MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Minister Maciej Kopeć (w środku) i dyrektorzy najlepszych szkół w Rankingu 2016
podczas gali w Starej Bibliotece UW w styczniu 2016

Zatwierdzone zostały zasady Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017. Jego wyniki zostaną ogłoszone 11 stycznia w Warszawie. Kapituła Rankingu zatwierdziła drobne modyfikacje w jego metodologii.

Tradycyjnie oddzielnie oceniane będą licea ogólnokształcące i technika. Zachowany zostanie zasadniczy układ kryteriów, z modyfikacją polegającą na osłabieniu wskaźnika liczby olimpiad, w których szkoła odniosła sukcesy. W rankingu techników zwiększona zostanie waga matury z przedmiotów dodatkowych. Ustalenia te podjęła Kapituła Rankingu, która obradowała 8 listopada na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obradom przewodniczył prof. Jan Łaszczyk, b. rektor APS i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP,

Członków Kapituły – dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych, przedstawicieli komitetów głównych olimpiad przedmiotowych oraz członków Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) powitał na APS rektor tej uczelni prof. Stefan Kwiatkowski.

– Rankingi weszły już w krwioobieg polskiej edukacji i szkolnictwa wyższego – podkreślił prof. Kwiatkowski. - Powołujemy się na nie, obserwujemy swoją pozycję i miejsca konkurentów.

- Od lat przyglądam się rankingom  - powiedział Maciej Kopeć, wiceminister edukacji narodowej. – Jest to jeden ze sposobów oceny pracy szkoły, ranking wskazuje też najlepszych, najbardziej zaangażowanych nauczycieli. Dziękuję też organizatorom za stworzenie rankingu techników.

- Rankingowanie wymaga odpowiedzialności i uważnego obserwowania zachodzących zmian, a zarazem stabilności  – stwierdził Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pomysłodawca polskich rankingów edukacyjnych.  – Dokładamy wszelkich starań, aby nasze rankingi spełniały te wymagania.

Uważnych analityków metodologii Rankingu informujemy, że zatwierdzona przez Kapitułę zmiana w sposobie liczenia tzw. wskaźnika olimpijskiego polega na tym, że w mnożniku zamiast liczby będącej sumą olimpiad, w których szkoła odniosła sukcesy - uwzględnia się pierwiastek kwadratowy z tej sumy.

Wyniki poprzedniego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2016 można znaleźć TUTAJ.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt