MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Laureatem szóstej edycji „Złotego Medalu Chemii” został Michał Magott, młody naukowiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwycięzca, oprócz medalu, otrzymał nagrodę finansową wartości 10 tys. złotych, ufundowaną przez firmę DuPont.

Konkurs „Złoty Medal Chemii” służy promowaniu najzdolniejszych młodych naukowców. Wyłania autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z chemii oraz jej pogranicza z fizyką i biologią. W tym roku odbyła się już szósta edycja konkursu, do której łącznie zgłoszono 50 prac. W tym roku po raz pierwszy najwięcej zgłoszeń napłynęło od studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W pierwszym etapie wyłoniono 15 najlepszych prac, które później finaliści mogli zaprezentować w IChF PAN. Na tej podstawie Jury wyłoniło laureatów.

Organizatorami konkursu są Instytut Chemii Fizycznej PAN (IChF PAN) w Warszawie oraz firma DuPont, która jest także fundatorem nagród. Honorowy patronat nad konkursem objęli prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz prof. dr hab. Bogusław Buszewski, prezes Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.

Konkurs „Złoty Medal Chemii” pozwala wyodrębnić i nagrodzić najzdolniejszych absolwentów studiów pierwszego stopnia zajmujących się chemią. Sześcioletnie doświadczenie wskazuje, iż konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, które wciąż rośnie. Liczymy, że laureaci konkursu będą potencjalnymi kandydatami do pracy naukowo-badawczej w naszym instytucie, w innych instytutach PAN czy na wyższych uczelniach – powiedział prof. dr hab. Marcin Opałło, dyrektor IChF PAN.

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu jest Michał Magott z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Temat jego pracy to „Magnetyczne i fotomagnetyczne łańcuchy koordynacyjne oparte na [Mn(bpy)n]2+ i oktacyjanometalanach”. Laureat oprócz Złotego Medalu Chemii otrzymał 10 tys. złotych. Drugie miejsce i 5 tys. złotych trafiły do Adama Mamota z Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast trzecie miejsce i 2,5 tys. złotych zdobył Mateusz Wróbel z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Finaliści zyskali również możliwość odbycia stażu naukowego w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz bezpłatnego realizowania projektów badawczych w jego laboratoriach.

Pragnę złożyć bardzo serdeczne gratulacje wszystkim laureatom, ale również wszystkim finalistom konkursu.  Wasze dokonania zostały uznane za zasługujące na wyróżnienie przez grono naprawdę wybitnych naukowców – powiedział dr Tomasz Perkowski, wiceprezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zostaliście przez nich dostrzeżeni już na tym wczesnym etapie rozwoju Waszej kariery naukowej i zrobiliście pierwszy, ważny krok na drodze do wpisania się do wielkiej i bogatej księgi polskiej chemii. To moment, w którym powinniście już zacząć myśleć o kolejnych czekających na Was wyzwaniach. Uprawianie nauki może przynieść wiele satysfakcji, ale na pewno nie spokój. Im szybciej będziecie biegli, tym dalszy będzie wydawał się horyzont. Chciałbym zapewnić, że Fundacja będzie starała się towarzyszyć Wam w tej drodze. Już teraz możecie wziąć udział w konkursie o stypendium dla młodych uczonych Start, a także próbować skorzystać z ofert pracy w projektach laureatów różnych programów Fundacji, takich jak: Team, Tech-Team, First Team czy Homing. Mam nadzieję, że będziemy mogli zaoferować Wam wsparcie także na kolejnych etapach Waszej zawodowej drogi – dodał.

Konkurs ten skierowany jest do osób, które zdobyły swój pierwszy tytuł  zawodowy. Mam nadzieję, że to wyróżnienie będzie dla Was ogromną zachętą do rozpoczęcia kariery naukowej  w wybranej przez Was tematyce z chemii lub pogranicza chemii i biologii  czy chemii i fizyki  – powiedziała dr hab. inż. Izabela Madura, wiceprezes Polskiego  Towarzystwa Chemicznego. – Interdyscyplinarność oraz ponadnarodowy charakter propagowany  przez organizatorów konkursu  pokazuje, że można już na wczesnych etapach pracy naukowej stworzyć  wiele możliwości rozwoju młodym i ambitnym studentom – dodała.

W konkursie przyznano również wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości 1 tys. złotych. Zdobyli je: Bartosz Matysiak i Agata Wójtowicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Sylwia Kącka z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej oraz Paulina Chytrosz z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Sami finaliści po prezentacji prac w ostatnim etapie konkursu przyznali nagrodę publiczności, która trafiła do Pauliny Chytrosz.

Konkurs Złoty Medal Chemii niewątpliwie przyczynia się do rozwoju polskiej nauki, ale szczególnie ważne jest to, że docenia najmłodszych naukowców, tych którzy stoją u progu kariery – stwierdził Andrzej Pałka, dyrektor generalny DuPont Poland. – Ogromnie się cieszę, że jako firma DuPont Poland już piąty rok z rzędu możemy wspierać te talenty – dodał.

Firma DuPont Poland, współorganizator konkursu i fundator nagród, przyznała ponadto trzy wyróżnienia w kategoriach tematycznych: rolnictwo i odżywianie, biotechnologia przemysłowa oraz materiały zaawansowane. Wyróżnienia połączone z nagrodą finansową wysokości 2 300 złotych otrzymali: Paulina Chytrosz z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Mikołaj Nowak z Wydziału Energetyki i Paliw, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Agata Wójtowicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Z przyjemnością śledzimy rozwój Laureatów wszystkich dotychczasowych edycji Konkursu. Są to uzdolnione osoby, które mimo młodego wieku są już zauważane i doceniane w środowisku akademickim i naukowym, np. 17 laureatów zdobyło prestiżowe „Diamentowe Granty” przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie własnych badań najzdolniejszym studentom ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki. Te fakty nas bardzo cieszą. Życzę również wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu podobnego zadowolenia i sukcesów w kontynuowaniu studiów i późniejszej pracy zawodowej – powiedział dr hab. inż. Robert Nowakowski, koordynator konkursu.

Kolejna edycja Złotego Medalu Chemii rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Szczegóły dotyczące konkursu, w tym jego harmonogram i regulamin, są dostępne na stronie internetowej www.zlotymedalchemii.pl.

Opis prac laureatów:

I Nagroda:

Michał Magott, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Magnetyczne i fotomagnetyczne łańcuchy koordynacyjne oparte na [Mn(bpy)n]2+ i oktacyjanometalanach
Kierujący pracą: dr Dawid Pinkowicz

Praca dotyczy magnetyzmu molekularnego, dziedziny chemii dążącej do racjonalnego otrzymywania połączeń cząsteczkowych wykazujących zaprojektowane właściwości magnetyczne. Metale ciężkie w połączeniu z cyjankami mogą tworzyć molekularne magnesy. Otrzymano cztery nowe polimery koordynacyjne o jednowymiarowej sieci mostków cyjankowych.  Związki te tworzą kryształy, których nie można w temperaturze pokojowej przyczepić do drzwi lodówki. Jednak jeśli w lodówce będzie wystarczająco zimno, to kryształy po naświetleniu niebieskim światłem zmienią barwę na czerwoną i stają się dużo silniej magnetyczne. Ten odwracalny efekt prawdopodobnie jest uniwersalny dla związków opartych na oktacyjanomolibdenianie(IV) lub oktacyjanowolframianie(IV).

II Nagroda:

Adam Mamot, Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski
Synteza i badania właściwości dinukleotydowych analogów końca 5’ mRNA zawierających linker azydkowy przyłączony do rybozy 7-metyloguanozyny
Kierujący pracą: prof. Jacek Jemielity, dr Anna Zawadzka

Celem projektu było otrzymanie modyfikowanego RNA, którego losy po wprowadzeniu do organizmu można by śledzić wykorzystując technologie oparte na zjawisku fluorescencji. Za pomocą metod chemicznych oraz biologicznych udało się po raz pierwszy otrzymać tego typu narzędzia. Potencjalnie mogą zostać wykorzystane w biologii molekularnej czy badaniach nad terapiami genowymi.

III Nagroda

Mateusz Wróbel, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Otrzymanie oraz charakterystyka fotoaktywnych szczotek polimerowych szczepionych z powierzchni
Kierujący pracą: dr Michał Szuwarzyński

Obecne wykorzystanie energii słonecznej jest bardzo znikome. Jako że w naturze energia słoneczna jest powszechnie wykorzystywana (np. w procesie fotosyntezy), naturalne fotosystemy stały się inspiracją do stworzenia sztucznego układu konwersji energii słonecznej. W pracy przedstawiono syntezę i charakterystykę nowego materiału polimerowego, który naśladuje występujące w naturze fotosystemy. Otrzymany układ fotoaktywnych szczotek polimerowych z regularnie rozmieszczonymi grupami chromoforowymi wykazuje zdolność nie tylko absorpcji promieniowania słonecznego, lecz również kierunkowego transportu zaabsorbowanej energii.

© 2022 Perspektywy.pl    O nas | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt