MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Przedstawiciele głównych międzynarodowych rankingów akademickich podzielą się swoimi doświadczeniami z rektorami polskich szkół wyższych podczas konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie” (Warszawa, 1-2 grudnia).

Strona konferencji: www.perspektywy.org/warsaw2016

Relacja video z pierwszego dnia konferencji

Czy polskie uczelnie są w stanie poprawić swoje miejsca w międzynarodowych rankingach akademickich? - odpowiedzi na to pytanie będą szukali uczestnicy konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą” organizowanej wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polską Komisję Akredytacyjną i Fundację Edukacyjną "Perspektywy" 1-2 grudnia w Warszawie.

Kluczowe wyzwania dla polskiego szkolnictwa wyższego to podniesienie jakości badań i dydaktyki, umiędzynarodowienie oraz zwiększenie innowacyjności. Stąd skład organizatorów konferencji: KRASP jest najwyższą reprezentacją polskich uczelni akademickich, PKA dba o zapewnienie jakości poprzez procedury akredytacyjne, a Fundacja Perspektywy posiada unikalne kompetencje w zakresie umiędzynarodowienia i rankingów - narodowych i globalnych. Konferencji patronuje wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który weźmie również aktywny udział w obradach.

W warszawskim spotkaniu wezmą udział twórcy czołowych światowych rankingów szkół wyższych: QS, Times Higher Education, Webometrics i URAP. Obecni będą też przedstawiciele tzw. Excellence Initiatives (czyli programów przyspieszonego rozwoju grupy czołowych uczelni) wdrażanych w Niemczech i Federacji Rosyjskiej.

W konferencji uczestniczyć będzie elita polskiego życia akademickiego, z rektorami (w kolejności wystąpień) Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego na czele. Wśród 150 uczestników są rektorzy, prorektorzy i dziekani z 82 polskich uczelni i instytucji wspierających szkolnictwo wyższe i naukę.

Kolejne sesje poświęcone będą doświadczeniom wdrażania Excellence Initiatives, tworzenia uniwersytetów badawczych oraz wykorzystani rankingów w strategicznym zarządzaniu uczelniami.

W ostatnich latach międzynarodowe rankingi akademickie stały się uznanym na całym świecie instrumentem stymulowania jakości uczelni oraz monitoringu reform w szkolnictwie wyższym. Wśród "Top-1000" najlepszych uczelni na świecie znajduje się 20 polskich uniwersytetów i politechnik. Polskie uczelnie zajmują też prestiżowe pozycje wśród "Top-200" najlepszych na świecie w poszczególnych dziedzinach. Do grupy tej należy fizyka na UW, językoznawstwo na UJ, rolnictwo na SGGW, zarządzanie i finanse na Akademii Leona Koźmińskiego oraz kierunki artystyczne na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

Według analiz Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy", pozycje polskich uczelni mogą być znacznie lepsze niż obecnie. Osiągnięcie tego celu wymaga skoordynowanych wysiłków uczelni i MNiSW.

Strona konferencji: www.perspektywy.org/warsaw2016

Relacja video z pierwszego dnia konferencji

Fot. Krzysztof Wojciewski 

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt