MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

REKLAMA


REKLAMA


Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji – dwie najbardziej umiędzynarodowione uczelnie niepubliczne w Polsce. W corocznym raporcie "Studenci zagraniczni w Polsce 2016”, przygotowywanym w ramach programu „Study in Poland” na czołowych miejscach znalazły się dwie warszawskie uczelnie z Grupy Uczelni Vistula: Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula, należąca do Grupy Uczelni Vistula od zawsze cieszyła się renomą wśród studentów zagranicznych. Jest ceniona za bezkompromisowe podejście do dydaktyki i kadrę składającą się ze światowych autorytetów i wybitnych specjalistów z dziedziny nauki, biznesu i finansów. Uczelnia współpracuje również z prestiżowym University of London, pozwalając na zdobycie dyplomu tej uczelni studiując w Warszawie. Podobna misja przyświeca Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji, również działającej pod skrzydłami Grupy Uczelni Vistula.

Poza wartościami edukacyjnymi i możliwością wszechstronnego rozwoju obie uczelnie są chętnie wybierane przez obcokrajowców ze względu na swój międzynarodowy charakter, otwartość i przeplatanie się kultur z całego świata. Równie duże znaczenie mają regularnie organizowane wykłady i spotkania z ludźmi biznesu, nauki i kultury z całego świata. Można tu wymienić na przykład Nadię Sawczenko czy niedawno goszczącego na AFiB Vistula Guya Verhofstadta, który wygłosił bardzo dobrze przyjęty wykład „Przyszłość Europy”.

Rok 2016 należy do Grupy Uczelni Vistula. Obie uczelnie znalazły się na czołowych lokatach w najnowszym raporcie „Studenci zagraniczni w Polsce”, a Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji zdobyła tytuł najbardziej umiędzynarodowionej uczelni w Warszawie, osiągając współczynnik umiędzynarodowienia na niespotykanym poziomie 45,45%. Akademia Finansów i Biznesu Vistula znalazła się tuż za nią, ze współczynnikiem na poziomie 43,81%. Konkurencja w tej kategorii jest niezwykle silna, jednak trzecia uczelnia w rankingu okazała się słabsza aż o niemal 20%.

Liczby te wskazują na bardzo duże zainteresowanie polskimi uczelniami wśród studentów zagranicznych. „Poziom edukacji wyższej w Polsce jest bardzo wysoki i nasze uczelnie z powodzeniem mogą konkurować na tym polu z zagranicznymi, na co wskazuje rosnąca z roku na rok liczba studentów z innych krajów” - zauważa prof. dr hab. Witold Orłowski, rektor AFiB Vistula.

Tylko na AFiB Vistula studiuje 2150 studentów pochodzących ponad 60 krajów świata. „Duża popularność uczelni wynika z faktu, że silny nacisk kładzie się na integrację i stworzenie studentom dogodnych warunków do zdobywania wiedzy i rozwijania swoich pasji. Uczelnie regularnie organizują wydarzenia i spotkania związane ze wszystkimi kulturami, które reprezentują ich studenci. Również polscy studenci cenią sobie międzynarodowy profil Grupy Uczelni Vistula, pozwalający im na wymianę cennych doświadczeń i integrację z ludźmi z całego świata” – mówi prof. Orłowski.

Szkoła Głowna Turystyki i Rekreacji wpisała w swoją misję nie tylko międzynarodowy charakter, ale także silne związki z praktyką. Znajduje to wyraz w programie kształcenia Uczelni, gdzie kładziemy silny nacisk na naukę języków obcych oraz praktyczny wymiar kształcenia – deklaruje prof. Jolanta Żyśko, rektor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji.

Rektorzy są zgodni, że uczelnie będą kontynuowały rozwój na płaszczyźnie międzynarodowej i multikulturowej, ugruntowując swoją wysoką pozycję w rankingach i zyskując coraz większe zaufanie i uznanie studentów.

Raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2016" oparty jest na niepublikowanych danych GUS za rok akademicki 2015/2016, badaniu własnym Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", a także na danych OECD, UNESCO i Eurostatu za rok 2015 oraz IIE za rok 2015. Jest to siódma edycja publikacji przygotowywanej w ramach programu promocji polskich uczelni za granicą "Study in Poland", prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

© 2022 Perspektywy.pl   O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt!!!