MegaBaza edukacyjna Perspektywy®

Sześć polskich uczelni, których publikacje miały w ostatnich trzech latach największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie, zostało uhonorowanych nagrodami ELSEVIER Research Impact Leaders Awards 2016. Nagrody wręczył Jarosław Gowin wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas Gali konferencji Polskie uczelnie w światowej perspektywie. Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą, która odbyła się 1 grudnia w Warszawie.

Intencją Nagrody Elsevier jest wskazanie i wyróżnienie tych uczelni, których najnowsze prace naukowe i publikacje mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Naradzając te uczelnie Elsevier promuje wysoką jakość badań naukowych oraz potrzebę zwiększania poziomu ich umiędzynarodowienia.

Nagrody przyznawane są w sześciu dyscyplinach (uwzględnianych w klasyfikacjach OECD):

  • Life Sciences/Agricultural Sciences
  • Engineering and Technology
  • Humanities
  • Medical Sciences
  • Natural Sciences
  • Social Sciences

Zgodnie z Regulaminem Nagrody, brano pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie. Uwzględniono tylko te uczelnie, których autorzy w okresie 2013-15 legitymowali się co najmniej 30 publikacjami.

Laureatami Elsevier Research Impact Leaders Awards 2016 zostały w poszczególnych szerokich dyscyplinach uczelnie: 

Life Sciences and Agricultural Sciences
Uniwersytet Jagielloński - za najwyższy poziom umiędzynarodowienia publikacji oraz cytowalność na światowym poziomie. Nagrodę odebrał rektor UJ, prof. dr hab.med. Wojciech Nowak.

Engineering and Technology
Politechnika Śląska - za cytowalność publikacji plasującą się na poziomie najlepszych światowych uczelni. Nagrodę odebrał rektor, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

Humanities
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - za cytowalność publikacji na światowym poziomie. Nagrodę odebrała prorektor, prof. dr hab. Anna Fidelus.

Medical Sciences
Politechnika Poznańska - za badania i publikacje w zakresie inżynierii biomedycznej. Nagrodę odebrał rektor, prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski.

Natural Sciences
Politechnika Częstochowska - za bardzo wysokie cytowania publikacji w dziedzinie matematyki. Nagrodę odebrał prorektor, prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki.

Social Sciences
Politechnika Gdańska - za szeroko rozpoznawalne w świecie naukowym publikacje z pogranicza nauk społecznych i technicznych. Nagrodę odebrał prorektor, prof. dr hab. Piotr Dominiak.

Szersze prezentacje osiągnięć laureatów oraz fotorelacja z Gali Nagrody znajdują się na stronie konferencji: www.perspektywy.org/warsaw2016Bank Zachodni WBK realizuje program Santander Universidades w Polsce

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt