu, czy Sulechowie.

Czytaj więcej...

Pomóc i dać szansę

Rozmowa z prof. dr hab. Jerzym Woźnickim, prezesem Fundacji Rektorów Polskich

– Pierwsze państwowe wyższe szkoły zawodowe obchodzą jubileusz piętnastolecia. Jak zdaniem Pana Profesora wpisały się w najnowszą historię polskiego szkolnictwa wyższego?

Czytaj więcej...

Otwarci na świat

Jednym z kluczowych wskaźników, obrazujących stopień innowacyjności i otwarcia uczelni na nowe wyzwania, jest umiędzynarodowienie kształcenia.

Czytaj więcej...

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt

mgmgrandmarket.org Рабочее зеркало Vavada casino (Вавада) и регистрация с бонусами. Способы пополнения, регистрация, рабочие зеркала. immediate bitwave